【#1】Nuôi Cấy Mô Invitro Lan Hài Paphiopedilum

Nhân giống invitro lan Hài Paphiopedilum:

Paphiopedilum là một trong những loài lan nổi tiếng và cũng khá hiếm. Các thành viên của loài này được bán và trưng bày dưới dạng chậu cây cảnh và hoa cắt cành. Các quần thể hoang dã của Paphiopedilum đang bị đe doạ bởi sự tuyệt chủng do sự khai thác quá mức và mất môi trường sống thích hợp.

Xem tất cả bài viết vềinvitro Hoa Lan

Việc giảm giá trị thương mại thông qua việc nhân giống trong ống nghiệm với quy mô lớn là một giải pháp để giảm áp lực từ việc khai thác bất hợp pháp, cố gắng đáp ứng các nhu cầu thương mại và thiết lập lại các loài bị đe doạ để đưa trở lại hoang dã. Mặc dù Paphiopedilum được nhân giống thương mại hóa thông qua việc nảy mầm không cộng sinh, nhưng vẫn được xem là khó nhân giống in vitro, đặc biệt là sự tái sinh cây con từ nuôi cấy mô. Đánh giá này nhằm mục đích đề cập đến các khía cạnh quan trọng nhất và cập nhật nghiên cứu tiến bộ trong nhân giống in vitro Paphiopedilum đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải tiến thêm các quy trình nuôi cấy mô từ các mẫu cấy ex vitro.

Giới thiệu phương pháp nhân giống in-vitro Lan Hài Paphiopedilum

Paphiopedilum Pfitzer (Orchidaceae) thường được biết đến là lan hài vì hoa của chúng có hình cái túi giống như chiếc hài của phụ nữ. Các thành viên của chi này là một trong những loài hoa lan phổ biến nhất và được thương mại hóa dưới dạng những chậu hoa kiểng và hoa cắt cành vì chúng có rất nhiều hình dạng hoa, kích cỡ và màu sắc, đã thu hút sự quan tâm của nhiều người trồng lan và những người chơi lan. Paphiopedilum là một trong những giống lan phổ biến và hiếm được bán và trưng bày ngày nay (Cribb, 1998, Liu và cộng sự, 2009, Sheehan & Sheehan, 1994). Chi Paphiopedilum có khoảng 96-100 loài và phạm vi phân bố của nó trải dài từ phía đông Ấn Độ qua miền Nam Trung Quốc đến Philippines, Đông Nam Á và quần đảo Mã Lai đến New Guinea và quần đảo Solomon (Cribb, 1998; Liu và cộng sự, 2009, World Checklist of Selected Plant Families, 2014, Wu và cộng sự, 2009). Các quần thể tự nhiên đang bị đe doạ bởi sự tuyệt chủng do hậu quả của việc khai thác quá mức và mất môi trường sống thích hợp, và tất cả các loài Paphiopedilum được liệt kê trong Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) Phụ lục I. Theo CITES, việc buôn bán các loài này là bị cấm (Zeng và cộng sự, 2012).

Đến nay đã có 75 nghiên cứu được báo cáo về sự nhân giống in vitro các loài Paphiopedilum và cây trồng, trong đó có gần 32 loài bản địa và hơn 30 giống lai. Tuy nhiên, có 58 nghiên cứu được báo cáo cho sự nảy mầm bằng hạt và hình thành PLB (Protocorm Like Bodies: thể tiền chồi) sau đó. Hầu hết các mẫu nuôi cấy của quá trình vi nhân giống Paphiopedilum được sử dụng có nguồn gốc từ nguyên vật liệu in vitro của giống lai Paphiopedilum và chỉ có ba báo cáo có nguyên vật liệu nguồn gốc từ các mẫu cấy ex vitro.

Sự nảy mầm không cộng sinh

Cho đến gần đây, do sự hạn chế trong các quy trình nuôi cấy mô, sự nhân giống thương mại Paphiopedilum của người trồng vẫn còn hoàn toàn thông qua việc nảy mầm không cộng sinh (Hong và cộng sự, 2008). Sự nảy mầm không cộng sinh từ hạt giống Paphiopedilum trưởng thành thường gặp nhiều khó khăn và khác biệt (Pierik et al., 1988, Stimart & Ascher, 1981). Sự nẩy mầm và phát triển của hạt Paphiopedilum chịu ảnh hưởng đáng kể bởi một số yếu tố, bao gồm sự trưởng thành của hạt, tiền xử lý hạt, thành phần môi trường nuôi cấy, điều kiện nuôi cấy và phương pháp nuôi cấy. Một số kết quả thí nghiệm, chẳng hạn như tỷ lệ nảy mầm của hạt giống của cùng một loài trên cùng một môi trường, đã được chứng minh là không nhất quán, ví dụ tỷ lệ nảy mầm của 120 ngày sau khi thụ phấn (DAP) của hạt P. armeniacum là 25.2% (Chen và cộng sự, 2004b) và 18.4% (Ding và các cộng sự, 2004) trên môi trường Robert Ernst (RE, Arditti và cộng sự, 1982).

Sự nảy mầm từ hạt và sự phát triển mầm đốt thân của Paphiopedilum

Sự nảy mầm, tăng trưởng của cây con và sự phát triển trong ống nghiệm của Paphiopedilum thường được chia thành 5 giai đoạn: (1A-F, Zeng và cộng sự, 2012): (1) quá trình tách vỏ hạt giống bằng cách phình to của phôi (quá trình nảy mầm); (2) sự xuất hiện của chồi (mô phân sinh non) và/hoặc rễ giả; (3) sự xuất hiện và sự kéo dài của lá thứ nhất; (4) sự hiện diện của một lá và một hoặc nhiều rễ; (5) sự hiện diện của hai hoặc nhiều lá và rễ, hình thành cây con. Tốc độ nảy mầm có thể đơn giản được tính trong mỗi giai đoạn phát triển (tức là mỗi đơn vị thời gian) bằng cách chia số lượng hạt cho số lượng các mầm đốt thân.

Ảnh hưởng của hạt giống trưởng thành và quá trình tiền xử lý đối với sự nảy mầm không cộng sinh

Ở hoa lan, phôi hợp tử biệt hóa rất kém, và những mô phân sinh và lá mầm thường không có mặt tại thời điểm sự phát tán hạt (Yeung và cộng sự, 1996). Hiện nay, thông tin về sự phát triển phôi ở các loài Paphiopedilum là rất hạn chế, và chỉ có một vài báo cáo về P. insigne (Nagashima, 1982, Zinger & Poddubnaya-Arnoldi, 1966), P. godefroyae (Ren & Wang, 1987), P Delenatii (Lee và cộng sự, 2006) và P. hirsutissinum, P.appletonianum và P. armeniacum (Zhang và cộng sự, 2013). Những quan sát quan trọng và chi tiết được thực hiện bởi Lee et al. (2006), người phát hiện rằng thụ tinh xảy ra ở khoảng 60 và 75 DAP, hợp tử và mầm phôi có thể được quan sát trong các túi nang, mặc dù kết quả không được định lượng. Trong giai đoạn đầu của hình dạng cầu (90 DAP), sự phân chia tế bào bổ sung đã xảy ra ở lớp bên trong cũng như lớp bề mặt, dẫn đến sự phát triển của phôi hoàn thiện. Tầng nguyên bì rõ rệt đã được tìm thấy ở khoảng 105 DAP, khi 105 DAP, những bào quan nhỏ với các hạt tinh bột, ty thể, lipid và những không bào nhỏ đã được nhìn thấy dễ dàng trong các tế bào của phôi hoàn thiện. Khi phôi đạt đến giai đoạn hình cầu hoàn toàn (150 DAP), hoạt động phân bào ngừng lại. Một lượng lớn không bào trong tế bào chất giảm xuống và tế bào chất trở nên đậm đặc. Lớp vỏ hạt có nguồn gốc từ các tế bào bên trong và bên ngoài của noãn. Các tế bào của các lớp bên trong của vỏ hạt đã hình dạng mảnh mai, trong khi các lớp bên ngoài lại rộng hơn. Trong giai đoạn hình cầu của phôi (150 DAP), lớp ngoài của vỏ bắt đầu co lại và teo lại dần dần, và lớp biểu bì bao phủ toàn bộ phôi và vỏ bên trong noãn và phôi, tạo ra một hàng rào không thấm nước và sự hấp thu chất dinh dưỡng ở hạt giống P. delenatii trưởng thành. Giống như các loài lan khác, không thấy nội nhũ vì vỏ hạt của hầu hết cây lan thường xuất phát từ phần ngoài (Yeung và cộng sự, 1996) mặc dù vỏ hạt của P. delenati có nguồn gốc từ cả phần tế bào bên trong và bên ngoài. Ngoài ra, các hình thái đặc trưng của tế bào vận chuyển và không có lớp biểu bì trong thành tế bào sợi treo đã chứng minh giả thiết rằng sợi treo là điểm hấp thụ dinh dưỡng chính cho phôi phát triển ở P. delenatii (Lee và cộng sự, 2006).

Dưới các điều kiện nảy mầm thích hợp, phôi hoàn toàn hình thành và vỏ hạt có thể không bị hóa gỗ, cho phép nó có thể thẩm thấu được nước và các chất dinh dưỡng. Hạt 90-DAP chưa trưởng thành của Paphiopedilum wardii không nảy mầm và hóa nâu ngay sau khi cấy và hạt 120-DAP cần khoảng thời gian dài hơn 150-DAP để nảy mầm hoặc để trưởng thành hơn, cho thấy rằng những noãn lan còn non không thích hợp cho sự nảy mầm và có thể cần thời gian cho sự hình thành bộ phận hoặc tổng hợp các chất dinh dưỡng hoặc để giúp phôi nhận ra các chất kích thích có trong môi trường, do đó cho phép chúng nảy mầm (Nhut et al., 2005, Zeng và cộng sự, 2012). Ngoài ra, phôi có thể kém phát triển để hấp thụ chất dinh dưỡng từ môi trường (Long và cộng sự, 2010). 180 hạt DAP của P. wardii có thể nảy mầm tốt nhờ sự huy động protein hiệu quả trong quá trình bù nước và vỏ phôi chưa phát triển (Bảng 1, Rasmussen, 1995, Zeng và cộng sự, 2012). Một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm của hạt Paphiopedilum trưởng thành: vỏ hạt không thấm nước (Van Waes & Debergh, 1986a), sự có mặt của các chất ức chế hóa học như abscisic acid (ABA), hoặc thiếu hormone kích thích sự nẩy mầm (Van der Kinderen, 1987). Trong các điều kiện nảy mầm thích hợp, phôi bào tử của hầu hết các hạt trưởng thành hoàn toàn và vỏ hạt có thể không bị hóa gỗ, cho phép nó có thể thẩm thấu được nước và các chất dinh dưỡng trong khi các hạt trưởng thành có thể có khả năng nhân giống và bảo quản lớn hơn do lớp vỏ hạt đã hoàn thiện và lượng nước thấp hơn (Miyoshi & Mii, 1998, Zhang và cộng sự, 2013).

Sự nảy mầm của hạt Paphiopedilum và sự phát triển mầm đốt thân được kích thích bằng phương pháp tiền xử lý phù hợp, bao gồm natri hypochlorite (NaOCl) hoặc NaOH (Lee, 2007, Liao & Chen, 2006, Zeng và cộng sự, 2012). Loại, nồng độ của dung dịch tiền xử lý và thời gian tiền xử lý là những yếu tố chính. Zeng và các cộng sự (2012) báo cáo rằng việc xử lý trước hạt giống P. wardii (360 DAP) với dung dịch NaOCl có chứa 0.5% Clo trong 60 phút hoặc 1.0% Clo trong 40 phút làm tang đáng kể tỷ lệ nảy mầm (70.33 và 67.67%) so với các phương pháp tiền xử lý khác và việc kiểm soát (dung dịch 0.1% HgCl2) và tất cả phương pháp tiền xử lý đã rút ngắn đáng kể thời gian cho sự nảy mầm. Việc tiền xử lý bằng NaOCl, NaOH hoặc Ca(OCl)2 có thể đã ăn mòn vỏ hạt và tăng tính thẩm thấu của hạt với oxy và các chất dinh dưỡng (Major & Wright, 1974, Rasmussen, 1995 Van Waes & Debergh, 1986 a, b), trong khi các chất ức chế như ABA có thể bị giảm trong hạt (Lee, 2007, Van der Kinderen, 1987). Tỷ lệ nảy mầm của hạt thấp hoặc không nảy mầm có thể là vì hạt bị hư hại do thời gian xử lý với NaOCl quá dài (Kaneko & Morohashi, 2003).

Hình 1. Nuôi cấy in vitro, phát triển cây con và đưa Paphiopedilum wardii Sumerh trở lại môi trường tự nhiên. (A) giai đoạn 0, hạt giống, không nảy mầm. (B) Giai đoạn 1, tvỏ hạt bị vỡ. (C) Giai đoạn 2, xuất hiện của rễ giả. (D) Giai đoạn 3, sự xuất hiện và sự kéo dài của lá thứ nhất. (E) Giai đoạn 4, một lá và xuất hiện rễ. (F) Giai đoạn 5, có hai hoặc nhiều lá. (G) Sự nảy mầm không cộng sinh trên môi trường 1/2 MS được bổ sung với NAA 0.5 mg/L, 10% CW (v/v) và 1.0 g/L AC. (H) và (I) Phát triển cây con trên môi trường Hyponex N026 bổ sung với NAA 1.0 mg/L, 10% CW và 1.5 g/L AC. (J) Sự phát triển của cây con trên môi trường Hyponex N016 chứa 1.0 mg/L NAA, 50 g/L BH và 1.5 g/L AC. (K) Cây hoa từ cây con in vitro trong nhà kính. (L) Thiết lập các cây con in vitro trong 12 tháng sau khi tái giới thiệu.

Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy lên sự nảy mầm không cộng sinh

Ảnh hưởng của môi trường cơ bản và pH

Bảng 1. Ảnh hưởng của mức độ trưởng thành hạt giống của Paphiopedilum lên sự nảy mầm trong ống nghiệm.

Xem ở bài viết gốc: https://khonggiansinhhoc.com/nhan-giong-vitro-lan-hai-paphiopedilum/

Tác động của nhiều môi trường khoáng chất cơ bản đã được thử nghiệm trên sự nảy mầm in vitro của hạt Paphiopedilum. Sự nảy mầm của hạt và phát triển cây con của Paphiopedilum bị ảnh hưởng mạnh bởi thành phần khoáng chất của môi trường cơ bản (Bảng 2). Hầu hết các loài Paphiopedilum thích môi trường khoáng thấp để nảy mầm hạt và sự ức chế nảy mầm của Paphiopedilum trên môi trường Murashige và Skoog (MS, Murashige & Skoog, 1962) có thể là do hàm lượng khoáng cao (Chen et al., 2004a; Ding et. Al., 2004, Long et al., 2010, Pierik và cộng sự, 1988), như là 1/2, 1/4, 1/6, 1/5 hoặc 1/8 MS (nghĩa là /2, 1/4, 1/6, 1/5 hoặc 1/8 lượng chất dinh dưỡng vi chất và vĩ mô) đã được chứng minh phù hợp hơn (Ding và cộng sự, 2004, Lee & Lee, 1999, Zhou và cộng sự, 2013).

Môi trường lý tưởng cho sự nảy mầm của cùng một loài Paphiopedilum là khác nhau. Ví dụ, Nhut et al. (2005) báo cáo hạt giống 9 tháng tuổi của P. delenatii được nuôi cấy trên môi trường Knudson C (KC) (Knudson, 1946), là tối ưu cho sự nảy mầm in vitro so với môi trường MS hoặc 1/2 MS. Tương tự, đối với P. wardii cho thấy sự nảy mầm là thấp hơn đáng kể trên môi trường MS so với môi trường MS 1/2 (Zeng et al., 2012). Tuy nhiên, khoáng chất không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến sự nảy mầm của P. wardii bởi vì tỷ lệ nảy mầm của hạt thấp hơn đáng kể ở môi trường 1/4 MS – chứa hàm lượng khoáng chất thấp hơn so với môi trường 1/2 MS. Tuy nhiên, thành phần môi trường chính xác và tỷ lệ các khoáng chất khác nhau cũng có một ảnh hưởng đáng kể đến sự nảy mầm hạt P. wardii và phát triển cây con của P. wardii. Chẳng hạn, sự nảy mầm của hạt giống cao nhất là trên môi trường Vacin và Went (VW, Vacin & Went, 1949), nhưng chỉ có 14% mầm đốt thân phát triển thành cây con ở giai đoạn 5, thấp hơn đáng kể so với môi trường 1/2 MS và Hyponex N026, trong đó 52% các mầm đốt thân ở giai đoạn 2 đã chết (Zeng và cộng sự, 2012).

Pierik et al. (1988) báo cáo sự nảy mầm của P. ciliolare cao nhất trên môi trường KC và 1/4 MS và thấp hơn nhiều trên môi trường MS; KC dẫn đến cái chết của thực vật. Môi trường Thomale GD1 (Thomale, 1954) được sửa đổi đã cho thấy sự phát triển mầm đốt thân và tăng trưởng cây non cao hơn môi trường 1/4 MS. Sự nảy mầm của hạt P. ciliolare thấp hơn đáng kể trên môi trường 1/4 MS, mà chứa 3/4 hoặc toàn bộ muối vi lượng (trừ sắt) so với môi trường không có vi chất dinh dưỡng, nhưng sự nảy mầm của P. ciliolare không khác biệt đáng kể ở 1/4 MS chứa 1/4-, 1/2-, 3/4- hoặc toàn bộ các chất dinh dưỡng vi lượng. Sự nảy mầm của P. ciliolare không ảnh hưởng đáng kể bởi nồng độ NaFeEDTA, ở nộng độ 25 mg/L là tối ưu. Sự phát triển của cây được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sắt, và tất cả các mầm đốt thân và cây con chết trong quá trình xử lý ánh sáng trong môi trường không chứa sắt.

Trong hầu hết các nghiên cứu Paphiopedilum, sự nảy mầm của hạt có thể đạt được ở pH 5.0-6.0 (Ernst, 1975, 1980, Fast, 1971, Flamee, 1978; Thomale, 1957, Zeng và cộng sự, 2012). Pierik et al. (1988) báo cáo rằng pH (5.5, 6.0, 6.5 và 7.0) của môi trường hầu như không ảnh hưởng đến sự nảy mầm của P. ciliolare, phản ứng tốt hơn ở pH 5.5 và 6.0, mặc dù không đáng kể, so với pH 6.5 và 7.0 . Hơn nữa, phát triển dưới ánh sáng rõ ràng là tốt hơn ở pH thấp, và pH 7.0 gây ức chế mạnh mẽ đến sự phát triển của cây con (Pierik và cộng sự, 1988).

Nguồn carbon

Carbohydrate như một nguồn năng lượng trong môi trường nuôi cấy vừa và chất thẩm thấu có ảnh hưởng đáng kể đến sự nảy mầm của Paphiopedilum và sự phát triển mầm đốt thân. Sự nảy mầm của hạt Paphiopedilum không xảy ra nếu không có đường (Fast, 1971, Pierik và cộng sự, 1988). Sucrose là nguồn carbon sử dụng nhiều nhất cho sự nảy mầm của cây lan Paphiopedilum (Chen và cộng sự, 2004a, Ding và cộng sự, 2004, Hossain và cộng sự, 2013, Zeng và cộng sự, 2012). Tuy nhiên, các nguồn carbon khác bao gồm glucose, fructose, maltose và mannitol, cũng được sử dụng trong một số nghiên cứu (Long et al., 2010 Pierik et al., 1988). Pierik et al. (1988) báo cáo rằng sự nẩy mầm cao nhất (48%) trên môi trường Thomale đã biến đổi với nồng độ đường thấp nhất (0.5% glucose + 0.5% fructose), cao hơn đáng kể so với môi trường với 1.0% glucose + 1.0% fructose (37%) hoặc trên môi trường có 1.25% đường glucose + 1.25% fructose (29%), nhưng không cao hơn đáng kể so với môi trường 0,75% glucose + 0.75% fructose (41%). Long et al. (2010) báo cáo tỷ lệ nảy mầm cao hơn đáng kể (19%) của P. villosum var. densissimum trên môi trường bổ sung 2 g/L glucose so với môi trường bổ sung 2 g/L sucrose, hoặc môi trường bổ sung maltose 2 g/L hoặc malnose (0.08%). Maltose là một nguồn đường hiệu quả cho sự tăng trưởng của cây Oncidium “Vũ nữ” (Jheng et al., 2006) mặc dù Long et al. (2010) nhận thấy rằng maltose ít hiệu quả hơn glucose hoặc sucrose trong việc thúc đẩy sự nảy mầm của Paphiopedilum.

Chất điều hòa tăng trưởng thực vật

Các chất điều hòa tăng trưởng thực vật khác nhau có những ảnh hưởng khác nhau đến sự nảy mầm của các loài lan khác nhau (Teixeira da Silva, 2013a). Hầu hết hạt giống Paphiopedilum có thể nảy mầm bình thường khi không có PGR( plant growth) ngoại sinh. Hegarty (1955) đã quan sát tác động kích thích của indolo-3-butyric acid (IBA) đối với sự nảy mầm của giống lai Paphiopedilum, Pierik et al. (1988) cũng nhận thấy auxin (0,001-1,0 mg/L indolo-3-acetic acid (IAA) và 0.001-1.0 mg/L IBA] có tác dụng kích thích nhẹ, nhưng không có cytokinin và những hợp chất khác như PBOA (phenylboronic acid), đã được sử dụng để kích thích sự hình thành mô sẹo và PLB (Lin et al., 2000, Long và cộng sự, 2010, Luan và cộng sự, 2012, Stewart & Button, 1975). PGRs phù hợp nhất là 2,4-D, TDZ hoặc sự kết hợp của chúng. Stewart & Button (1975) đã báo cáo rằng chồi đỉnh có thể tạo ra mô sẹo trên môi trường Heller (Heller, 1965) có chứa 1,0 mg/L 2,4-D có hoặc không có 0,5 mg/L BA. Lin và cộng sự (2000) báo cáo rằng mô sẹo toàn năng của một giống lai Paphiopedilum (P. callosum ” Oakhi ” P. lawrenceanum ” Tradition “) có thể được kích thích từ mầm đốt thân của hạt giống trên môi trường 1/2 MS bổ sung 1-10 mg/L 2,4-D và 0,1-1 mg/L TDZ trong bóng tối. Luan và cộng sự (2012) cũng báo cáo ở môi trường 1/2 MS bổ sung 10 mg/L 2,4-D và 0,1 mg/L TDZ là phù hợp nhất cho sự kích thích mô sẹo của P. delenatii và P. callosum. Trong nghiên cứu của Lin và cộng sự (2000), trên môi trường không có PGR, mô sẹo nuôi cấy cấp 2 cho thấy sự phát triển nhỏ và cuối cùng bị nâu và hoại tử. Các hiện tượng tương tự đã được quan sát thấy trong mô sẹo được duy trì trên môi trường chỉ chứa TDZ hoặc 2,4-D; các mô sẹo nuôi cấy cấp 2 bắt đầu tăng sinh và tăng trọng lượng, sau đó bị hóa nâu và hoại tử. Mô sẹo nuôi cấy trên môi trường chứa cả 2,4-D và TDZ tăng sinh tốt và sau đó được tái sinh trên môi trường được thiết lập để tái tạo cây con. Những môi trường được bổ sung với 5 mg/L 2,4-D và 1 mg/L TDZ đã được chọn làm môi trường duy trì tiêu chuẩn cho sự tăng sinh của mô sẹo toàn năng vì có tốc độ tăng trưởng tốt nhất. Mô sẹo toàn năng có thể phát triển trên môi trường duy trì này trong 3 năm mà không bị mất khả năng tái sinh chồi. Các mô sẹo đã phát triển, hình thành các PLBs và cuối cùng là các cây con mà có thể được chuyển vào chậu và phát triển tốt. Những mô sẹo nhỏ hình thành trên môi trường có chứa 1 mg/L 2,4-D hoặc 100 mg/L PBOA một mình, thì không tăng sinh và cuối cùng chết trong các lần nuôi cấy tiếp theo. Trong tất cả các sự kết hợp khác của PBOA và TDZ, đều không có sự hình thành mô sẹo. Chỉ một mình TDZ không thể kích thích mô sẹo. Tuy nhiên, những mẫu mô của thân, đầu rễ và lá của bất cứ cây lai Paphiopedilum nào (P. henryanum ‘# 19’ ‘P. philippinense’ ‘# 10’ ‘) cũng không tạo ra mô sẹo hữu hiệu khi được nuôi cấy trên các môi trường nói trên cũng như trên các môi trường nuôi cấy khác (Lin và cộng sự, 2000).

Hong và các cộng sự (2008) báo cáo rằng hạt giống từ quả nang xanh 5 tháng tuổi của một loài lan Maudiae, P. Alma Gavaert, có thể hình thành mô sẹo toàn năng trên môi trường 1/2 MS bổ sung với 22,60μM 2,4-D (5,0 mg/L) và 4,54 μM (1,0 mg/L) TDZ trong bóng tối. Mô sẹo được tăng sinh và duy trì mà không có bất kỳ hình thái học nào khác trên cùng một môi trường với khoảng thời gian 2 tháng nuôi cấy cấp 2 trong hơn 2 năm.

Ng & Saleh (2011) báo cáo sự kích thích của mô sẹo từ các mẫu mô đốt thân của của cây con P. rothschildianum in vitro được nuôi cấy trên 1/2 MS bổ sung 4 μM (0,86 mg/L) Kn và 2 g/L peptone. Các mô sẹo được kích thích có thể tăng sinh và hình thành PLBs từ bề mặt của mô sẹo tăng sinh khi được nuôi cấy cấp 2 trên cùng một môi trường. Số lượng trung bình cao nhất của PLB thứ cấp được tạo thành trên môi trường 1/2 MS bổ sung 4.0 μM (0.86 mg/L) Kn là 4.1 PLBs/ mẫu mô sau 8 tuần nuôi cấy. Ngược lại, việc bổ sung BA đã ức chế sự kích thích của sự hình thành PLB thứ cấp. PLBs thứ cấp tiếp tục tăng sinh và hình thành 9.5-12.1 PLBs/PLB thứ cấp sau khi nuôi cấy lần 2 trên môi trường 1/2 MS không PGR được bổ sung với 60 g/L BH.

Ng & Saleh (2011) đã thử nghiệm môi trường 1/2 MS với các nồng độ khác nhau của BH, PH và TH (tương ứng 15, 30, 45 hoặc 60 g/L) hoặc 5, 10, 15 và 20% CW trên sự hình thành PLB. Ở nồng độ 20% (v/v) CW là sự bổ sung hữu cơ hiệu quả nhất để tạo điều kiện cho sự hình thành PLB ở P. rothschildianum và sự biệt hóa thành các cây con sau đó.

Nhân chồi

Các PGR bao gồm auxin (2,4-D và NAA), cytokinin (BA, TDZ, zeatin và Kn) và các hợp chất khác như 2iP được sử dụng để nhân chồi. Huang (1988) đã báo cáo rằng chồi bất định và cây con có thể phát triển từ những đỉnh chồi của giống lai Paphiopedilum (P. philippinense P. Susan Booth) in vitro và môi trường MS bổ sung với 3.0 mg/L 2iP, 0.1 mg/L NAA, 30 mg/L adenine sulfate và 15% CW có hiệu quả cho sự hình thành và phát triển các mẫu mô vô trùng, trong khi môi trường MS có bổ sung 100 mg/L BA (mức BA này là độc đối với hầu hết các cây) có thể được dùng để nhân chồi bằng cách gia tăng phân nhánh ở nách (Huang, 1988, Wu và cộng sự, 2012).

Huang và cộng sự (2001) phát hiện ra rằng TDZ không hiệu quả hơn BA cho sự tăng sinh chồi và sự hình thành rễ của ba giống lai Paphiopedilum (P. philippinense x P. Susan Booth, P. bellatulum ” Big spot ” x P. Jo Ann Wine, P. micranthum x P. Glaucophyllum). Số lượng chồi giống lai Paphiopedilum tăng gấp đôi mỗi 12 tuần khi xử lý với 13 µM (2.93 mg/L) BA và NAA 1.6 µM (0.3 mg/L), trong khi đó TDZ ức chế sự tang sinh chồi của các giống lai tương tự. NAA cũng không có lợi cho sự hình thành chồi, nhưng hơi ức chế khi ở nồng độ cao nhất (1.0 mg/L).

Chen và cộng sự (2002) báo cáo rằng môi trường nuôi cấy 1/2 MS được bổ sung TDZ nồng độ 0.45 hoặc 4.45 µM (0.1 hoặc 1.0 mg/L), hoặc 4.52 hoặc 45.25 µM (1.0 hoặc 10.0 mg/L) 2,4-D, một mình hoặc kết hợp, có thể kiểm soát sự phát triển của quá trình nhân chồi từ các mẫu mô đốt thân của giống lai P. philippinense (PH59, PH60). Môi trường 1/2 MS bổ sung với sự kết hợp của 4.52 µM (1.0 mg/L) 2,4-D và 0.45 µM (0.1 mg/L) TDZ kích thích tỷ lệ phần trăm cao hơn của các mẫu mô với chồi và tăng số lượng chồi/mẫu mô nhiều hơn so với môi trường không có PGR ở giống lai PH59. Ở giống lai PH60, mặc dù tỷ lệ phần trăm của các mẫu mô tạo thành các chồi đã tăng lên đáng kể trên môi trường nuôi cấy 1/2 MS được bổ sung với 4.52 µM 2,4-D (1.0 mg/L) và 0.30 µM (0.1 mg/L) TDZ, số lượng chồi/mẫu mô cao nhất có thể đạt được với 4.52 µM (1.0 mg/L) 2,4-D, nhưng không có TDZ. Tuy nhiên, Luan và cộng sự (2012) cho thấy môi trường 1/2 MS được bổ sung 0.5 mg/L TDZ và 0.1 mg/L NAA là phù hợp nhất cho sự tăng sinh chồi nụ của P. delenatii và P. callosum.

Hong và các cộng sự (2008) đã báo cáo một quy trình thích hợp cho sự kích thích PLB của chúng tôi Gavaert từ mô sẹo có nguồn gốc từ hạt trên môi trường 1/2 MS với 2.69 µM (0.5 mg/L) NAA kết hợp với 0.45 µM (0,1 mg/L) TDZ. Khi chuyển sang môi trường 1/2 MS bổ sung NAA 26.85 µM (5.0 mg/L), trung bình đạt 4.4 PLB/chồi nụ được hình thành từ mỗi mẫu mô sau 120 ngày nuôi cấy. Nồng độ PGR thích hợp để nhân chồi là 4.65 µM (1.0 mg/L) Kn, mà trung bình có thể kích thích 3.0 chồi từ một chồi non duy nhất sau 60 ngày nuôi cấy.

Long và các cộng sự (2010) báo cáo rằng chiều dài và số lượng chồi của bốn loài Paphiopedilum spp. bị ảnh hưởng bởi nồng độ và sự kết hợp của cytokinin và auxins được thêm vào môi trường. Không có lợi thế bằng cách thay thế BA bằng TDZ cho kích thích sự hình thành chồi ở cả 4 loài. Một nồng độ BA tương đối cao làm tăng số lượng chồi ở P. villosum var. densissimum và P. armeniacum nhưng giảm số lượng chồi ở P. insigne. BA ở nồng độ 3.5 mg/L gây hoại tử lan rộng ở mẫu mô P. insigne. Cơ chế hình thành cơ quan cao nhất của Paphiopedilum spp. xảy ra với sự kết hợp khác nhau của cytokinin và auxin trong môi trường. Số lượng chồi cao nhất của P. armeniacum với 4.0 mg/L BA và 0.1 mg/L NAA, với 1.0 mg/L BA và NAA 0.5 mg/L đối với P. insigne, với 3.0 mg/L BA và 1.0 mg/L NAA hoặc với 6.0 mg/L BA và 0.1 mg/L NAA cho P. villosum var. densissimum và với 5.5 mg/L BA và 0.5 mg/L NAA cho P. bellatulum.

Nhut và các cộng sự (2007) đã báo cáo rằng TDZ kích thích ra chồi gây ra ở P. delenatii có hiệu quả hơn BA hoặc zeatin, với 75% các đoạn đốt thình thành các chồi khi nuôi cấy trên môi trường MS biến đổi bổ sung với 1.5 mg/L TDZ sau 30 ngày nuôi cấy. Khi các mẫu mô cấy được nuôi cấy trên môi trường MS biến đổi bổ sung với BA 2.0 mg/L hoặc 1.5 mg/L zeatin, 54.5 và 58% các mẫu mô, hình thành chồi tương ứng.

Liao và các cộng sự (2011) báo cáo rằng lát cắt ngang của các giống lai Paphiopedilum (P. Deperle và P. Armeni White) có thể kích thích chồi bất định và tái sinh thành toàn bộ cây trên môi trường MS biến đổi bổ sung với 4.43 µM (1.0 mg/L) BA và 4.52 µM (1.0 mg/L) 2,4-D, hoặc trên môi trường MS biến đổi bổ sung với 44.39 µM (10.0 mg/L) BA và 26.85 µM (5.0 mg/L) NAA. Liao và các cộng sự (2011) phát hiện ra rằng các phần của nụ hoa dài từ 1.5-3.0 cm P. Deperle có thể tạo ra chồi, nhưng chỉ có các phần của nụ hoa ≥ 2.5 cm từ P. Armeni White có thể tái sinh. Các quan sát bằng kính hiển vi cho thấy lá bắc nhỏ ở cuống hoa bao bọc một nụ hoa thu nhỏ mới mà phát triển thành nụ hoa hoàn chỉnh với các mô tương tự như mô phân sinh dạng vòm có thể dẫn đến sự kích thích của thực vật. Sự lặp lại mô hình này đã dẫn đến cấu trúc cụm hoa duôi bò cạp ở loài Paphiopedilum đa hoa, và không cho kết quả lặp lại như trên đối với một hoa đơn lẻ.

Nhut và các cộng sự (2005) báo cáo rằng trạng thái vật lý của môi trường (lỏng hoặc bán rắn) ảnh hưởng đáng kể đến sự hình thành chồi ở các cây con bị thương in vitro của P. delenatii. Khi không bị chìm hoàn toàn trong môi trường nuôi cấy, cây con bị thương có thể lấy thành phần dinh dưỡng và PGR dễ dàng hơn trong môi trường lỏng. Điều này đã kích thích sự biệt hóa của mô bị ảnh hưởng và kết quả là số lượng chồi/mẫu mô ra nhiều hơn từ những cây con bị thương in vitro của P. delenatii. Trong môi trường bán rắn có chứa NAA 0.5 mg/L, số lượng chồi được hình thành mới có xu hướng giảm (từ 2.3 đến 0 chồi/mẫu mô) khi nồng độ TDZ tăng lên (0.25-2.5 mg/L). Ngược lại, số lượng chồi được hình thành trong môi trường lỏng tăng lên (từ 1.2 đến 3.0 chồi/mẫu mô) đáng kể khi mức độ TDZ tăng lên. Kết quả cho thấy những ảnh hưởng của TDZ đối với các mẫu mô phụ thuộc đáng kể vào các tính chất vật lý của môi trường. Trên môi trường lỏng hoặc bán rắn chứa 0.5; 1.0 hoặc 3.0 mg/L TDZ, không có auxin NAA, ảnh hưởng của môi trường lỏng lên sự tái sinh chồi tốt hơn môi trường bán rắn. Khi TDZ được sử dụng ở mức 1.0 mg/L, số lượng chồi/mẫu mô được hình thành (5.2 chồi/mẫu mô) trong môi trường lỏng lớn gấp gần 5 lần so với môi trường bán rắn (1.1 chồi/mẫu mô) và lớn hơn hai lần (2.2 chồi/mẫu mô) so với môi trường có chứa auxin, cho thấy rằng auxin có thể đóng vai trò ức chế trong môi trường lỏng.

Nhut và các cộng sự (2005) thấy rằng không có chồi nào được hình thành trong kiểm soát việc xử lý với các chồi không bị thương trong ống nghiệm của cây con P. delenatii trong tất cả các loại môi trường thử nghiệm. Trung bình có 2.3 chồi khỏe mạnh thu thập được từ những cây con đã được nuôi cấy trên môi trường MS rắn có chứa 0.25 mg/L TDZ và NAA 0.5 mg/L, bước tạo vết cắt trên chồi là điều kiện tiên quyết cho sự hình thành chồi ở cây con. Các tế bào bị thương ở khu vực bị hư hỏng có thể đã phản ứng dễ dàng hơn với các tác nhân kích thích như PGRs nhất định có trong môi trường, cho phép biệt hóa thành những chồi bất định.

Ng và các cộng sự (2010) báo cáo rằng thể chồi có thể được kích thích thành công từ các mô đốt thân và mô chồi đơn của P. rothschildianum được nuôi cấy trên môi trường 1/2 MS không có PGRs và nitơ hữu cơ (kiểm soát). Số lượng thể chồi tăng thêm bằng cách bổ sung vào môi trường nuôi cấy với nitơ hữu cơ (peptone và tryptone-peptone). Số lượng chồi nhân nhiều nhất đã hình thành trên các mô đốt thân được nuôi cấy trên môi trường 1/2 MS và bổ sung 1.0 g/L peptone với trung bình 2.9 chồi/mẫu mô sau 16 tuần nuôi cấy; Tuy nhiên, số lượng chồi cao nhất được hình thành trên môi trường bổ sung với 2.0 g/L tryptone-peptone với trung bình 2.8 chồi hình thành trên mỗi mẫu chồi đơn. Ngược lại, peptone không kích thích hiệu quả sự hình thành thể chồi từ các mẫu chồi non, trừ ở nồng độ thấp (0.5 gg/L). Việc bổ sung một lượng peptone lớn hơn (1.0 và 2.0 g/l) đã ức chế sự hình thành thể chồi.

Kích thích rễ

Sự kích thích rễ dễ dàng đạt được trong quá trình nuôi cấy in vitro của Paphiopedilum, và có thể được thúc đẩy bằng cách bổ sung chất hữu cơ và/hoặc PGRs (Huang và cộng sự, 2001, Zeng và cộng sự, 2013). Hong và các cộng sự (2008) báo cáo rằng PGR thích hợp cho sự ra rễ là NAA 26.85 µM (5.0 mg/L). Huang và cộng sự (2001) thấy rằng sự ra rễ đã được tăng mạnh bởi 1.6 µM (0.3 mg/L) và NAA 5.4 mM (1.0 mg/L). Huang và cộng sự (2001) cũng báo cáo rằng CW và HC làm tăng sự hình thành rễ, 15% (v/v) CW và 1.0 g/L HC là phù hợp nhất. Sucrose là tốt hơn cho sự ra rễ so với maltose, sự ra rễ ít xảy ra ở tất cả các nồng độ maltose, trong khi sucrose tăng cường ra rễ ở 0.18 M (62 g/L), nhưng đã ức chế ra rễ ở nồng độ cao hơn (0.26 M hoặc 89 g/L).

Thiết lập chế độ chăm sóc ex vitro và vườn ươm

Các bình nuôi cấy có chứa cây con hoặc cây con Paphiopedilum vi nhân giống in vitro thường được chuyển sang điều kiện tự nhiên từ buồng nuôi cấy trong khoảng 1-2 tuần trước khi chúng được đưa ra vườn ươm, mà có thể tăng khả năng thích ứng với môi trường bên ngoài, điều này rất hữu ích cho các dự án đưa loài lan Paphiopedilum trở lại tự nhiên (Chen và cộng sự, 2004b, Zeng và cộng sự, 2012). Các môi trường nuôi cấy cho lan thường bao gồm những viên gạch vỡ, đá núi lửa, rong rêu, than bùn, đá Zhijing (có tính chất giữ nước tốt hơn đá bình thường), vỏ cây và các môi trường hỗn hợp khác. Trong môi trường nhà kính có độ ẩm không khí cao, khoảng 60% cây con P. villosum var. Densissimum sống sót trên nền giá thể than bùn với rêu (Long et al., 2010). Zeng và các cộng sự (2012) báo cáo rằng môi trường hỗn hợp hoặc là sự kết hợp cả hai (Norikane và cộng sự, 2013), có thể tạo điều kiện nảy mầm hạt giống và kích thích tạo sinh khối ở hoa lan, điều này có thể rất hữu ích cho việc nhân giống in vitro Paphiopedilum do tốc độ nhân giống in vitro và tăng trưởng chậm của Paphiopedilum. Tuy nhiên, vẫn chưa có báo cáo về phương pháp sử dụng đèn LEDs và làm giàu CO2 được áp dụng trên nuôi cấy in vitro của Paphiopedilum.

Thông tin liên hệ

SBC Scientific

Hotline: 0945677929

Email:[email protected]

Oleh Nuôi Cấy Mô Thực Vật

【#2】Một Số Giống Lan Hài Phổ Biến Của Việt Nam

Một số giống lan Hài phổ biến của Việt Nam

Chia sẻ kinh nghiệm về các giống lan hài và từ người chơi lan:

“Lan Hài Paphiopedilum villosum: Hài Vàng, Hài KimLoài: Loài lan đất hay sống phụ sinh, thân ngắn. Lá hình giải, dài 30cm – 45cm, rộng 3 – 4cm, đỉnh chia 2 thùy tròn, mặt trên màu lục bóng, mặt dưới có các đường vằn tiá sát góc.Hoa: Cụm hoa thẳng, dài 20 – 30cm, có lông, đỉnh có 1 – 2 hoa. Hoa lớn 12 – 15cm, màu hồng, cánh đài lưng màu lục có vân dọc, mép trắng hơi lật ra sau. Cánh tràng hơi chúc xuống và cong ra phía trước, mép răn reo, giữa có vạch lớn màu nâu đỏ. Cánh môi dạng túi màu vàng lục hơi nâu mép màu vàng nâu và thùy bên cuộn vào trong, nở mùa Thu.Đặc điểm sinh học: Trong tự nhiên, người ta tìm thấy loài này sống trong các bụi cây leo cao 10-15 mét so với mặt đất, nơi có mưa rào vào Hạ sang Thu. Cây ưa trồng ở nơi có ánh sáng, nhiệt độ trung bình đến mát, thoáng khí quanh năm. Giảm tưới vào mùa Đông. Xem biểu đồ tưới nước: (Khô-K, Vừa-V, Ướt-Ư): Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Lượng K V V V Ư Ư Ư Ư Ư V K KChất trồng: Đá vôi, lithophyte” – Anh hoalandep1234 chia sẻ“Trồng hài mốc vàng và mốc hồng ở Hà Nội có ra được hoa không thế ?” – Anh DOVANDINH chia sẻ“Theo kinh nghiệm của mình, trồng loài mốc Hồng có vẻ dễ dàng hơn loại vàng vì nhiều người nói vậy. Nhà mình có 1 cây Hồng đang ra phát nụ cao chừng 4cm rồi, đang đợi hoa. Mốc vàng mình chưa trồng, đang đặt mua. Hải Phòng và Hà Nội trồng như nhau thôi, nơi tôi trung bình lạnh hơn khoảng 1 độ C.

Cây hài Mốc Hồng và hài Đốm cũng cần thụ hàn và khô vào Đông. 2 tháng trước, mình hầu như chẳng thèm để ý đến chúng nó, vất vào một xó vườn và gần như không tưới nhưng nơi đó có ẩm cao, xung quanh là các cây hoa cúc và nền đất, cho chúng nó nếm tí sương và mưa bụi. Và giờ này, chúng đều ngậm nụ (chửa rồi) rồi.” – Anh hoalandep1234 chia sẻ

Tìm hiểu về các giống hoa lan Hài của Việt Nam được chia sẻ từ Vườn hoa lan: “Các giống lan Hài Việt Nam”

Ở Việt Nam có ít nhất 10 loài lan Hài, trong đó có 1 loài đặc hữu được cả thế giới ưa chuộng là hài hồng (Paphiopedilun Delenatii). Trước đây loài này rất hiếm nhưng từ năm 1993 trở lại đây, loài này được phát hiện có nhiều ở vùng căn cứ Bác Ái thuộc huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), vùng Hòn Nhạn (Phú Yên) và Krông Bông (Đaklak).

Lan Hài Hồng Paphiopedilun Delenatii

1/ Lan hài Paphiopedilum vietnamense

Lan hài Việt Nam Paphiopedilum Vietnamense. Loài này được phát hiện ở vùng biên giới phía tây bắc Việt Nam, giáp với Trung Quốc cùng với Paphiopedilumem ersonii, nhưng mãi đến năm 1998 loài lan đặc hữu Việt Nam này mới được O. Gruss và H. Perner đặt tên và công bố. Hoa có cánh hoa rất to 8 – 10cm, màu hường, môi tía đậm ở mặt trước, nhạt dần về sau, mép cuộn vào, mặt trong có nhiều đốm tía đậm và một dải lông trắng dày đặc ở phần giữa, ngay dưới chân trụ.

Lan hài Paphiopedilum vietnamense

2/ Lan hài vàng Paphiopedilum villosum

Lan hài vàng Paphiopedilum villosum. Nó được xem như là loài phổ biến nhất và dễ trồng nhất ở Việt Nam với cánh đài lưng màu lục có vân dọc, mép trắng hơi lật ra sau. Cánh tràng hơi chúc xuống và cong ra phía trước, mép nhăn nheo, giữa có vạch lớn màu nâu đỏ. Cánh môi dạng túi màu vàng lục hơi nâu mép màu vàng nâu và thùy bên cuộn vào trong.

Lan hài vàng Paphiopedilum villosum, còn gọi là Hài Kim

3/ Lan hài đài cuộn Paphiopedilum appletonianum

Lan hài đài cuộn Paphiopedilum appletonianum. Mọc rất rải rác dưới tán rừng mưa nhiệt đới thường xanh, ở độ cao khoảng 1500m. Cây chịu hạn khá tốt. Loài này có sự phân bố rất hạn chế và số lượng cá thể rất ít ở Lâm Đồng, Đà Lạt. Chúng có thể bị đe dọa bị tuyệt chủng do môi trường sống là rừng bị thu hẹp lại. Hoa lan hài đài cuộn cỡ lớn với màu nâu pha xanh nhạt. Cánh đài lưng bầu dục uốn cong ra phía sau, cuộn lại, màu xanh đậm, với các đốm hồng đỏ ở gốc, mép màu lục nhạt, màu trắng ở đỉnh. Cánh môi có màu tía ửng vàng và lục, mép màu vàng. (Còn gọi là hài cánh sen).

Lan hài đài cuộn Paphiopedilum appletonianum

4/ Lan hài kim Paphiopedilum armeniacum

Lan hài kim Paphiopedilum armeniacum. Loài lan hài có màu sắc vàng rực này có lá đài sau hình trứng cho đến bầu dục, dài 2,2 – 2,8cm rộng 1,4 – 2,2cm, hơi nhọn, mép uốn vào ở phần trên. Lá đài bên dính nhau, nhỏ hơn lá đài sau với 2 sóng ở lưng và chỉ 1 răng tròn ở đỉnh, mặt trong nhẵn. Loài này được cho là hoàn toàn tuyệt chủng ở Việt Nam vì ở vùng núi đá vôi biên giới Việt Nam đã bị người dân đã khai thác quá mức để bán. Có một số nhà khoa học cho rằng loài này không phân bố ở Việt Nam nhưng trên thực tế có rất nhiều tài liệu đã chứng minh đây là loài lan của Việt Nam.

Lan hài kim Paphiopedilum armeniacum

5/ Lan hài vân Paphiopedilum callosum

Lan hài vân Paphiopedilum callosum. Được công nhận là loài có vùng phân bố rất rộng Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Thừa Thiên Huế và ngay cả vùng có độ cao thấp là Phú Quốc. Lan thường nở hoa vào mùa xuân và đầu hạ với cụm hoa cao, có lông, màu nâu đỏ. Cánh đài lưng gần tròn hơi gấp lại, mép răn reo, màu trắng pha hồng gốc màu xanh có gân đỏ ở đỉnh và cánh môi màu nâu đỏ, gốc màu xanh nhạt, hai bên thùy cuộn lại vào trong, có nhiều đốm đỏ đậm đã làm ngây ngất những người yêu lan ở Việt Nam.

Lan hài vân Paphiopedilum callosum

6/ Lan hài râu Paphiopedilum dianthum

Lan hài râu Paphiopedilum dianthum. Thật khó có thể nhầm lẫn được loài lan hài râu với các loài lan khác ở Việt Nam bởi cánh đài bên dính thành lòng thuyền. Hai cánh tràng, dài, xoắn lại, rũ xuống, màu nâu lục, dài 10 – 12cm. Cánh môi dạng túi dài 5cm, màu lục nâu vàng, mép cuộn vào trong. Vùng phân bố của Paphiopedilum dianthum ở Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La và còn mọc ở Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan.

Lan hài râu Paphiopedilum dianthum

7/ Lan hài đốm Paphiopedilum gratrixianum

Lan hài đốm Paphiopedilum gratrixianum. Các đỉnh núi cao ngất thuộc dãy Tam Đảo, Vĩnh Phúc là xứ sở của loài lan hài đốm. Với cánh đài lưng hình trái xoan, hẹp ở gốc, mép răn reo, màu lục ở gốc, mép trắng, có đốm đỏ lớn ở giữa, cánh tràng trải rộng nhìn như chiếc đuôi công rực rỡ sắc màu, mép răn reo màu lục nâu nhạt. Cánh môi dạng túi, màu lục nâu đậm, 2 thùy bên đứng. Vẻ đẹp lộng lẫy của loài hoa này được các nhà sưu tập lan ở Việt Nam gọi với cái tên trìu mến Hài đuôi công.

Lan hài đốm Paphiopedilum gratrixianum

8/ Lan hài helen Paphiopedilum helenae

Lan hài helen Paphiopedilum helenae. Đây có thể là loài lan Hài có kích thước hoa nhỏ nhất được tìm thấy ở Việt Nam và câu chuyện tình yêu của nhà thực vật học Averyanov đã nói lên tất cả về loài hoa lan đặc hữu này: “Một buổi chiều, sau khi tôi và các bạn đồng nghiệp đã mất cả ngày trèo lên nhiều ngọn núi dốc, mọi người đang tính trở về. Nhưng khi thấy ngọn đồi trước mặt rất hấp dẫn, cây cối thật là lý tưởng cho tôi có cảm giác có lan mọc ở đó. Mọi người đã quá mệt mỏi không muốn đi nữa nên tôi đã leo lên một mình. Khi leo gần tới đỉnh đồi, tôi thấy ở gần mép đá có một đám hoa vàng rực rỡ. Thực là đặc biệt vì bông hoa quá lớn so với cây lan. Tội vội chụp vài tấm ảnh, đào một vài nhánh rồi vội vã xuống đồi. Vì vợ tôi Helene Averynova cũng có bộ tóc vàng và dáng người nhỏ nhắn như cây lan, cho nên tôi lấy tên nàng để đặt tên cho cây lan này”.

Lan hài helen Paphiopedilum helenae

9/ Lan hài henry Paphiopedilum henryanum

Lan hài henry Paphiopedilum henryanum. Sau rất nhiều những nghi ngờ về vùng phân bố của loài lan hài này ở Việt Nam vì những tấm ảnh hấu hết là chụp ở các vườn hoa lan trổng trên thế giới và gần như chưa một nhà khoa học nào nhìn thấy chúng nở hoa trong thiên nhiên Việt Nam. Vào mùa xuân năm 2001 Leonid Averyanov và D. Harder đã tìm thấy cây lan này tại khu bảo tồn Phong Quang tỉnh Hà Giang. Với chiếc cánh đài màu xanh lá và những đốm màu tím đậm ở mặt trong, lan hài henry là một trong những tác phẩm đẹp nhất của thiên nhiên ban tặng cho con người chúng ta.

Lan hài henry Paphiopedilum henryanum

10/ Lan hài mã lị Paphiopedilum malipoense

Lan hài mã lị Paphiopedilum malipoense. Loài lan hài độc đáo này thường nở hoa vào tháng 3 đến tháng 4 hàng năm và loài này được Chen và Tsi mô tả đầu tiên vào năm 1984 dựa trên mẫu vật khô của bảo tàng. Chen và Tsi cho rằng chúng được sưu tập ở Nam Vân Nam – Trung Quốc. Mẫu vật mà K. M. Feng sưu tập ngày 11/11/1947 hiện lưu giữ ở Bắc Kinh là lấy ở núi Malipo của Trung Quốc. Nhưng theo Averyanov thì các cây lan mà người Trung Quốc bán ở Hong Kong từ những năm 1988 1989 là lấy từ Việt Nam chứ không phải từ Trung Quốc. Averyanov đã khám phá chúng ở gần làng Can Ty thuộc tỉnh Hà Giang, và ở phía đông nam vùng Mai Châu của tỉnh Hòa Bình.

Lan hài mã lị Paphiopedilum malipoense

Các giống lan hài Việt Nam và mùa nở hoa

Một số giống lan Hài phổ biến của Việt Nam Trồng trọt, Cây giống, Giống cây hoa cảnh, Giống cây hoa Lan

Đăng bởi Mai Tâm

Tags: các giống lan hài, giống lan hài, kinh nghiệm trồng lan hài, lan hài việt nam, trồng lan hài

【#3】Những Giống Cây Trồng Độc Đáo Cây Cảnh Thăng Long

I. Hoa lạ – hoa đẹp

Hoa lạ, hoa độc đáo với đa dạng hoa lạ và độc đáo : tử đằng, huyết long, móng cọp, mai xanh, diên vĩ, bồ câu, thiên điểu, sen đa lộc, vô ưu, phượng tím, osaka ( muống hoàng yến) , mẫu đơn Mỹ, thanh anh, hồng leo, thủy tiên châu Âu, sao băng, điệp thúy, lan hoàng dương….

1. Hoa Hồng ngoại với hơn 300 giống khác nhau

Hoa hồng ngoại đặc biệt là hoa hồng leo giống nhập ngoại đang là xu hướng chơi hoa hồng mới nhất những năm gần đây. Chúng cuốn hút người yêu hoa bởi hoa sai, bông to, chùm lớn với hương thơm đậm đà và khả năng cho hoa quanh năm cùng nhiều ứng dụng trang trí

Cây cảnh Thăng Long là đơn vị Hoa cây cảnh lớn tại Hà Nội với hơn 300 giống hồng ngoại khác nhau, hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi để có được giống hồng ngoại đẹp nhất và được tư vấn tỉ mỉ nhất hướng dẫn trồng chăm sóc hoa hồng ngoại miễn phí trọn đời.

2.Hoa leo Huyết long:

Hoa Huyết long là giống hoa leo có thân hóa gỗ có thể sống lâu năm, hoa chùm dài màu tím biếc, mọc ra từ thân cây. Ngoài ra hoa leo Huyết Long còn là cây thuốc quý trong đông y. Huyết long thích hợp nhiều vùng khí hậu, ưa râm, chịu hạn, không kén đất, sinh trưởng nhanh.

3. Hoa Móng cọp

Hoa móng cọp được yêu thích bởi vẻ đẹp độc đáo, lạ mắt với chùm hoa dài lớn như hàng nghìn chiếc móng cọp hướng ngược lên trời. Hoa móng cọp cũng là giống hoa leo quý được nhiều người săn lùng tìm kiếm. Hoa móng cọp có 3 màu chủ yếu: Móng cọp xanh, móng cọp vàng, móng cọp đỏ

Hoa leo móng cọp xanh

Hoa leo móng cọp vàng

Hoa leo móng cọp đỏ

Chăm sóc cây móng cọp cũng khá khó, vì bản tính của nó là một loài họ Đậu, bộ rễ phần lớn có nốt sần (Nosites) hấp thụ chất đạm (N), là đồ ăn chính yếu .Thiếu đạm, cây móng cọp sẽ yếu dần, trơ trọi thân cành, không kết hoa ra quả bình thường.

4. Hoa Vô ưu

Cận cảnh 1 đoạn của chùm hoa vô ưu

Cây hoa vô ưu tại Trang trại hoa cây cảnh Thăng Long

Hoa vô ưu mọc thẳng ra từ thân cây, suốt từ gốc lên, chùm hoa dài ra liên tục có thể tới 70cm

, quả lớn tròn to đường kính quả có thể tới 20cm.

5. Hoa Phượng tím

Phượng tím cũng như các giống phượng khác, chúng là cây bóng mát lớn, hoa chùm đẹp. Tuy nhiên sắc tím từ hoa phượng tím cuốn hút hơn rất nhiều

Cây phượng tím phải trồng bằng hạt, vì thế sau khi đã du nhập một số cây vào Việt Nam, việc nhân rộng khá chậm chạp vì không thể giâm cành. Cây trồng từ hạt ra hoa sau 2-3 năm, khi cây còn khá thấp (người lớn có thể với tay tới hoa).

Cây cảnh Thăng Long cung cấp cây hoa phượng tím nhiều kích thước – Liên hệ : 024.6328.7450 để được tư vấn mua hàng

6. Hoa Osaka ( muồng hoàng yến)

Muồng hoàng yến ưa nắng và thoát nước tốt, không thích hợp với điều kiện khí hậu khô cằn hay giá lạnh; mặc dù nó chịu được hạn và mặn.

7. Hoa Diên vĩ

Diên Vĩ là loài cây lưu niên có thân thảo vươn cao, lá hình lưỡi kiếm và những đóa hoa to nhiều màu sắc với ba cánh và ba đài hoa rũ xuống,

8. Hoa Tử đằng :

Hoa Tử đằng là giống hoa leo quý có nguồn gốc từ Nhật Bản, cây leo thân hóa gỗ phát triển nhanh với những chùm hoa dài màu tím biệc. Cây ưa ánh sáng mặt trời, thích những vùng đất sâu dày, màu mỡ có chất cát, cũng có tính chịu hàn, chịu khô hạn, chịu nước nhất định. Cây cho hoa kéo dài từ đầu Xuân tới hết hè. Sang đông cây rụng lá ngủ đôn

9. Hoa Sen đa lộc

Cận cảnh hoa sen đất – hoa sen đa lộc

Cây cho hoa quanh năm, hoa sau khi cắt có thể giữ được 5-7 ngày.Dường như ít có loài hoa nào lại có khả năng sinh sôi liên tục và tràn đầy sức sống như giống hoa Đa Lộc độc đáo này!

10. Hoa Thiên điểu

Mùa hè nhiệt độ cao cây dễ bị khô, phát sinh bệnh, cho nên cần phải che bóng, chú ý thoáng gió; mùa đông cần phải che gió

II. Hoa leo hoa rủ, hoa trồng chậu

Gồm đa dạng hoa khỏe đẹp: mắt huyền, hồng anh đơn kép, mai hoàng yến, sử quân tử, trang đài…. dạ yến thảo, thu hải đường rủ, phong lữ thảo, cúc inđô, chuông tình yêu, oải hương, dâu tây…

1. Dạ yến thảo:

Những chậu hoa dạ yến thảo ưa thời tiết mát mẻ cho hoa sai và liên tục, rực rỡ với hàng chục sắc màu khác nhau. Đây là loại hoa được lựa chọn trồng trang trí nhiều nhất mỗi khi mùa Đông mang không khí lạnh tràn về.

Chậu hoa dạ yến thảo rủ màu tím viền xanh lạ mắt cuốn hút. Ở những nơi có khí hậu mát mẻ, dạ yến thảo có thể sinh trưởng phát triển quanh năm.

Hoa dạ yến thảo treo rủ ban công rực rỡ nhiều sắc màu

Bộ rễ rất nhạy cảm với nhiệt độ ngoại cảnh, dễ bị nẫu bộ rễ khi nhiệt độ lên cao trên 35oc (Nên che mát chậu trồng khi ở nhiệt độ này).

2. Hoa Dừa rủ

Khi hoa nở, nếu đặt nơi không đủ sáng thì màu hoa không đẹp, vì cây hoa dừa rủ thuộc cây nhiệt đới do đó ưa sáng phải đủ nắng hoa mới nhiều và sai, màu hoa sáng. Giải pháp treo chậu hoa và tưới nước mỗi ngày rất phù hợp với hoa dừa cạn vì ưa ẩm nhưng phải khô ráo.

3. Hoa Oải hương:

Oải hương là cây chịu nắng và chịu hạn cao, không ưa ẩm. Khí hậu quá ẩm hoặc quá nóng thì oải hương khó phát triển tốt, đòi hỏi phải chăm sóc kỹ.

Hoa oải hương không thích rễ thường xuyên giữ nước.

4. Dâu tây:

Dâu tây ưa ẩm và rất kém chịu hạn, không nên trồng những nơi có nắng nóng liên tục. Nhưng nếu thiếu nắng cây sẽ vàng lá, phát triển chậm và không cho quả, hoặc ít và chất lượng quả cũng không tốt. Vị trí thích hợp để trồng dâu tây nhà phố: của sổ, ban công chỉ nắng vào buổi sáng hoặc chiều, nếu trồng ngoài trời hoặc trong vườn nên trồng dưới bóng những cây to nhưng vẫn có nắng ở mức độ vừa phải và có thể giữ ẩm tốt

5. Hoa Tử la lan ( hoa chuông tình yêu)

Hoa chuông tình yêu phát triển tốt trong điều kiện thoáng mát (khoảng 50% ánh sáng). Thường xuyên tưới nước vào buổi sáng sớm, hạn chế tưới vào buổi chiều vì cây sẽ dễ bị nhiễm bệnh. Khi hoa đã nở chỉ nên tưới gốc, không tưới vào lá và hoa, không tưới quá đẫm vì cây dễ bị thối.

6. Thu hải đường rủ

Chăm sóc Thu hải đường rủ cần chú ý nhất là ở thời tiết Hà Nội nóng ẩm mưa nhiều: ưa ẩm nhưng dễ úng. Biểu hiện úng là nhìn thấy màu lá bóng và bạc trắng

7. Hoa lan hoàng dương

Chậu hoa treo lan hoàng dương buông rủ mềm mại với sắc vàng quyến rũ

Hoa lan Hoàng dương không chỉ đẹp chúng còn rất bền, lâu tàn tới cả tháng. Hoa chùm dài buông rủ tới 80 cm. Ngoài trồng giỏ treo lan hoàng dương cũng có thể trồng thành giàn trang trí ban công. Cây ưa nắng, về mùa đông bạn nên để ở nơi khuất gió.

8. Hoa Son môi

Cây Son Môi là cây ưa sáng, nhưng không ưa nắng thích hợp trồng ở những nơi râm mát, có độ ẩm cao.

9. Hoa Thanh xà, hoa bạch xà

III. Cây thủy sinh:

Đa dạng cây thủy sinh tại Shop hoa cây cảnh Thăng Long

Một số chú ý khi chăm sóc cây thủy sinh:

+ Tránh ánh nắng trực tiếp.

+ Đặt cây nơi có 40% – 50% ánh sáng tự nhiên khuyếch tán.

+ Tránh nơi có trên 50% ánh sáng tự nhiên ly cây sẽ bị mọc rêu làm hỏng bộ rễ cây.

+ Đặt cây nơi dưới 30% ánh sáng rễ nhanh hỏng, vì vậy phải thay đổi trong đến nơi thoáng hơn trong khoảng 10 ngày.

+ Nên thay nước trong khoảng 10 đến 15 ngày/lần

+ Thêm nước vừa phải, không đổ nước ngập bộ rễ.

+ Mỗi lần thay nước nên pha bổ xung dinh dưỡng vào ly cây cảnh

+ Khi thay nước cho ly cây hạn chế hoặc không nên rút cây ra khỏi bộ ly (sẽ làm thương tổn và rối bộ rễ).

+ Trong phòng điều hoà hoặc trời khô hanh ly cây có thể bị cạn nước nhanh. Chú ý bổ xung lượng nước thiếu.

+ Có ánh sáng điều hoà tự nhiên hoặc dùng đèn nuôi cây, tránh quá tối do kéo rèm hoặc phòng không có anh sáng khuếch tán tự nhiên.

+ Ly cây cần đảm bảo cố định lượng ánh sáng, nước và dinh dưỡng ổn định.

+ Cây yếu thường do bộ rễ bị tổn thương có thể rửa bằng nước vôi trong mỗi ngày trong một tuần liền. Sau mỗi lần rửa, lại cho vào nước dinh dưỡng theo định lượng

IV Các giống cây bụi

1. Hoa Nhài nhật

Nhài Nhật ưa khí hậu mát, ẩm nhưng nhiều nắng. Càng hạn cây ra hoa càng nhiều.

2. Hoa bông trang – hoa mẫu đơn

Hoa mẫu đơn hay còn gọi là hoa bông trang có hai loại, hoa mẫu đơn ta và hoa bông trang thái. Hoa mẫu đơn ta hoa to hơn, thân lá cao lớn hơn nhưng thưa hoa hơn so với bông trang thái.

Chúng có nhiều màu sắc khác nhau như trắng, vàng, hồng, đỏ…

3. Tuyết sơn phi hồng

Tuyết sơn phi hồng thu hút bởi sự khác lạ và vẻ đẹp độc đáo. Lá cây màu xanh bạc sáng, hoa màu hồng tím nổi bật. Hơn thế tuyết sơn phi hồng cho hoa liên tục trong năm thành nhiều đợt, hoa sai như một quả cầu lửa khủng lồ

Tuyết sơn phi hồng thích hợp trồng chậu, trồng trang trí đường viền, hàng rào ….

4. Hoa dâm bụt đơn kép nhiều màu

Hoa dâm bụt lồng đèn

Hoa dâm bụt cánh đơn màu vàng

Hoa dâm bụt tím cánh kép

Đa dạng giống cây ăn quả độc đáo đặc sản : vú sữa, xoài Đài Loan, thanh long ruột đỏ,ổi bốn mùa, Nho Mỹ quả đỏ,mít Thái,mít không hạt, Cóc Thái, chanh không hạt, chanh đào

1.Cây cóc thái

Cây vú sữa nhanh,ưa nhiệt độ 22-34 độ C, ưa đất phù sa, đất thịt nhẹ, thoát nước tốt, ít chua

2. Ổi găng Đông Dư

Cây ổi Đông Dư, cây dễ trồng, hợp đất phù sa, sáu tháng đã bói hoa, một năm là cho quả.

3. Cây nhót ngọt

Cây nhót ngọt có thể trồng trên nhiều loại đất như phù sa ven sông, đất đồi, đất phù sa cổ, đất thung lũng ở các vùng núi… độ PH từ 5,5-7.

Theo dược điển Mỹ, nho còn có công dụng chữa chứng ăn khó tiêu, sốt, trĩ, táo bón, các bệnh gan, thận

4. Cây bon bon

Cây bonbon hay còn gọi là cây dâu da đất quả sai thành chùm mọc từ thân cây.Quả có vị chua chua ngọt ngọt thơm ngon và căng mọng ăn trực tiếp hoặc làm gỏi rất nhiều dinh dưỡng. Thu hoạch vào tháng 5-6-7 âm lịch.

5. Cây na thái quả to

Na thái là giống na quả to có thể đạt tới 500- 800 g/ quả với đặc điểm thơm ngon, ít hạt lại dễ trồng.

6. Cây sake

Không những trồng cảnh rất đẹp với tán lá to, dày mà cây sake còn là cây cho quả rất ngon với tên gọi cây bánh mì. Bạn có thể dùng quả gọt vỏ chiên giòn ăn như khoai vị thơm quyến rũ

7. Cây nho thân gỗ

Quả nho thân gỗ mọc ra từ thân cây, quả tròn căng mọng thơm ngọt và rất giàu dinh dưỡng. Chúng còn có khả năng phòng ngừa ung thư rất tốt.

VI. Cây cảnh văn phòng

Để cây trong văn phòng được phát triển tốt thì điều kiện cần là nước và ánh sáng. Hãy luôn đảm bảo cây sống trong văn phòng được đủ nước, ánh sáng và sự lưu thông không khí.

Ánh sáng: Khi bày trí cây trong phòng thì cũng phải đảm bảo đầy đủ ánh sáng cho cây. Nên đảm bảo đặt cây ở vị trí có khoảng 2 – 3 giờ có ánh sáng tự nhiên trong phòng.

Tưới nước: Cây cảnh bày trí trong nhà thì lượng nước tưới không nên quá nhiều, khi nào thấy đất trồng khô thì tưới nước là được. Ngoài ra, có thể dùng bình phun nước để phun cho cây, mùa hè có thể phun ngày hai lần, mùa đông thì ngày một lần để tăng cường độ ẩm, làm sạch lá, có lợi cho quá trình quang hợp của cây, làm cây xanh tốt.

Những loại cây trồng trong nhà cần chú ý hơn đến việc mua những chậu cây phù hợp. Có thể dùng những loại chậu cảnh có đĩa đệm bên dưới để dễ dàng di chuyển và thoát nước tốt.

Biện pháp hồi phục khi cây bị khô héo: Khi phát hiện cây có hiện tượng vàng úa, khô héo, rụng lá… thì phải kịp thời có những biện pháp chăm sóc giúp cây hồi phục lại sức sống. Không nên cho ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu xạ vào cây để tránh làm cho sức nóng của ánh nắng gây ảnh hưởng bất lợi đến cây cối hoặc có thể làm cho cây chết do bị mất nước. Nơi chăm sóc cây phải là nơi mát mẻ, không khí trong lành và nên tránh gió mạnh.

Một số hình ảnh giống cây trồng nội thất tại trang trại hoa Cây cảnh Thăng Long:

Cây cảnh văn phòng Vạn niên thanh

Cây nội thất Lan ý hoa to, hương thơm

Cây trồng trong nhà Saphia

Cây nội thất ổ điểu xanh mướt tràn trề sức sống

Mọi thông tin xin liên hệ :

Công ty CP Rose Park Việt Nam

Trang trại hoa Cây cảnh Thăng Long: Cạnh UBND xã Tam Hiệp – Thanh Trì – HN

Vp: Huỳnh Cung – Tam Hiệp- Thanh Trì – HN.

ĐT: (024)632.87.450 – 0988.716591

Website: https://hoala.vn – https://caycanhthanglong.vn/

【#4】Cách Trồng Giống Kiwi Lùn Vàng Trong Chậu Bonsai Tại Nhà Sai Trĩu Quả, Trồng Giàn Kinh Tế Siêu Năng Suất

được xem là loại cây khá, Giống Kiwi Lùn Vàng dễ trồng, ít sâu bệnh cây thích hợp trồng chậu tạo dáng Bonsai làm cảnh, vừa cho trái hoặc trồng vườn kinh tế. Khí hậu nhiệt độ để cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất là 15-35 độ C.

Tuy nhiên, bạn sẽ mất khoảng thời gian: 2,5 năm từ lúc gieo trồng cây mới cho trái, và năng suất đạt được trung bình 10-15kg/cây/chậu, sản lượng sẽ tăng dần theo độ tuổi.

Giống Kiwi Lùn Vàng Cao Sản F1, TRỒNG CHƠI – ĂN THẬT

Hiện nay, trên thị trường số lượng Kiwi vàng Trung Quốc kém chất lượng chiếm đa phần lớn. Giá Kiwi lùn vàng tại các chợ và siêu thị luôn có mức khá cao 200.000 đồng/ký. Với mức giá khá “đắt đỏ” và nhiều lúc mua còn không được như ý, vậy nếu bạn tự trồng giống cây này ngay tại nhà và thưởng thức thì sao nhỉ?

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA GIỐNG KIWI VÀNG LÙN CAO SẢN F1

Nhanh ra quả chỉ mất 2,5 năm (Kiwi truyền thống phải mất từ 5-6 năm) Giống cao sản, năng suất cao Khả năng chịu hạn tốt, ít sâu bệnh Giống thấp lùn, dễ trồng chậu, tạo dáng bonsai

Giống Kiwi vàng lùn ăn ngọt và giòn hơn Kiwi bình thường

Với Bộ hạt giống Kiwi vàng lùn thì chỉ thấm thoắt 2,5 năm bạn đã sở hữu những chậu bonsai mini cực thích hoặc giàn Kiwi chi chít trái. Bạn không mất thời gian vào việc chọn lựa Kiwi trên thị trường nữa thay vào đó cả gia đình bạn sẽ cùng thưởng thức và ngắm nhìn những trái Kiwi vàng lủng lẳng thật tươi ngon. Đừng tưởng tượng khung cảnh tuyệt mĩ đó nữa, hãy bắt tay trồng ngay bây giờ thôi nào.

HOA ĐẸP DỄ TRỒNG XIN CHIA SẺ VỀ GIỐNG KIWI LÙN VÀNG VỚI BẠN

Kiwi lùn vàng có tên khoa học của loại quả này là Actinidia deliciosa hay còn gọi là Dương Đào. Cây có nguồn gốc từ Trung Quốc và được trồng khắp nơi trên toàn thế giới như New Zealand, Ý, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Thái lan,…Và mới được du nhập về Việt Nam được rất nhiều người ưa chuộng.

Cây trưởng thành có chiều cao khoảng 3m – 5m (leo giàn) và 80cm- 1,5m (trồng chậu, tuỳ cắt tỉa). Quả kiwi có dạng hình trứng khoảng 6 cm, trọng lượng quả trung bình là 200 gram.

Kiwi vàng lùn vừa có thể trồng chậu và leo giàn cao

Kiwi vàng lùn với lá lớn rộng (12-20cm), hình trái tim, những lá non được bao phủ bởi một lớp lông đỏ. Hoa nhỏ có đường kính từ 2,5-5cm, có màu trắng kẻ màu vàng. Hoa thơm và không mật hoa, hoa trổ vào khoảng tháng 6. Thông thường các hoa đều do côn trùng thụ phấn nếu canh tác quy mô lớn người ta sẽ chủ động thụ phấn cho hoa.

Cây Kiwi vàng lùn 2,5 năm bắt đầu cho trái

Giống Kiwi vàng lùn là loại cây ưa nắng, chịu nhiệt tốt, ít côn trùng và dịch bệnh. Quả có vị ngọt, thịt giòn hơn so với Kiwi xanh, ăn rất thơm. Đặc biệt Kiwi vàng cắt ra rất ít nước, không bị nhũn ruột, chứa nhiều vitamin và chất khoáng, là “người bạn thân thiết” của bà bầu và thai nhi.

không chỉ được trồng thành giàn lớn mà các nhà vườn đã sáng tạo ra những chậu bonsai cực đẹp và độc lạ. Mỗi chậu

Cây Kiwi vàng lùn bonsai Kiwi vàng mang một dáng vẻ độc đáo riêng, với những ai muốn thỏa sức sáng tạo thì có thể ngay từ khi cây Kiwi đã được 1 năm tuổi (khi thân leo dần hóa gỗ) thì bắt đầu uốn dáng theo sở thích.

Nếu như bạn là tín đồ của loại quả chua chua ngọt ngọt này thì còn lý do gì mà không thử nghiệm trồng ngay chúng tại vườn nhà nhỉ? Shop Hoa Đẹp Dễ Trồng sẽ hướng dẫn bạn trồng giống Kiwi vàng lùn cho thu hoạch sau 2,5 năm gieo trồng từ hạt !

GỬI THÔNG TIN CHÍNH XÁC VÀO MẪU BÊN DƯỚI ĐỂ ĐẶT HÀNG NHANH HƠN

Hoadepdetrong.com Công ty với 12 năm trong ngành Cam Kết Hạt Giống Đúng Chất Lượng Đúng Giống như trên

LỢI ÍCH BẤT NGỜ CỦA TRÁI KIWI VÀNG MANG LẠI

1. Cứu tinh của bà bầu: Táo bón được coi như là nỗi ám ảnh kinh hoàng của phụ nữ mang thai. Họ luôn ở trong tình trạng đầy bụng, khó chịu. Giống như hầu hết các loại trái cây, kiwi cũng chứa một lượng chất xơ dồi dào, cực tốt cho hệ tiêu hóa của bà bầu. Trung bình 1 quả kiwi có thể chứa tới 2,5gr chất xơ. Không chỉ hỗ trợ tiêu hóa và làm giảm các cảm giác đầy bụng, chất xơ trong kiwi còn giúp loại bỏ các độc tố ra khỏi ruột, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ngoài da cũng như các bệnh về đường ruột.

2. Giúp điều chỉnh huyết áp: Trong trái kiwi chứa hàm lượng cao kali, giúp cân bằng electron trong cơ thể nhờ vào cơ chế làm trung hòa hàm lượng natri.

3. Tăng cường hệ thống miễn dịch: Hàm lượng cao vitamin C cùng các hợp chất chống oxy hóa trong trái kiwi đã được chứng minh có khả năng tăng cường hệ miễn dịch.

Kiwi vàng hỗ trợ giảm cân hiệu quả

4. Giúp giảm cân: Chỉ số glycemic thấp và hàm lượng chất xơ cao trong kiwi không làm tăng đột ngột lượng insulin như một số loại trái cây chứa nhiều glucose khác. Vì vậy dù có ăn nhiều kiwi bạn cũng không bị béo phì. Hơn nữa, những người đang trong thời kỳ ăn kiêng giảm béo nên thêm loại trái cây này vào thực đơn.

5. Giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể: Hàm lượng chất xơ trong kiwi có tác dụng loại độc tố ra khỏi hệ thống đường ruột.

6. Thích hợp cho những bệnh nhân tiểu đường: Với hàm lượng thấp glycemic, kiwi không làm tăng lượng đường trong máu một cách đột ngột. Hàm lượng glycemic phù hợp trong loại trái cây này luôn an toàn cho bệnh nhân tiểu đường.

GỬI THÔNG TIN CHÍNH XÁC VÀO MẪU BÊN DƯỚI ĐỂ ĐẶT HÀNG NHANH HƠN

Hoadepdetrong.com Công ty với 12 năm trong ngành Cam Kết Hạt Giống Đúng Chất Lượng Đúng Giống như trên

CHIA SẺ CỦA CÁC NHÀ VƯỜN VỀ GIỐNG KIWI VÀNG LÙN

1. Khí hậu

Kiwi lùn vàng là loại cây thuần, cây ưa nắng, chịu nhiệt khá tốt. Khí hậu nhiệt độ để cây thích nghi và phát triển tốt nhất 15-35 độ C.

2. Chọn đất

Đất trồng tốt nhất cho cây là đất thịt pha mỡ, độ ẩm vừa phải, thoát nước tốt. Độ PH thích hợp cho cây phát triển là từ 5 – 6.5. Bạn hoàn toàn có thể trồng kiwi trong chậu bằng cách lấy đất trộn với than bùn, cùng một ít đá nhỏ và phân bón hữu cơ để cây có đủ dinh dưỡng phát triển.

3. Ánh sáng

Kiwi cần rất nhiều ánh sáng, đặc biệt giai đoạn phát triển lá. Nếu không có đủ ánh sáng mặt trời thì sẽ cần bổ sung thêm ánh đèn huỳnh quang.

4. Chọn chậu

Chọn chậu có thể loại chậu có dáng cao, hay chậu miệng to là thích hợp nhất. Bạn có thể trồng cây trực tiếp vào chậu sau khi hạt giống nảy mầm được 2 tuần tuổi hoặc có thể trồng ngoài đất cho đến khi cây cứng cáp, bắt đấu bén rễ thì đưa chúng vào chậu trồng.

GỬI THÔNG TIN CHÍNH XÁC VÀO MẪU BÊN DƯỚI ĐỂ ĐẶT HÀNG NHANH HƠN

Hoadepdetrong.com Công ty với 12 năm trong ngành Cam Kết Hạt Giống Đúng Chất Lượng Đúng Giống như trên

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC GIỐNG KIWI VÀNG LÙN

1. Chuẩn bị

– Hạt giống Kiwi vàng lùn

– Cốc nhỏ

– Khăn giấy

– Đĩa và hộp nhựa

– Đất: Đất nên pha thêm chút than bùn, đá vụn và phân bón hữu cơ

– Chậu hoặc thùng xốp

2. Tiến hành trồng

– Ngâm hạt vào trong cốc nước ấm và để ở góc ấm áp như bệ cửa sổ, nhiệt độ nước ấm 20 độ C (hoặc pha 2 sôi 3 lạnh) trong khoảng 1-2 tiếng.

– Khi cây con cao khoảng 5cm, đây là thời điểm vàng để trồng ra chậu. Làm ẩm đất trong chậu và trồng từng hạt xuống với độ sâu khoảng 0,7- 1cm. Một chậu nhỏ chỉ nên trồng 2-3 hạt kiwi với khoảng cách xa nhau để đảm bảo đủ không gian phát triển sau này cho cây.

– Sau khi trồng, tiếp tục để chậu cây ở nơi nắng ấm. Sau khoảng ba tháng, cây kiwi sẽ phát triển khỏe mạnh. Khi cây lớn bạn bắt đầu cắm các thanh tre hoặc làm giàn tầng phía trên chậu cho cây leo lên. Nếu bạn có như cầu vừa ăn trái, vưa che mát thì có thể làm giàn lớn cho cây leo, trung bình giàn cao từ 1,8m- 2,5m.

3. Chăm sóc

Nước: Đảm bảo rằng đất còn ẩm vào mọi lúc, đặc biệt là khi mầm kiwi còn non. Tuy nhiên, chỉ nên dùng bình xịt để không nát lá cũng như quá thừa nước gây ứ đọng.

Ánh sáng: Lý tưởng nhất là chúng nên được đặt ở một cửa sổ đầy nắng ấm để nhận được nhiều ánh sáng mặt trời trực tiếp mỗi ngày.

Dinh dưỡng: Để giữ cho Kiwi khỏe mạnh và phát triển sẽ cần phải được bổ sung các chất dinh dưỡng bằng việc tưới phân hữu cơ.

4. Thu hoạch

Vậy là sau 2,5 năm kể từ ngày gieo trồng thì bạn đã có thể thưởng thức được những trái Kiwi vàng tươi mát rồi.

Kiwi vàng căng mọng ăn cực ngon

GỬI THÔNG TIN CHÍNH XÁC VÀO MẪU BÊN DƯỚI ĐỂ ĐẶT HÀNG NHANH HƠN

Hoadepdetrong.com Công ty với 12 năm trong ngành Cam Kết Hạt Giống Đúng Chất Lượng Đúng Giống như trên

THÔNG TIN VỀ KỸ THUẬT HẠT GIỐNG KIWI VÀNG – DÀNH CHO CHUYÊN GIA

Shop Hoa Đẹp Dễ Trồng chuyên cung cấp các loại hạt giống cây kiwi , shop chuyên hạt giống hoa và chuyên bán các loại hạt giống cây ăn trái, cây mini, hạt giống sen mini Nhật Bản và rất nhiều loại hạt giống mini khác.

HOA ĐẸP DỄ TRỒNG

Mã Sản Phẩm

HẠT GIỐNG KIWI VÀNG LÙN

Tag: Hạt giống kiwi, kiwi vàng

GỬI THÔNG TIN CHÍNH XÁC VÀO MẪU BÊN DƯỚI ĐỂ ĐẶT HÀNG NHANH HƠN

Hoadepdetrong.com Công ty với 12 năm trong ngành Cam Kết Hạt Giống Đúng Chất Lượng Đúng Giống như trên

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT

THÔNG TIN LIÊN HỆ

VPGD HCM 1: 325 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

(Có hạt giống và cây giống + thi công giàn rau hòa tan – khí canh)

Hotline: 0917.147.248

【#5】Top 5 Giống Hoa Hồng Leo Đẹp Đáng Trồng Cho Người Mới Bắt Đầu

Bạn có biết TOP 5 loại hoa hồng leo được cho là đẹp nhất và thích hợp nhất với điều kiện khí hậu ở Việt Nam.

Bạn là một người yêu hoa hồng leo vì vẻ đẹp kiêu sa và lộng lẫy, nhưng lại không biết phải chọn lựa giống hoa nào dễ trồng khi mới bắt đầu. Bạn là người mới lần đầu biết đến hoa hồng leo ngoại? Bạn muốn những loại nào đơn giản, dễ trồng, dễ chăm sóc để cho ra hoa đẹp?

Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn trả lời những thắc mắc trên. Trong bài viết, Tinh dầu Neem sẽ liệt kê 5 loại hoa hồng leo ngoại nhập dễ trồng nhất dành cho người mới bắt đầu. Đây là 5 loại hoa đẹp, cánh hoa to và đặc biệt rất dễ dàng chăm sóc. Những loại này rất thích hợp với khí hậu Việt Nam, phát triển mạnh trong điều kiện khí hậu như hiện nay. Và hơn hết, khả năng sinh trưởng, kháng bệnh của chúng rất tốt. Đã vậy còn rất sai hoa. Theo Wikipedia: “Hồng hay hường là tên gọi chung cho các loài thực vật có hoa dạng cây bụi hoặc cây leo lâu năm thuộc chi Rosa, họ Rosaceae, với hơn 100 loài với màu hoa đa dạng, phân bố từ miền ôn đới đến nhiệt đới”

Những cái tên đó là Huntington, Golden Celebration, Red Eden, Crown Princess Margareta và Winchester Cathedral.

Huntington là cái tên đầu tiên trong danh sách 5 loại hoa hồng leo dễ trồng nhất.

Sở dĩ đây là lựa chọn hàng đầu vì cây sinh trưởng khá tốt trong điều kiện nhiệt đới tại Việt Nam, cho hoa sai và được minh chứng qua rất nhiều khách hàng lần đầu tiên bắt tay vào công việc trồng hoa hồng leo.

Hoa hồng leo Huntington là giống hồng từ Anh quốc

Hoa hồng leo Huntington là giống hồng Anh được lai tạo bởi David CH Austin vào năm 2000 và được giới thiệu rộng rãi tại Mỹ bởi David Austin Roses Limited vào năm 2007. Hoa hồng Huntington thuộc dòng Hybrid Tea cây hồng lai trà, là cây trồng được lai tạo trên khắp thế giới, có mùi thơm, hoa nở to, dễ trồng, gần với mọi thời tiết.

Hoa hồng Huntington leo rất khỏe, cành nhánh mềm mại nên dễ uốn cong trên lồng khung trồng, tạo vòm cổng hay leo tường. Lá hoa Huntington nhỏ, nhiều, mọc xung quanh cành làm khung màu nền để tô điểm cho những bông hoa màu hồng xinh đẹp. Để sở hữu nhiều bông hồng thì nên chăm sóc để cây có nhiều lá xanh, dày, bóng đồng thời cây phải phân nhánh nhiều. Hoa Huntington có màu hồng đậm, hình dạng hoa cánh cúp, xếp từng cánh vào nhau, đan xen làm cho form hoa khá đầy đặn.

Khi nở những cánh ngoài cùng sẽ bung ra trước dần dần đến những cánh trong cùng, hoa có kích thước trung bình khoảng 8.25cm, nhưng bù lại cho hoa theo từng chùm khá lớn, một nhánh của cây có thể cho từ 7-9 bông một chùm. Một cây hoa hồng Huntington có thể cho từ 3-4 chùm cho một đợt hoa.

Hoa hồng Huntington cho hoa chùm

Hoa hồng Huntington khá dễ trồng, dễ cho hoa, ít bệnh, ít công chăm sóc nên đây là giống “khởi nghiệp” cho những ai bắt đầu công việc trồng hoa hồng leo cho sân vườn nhà mình

Hoa hồng leo Golden Celebration

Nếu bạn yêu màu vàng óng ánh thì cái tên Golden Celebration thật sự dành cho bạn.

Hoa hồng Golden Celebration là giống hồng Anh, được lai tạo dưới bàn tay tài hoa của David CH Austin. Hoa nằm trong danh sách những hoa hồng leo dễ trồng nhất vì khả năng kháng bệnh cực tốt, sinh trưởng nhanh và cho hoa khá đẹp.

Hoa hồng Golden Celebration thuộc giống hồng Anh

Hoa hồng leo Golden Celebration thuộc loại hồng tráng lệ nhất thuộc chủng hồng English Leander Hybrid. Cánh hoa khum khum màu vàng óng ả. Mùi trà pha chút rượu Sauternes và dâu tây bao quát cả vùng rộng lớn. Một điểm sáng ấn tượng khác nữa là kháng bệnh rất tốt. Vậy nên dù là bất kỳ môi trường thế nào thì đây vẫn là loại cây lý tưởng dành cho khu vườn của bạn.

Hoa nở theo mùa. Cây thân leo cao tầm 1.22 m, tán rộng tương đương. Có thể trồng chậu hoặc thùng. Thân của hoa hồng Golden Celebration khá mềm mại nên bạn có thể dễ dàng uốn cong nhẹ nhàng theo khung dạng vòm để tạo khung vòm trang trí trước cổng nhà, hoặc một góc sân vườn. Lá hoa dày dặn màu xanh thẳm, nổi bật lên trên là những bông hoa vàng tươi óng ánh khoe sắc dưới ánh nắng rực rỡ.

Một bông hồng leo khác trong bộ sưu tập những bông hồng leo dễ trồng nhất mà tôi đề cập chính là Red Eden – bông hoa màu đỏ rực rỡ và sang trọng.

Hoa hồng leo Red Eden là giống hồng hiện đại được lai tạo vào năm 2002 tại Pháp.

Hoa được lai tạo bởi Alain Meilland, đây là người thành lập công ty Meilland International SA năm 1850, sau thế chiến thứ nhất ông nhận thấy những vườn ươm của mình bị phá hoại bởi những con bọ. Không từ bỏ, ông đã phục hồi và phát triển vườn ươm cho đến ngày nay.

Meilland đã nhận hơn 1000 bằng sáng chế trên toàn thế giới và hơn 600 nhãn hiệu. Ông là cha đẻ của nhiều giống hồng nổi tiếng không chỉ tại Pháp mà trên toàn thế giới như Alain, Peace, Pink Wonder…và giống hoa hồng leo Red Eden mà chúng ta tìm hiểu sau đây.

Hoa hồng leo Red Eden là giống hồng leo khỏe, cành mềm mại uốn cong và đạt chiều cao khoảng 2.45 mét. Nên hoa hồng Red Eden rất thích hợp tạo vòm cổng, trang trí tường, hàng rào.

Hoa hồng leo Red Eden thích hợp trồng sân vườn

Hoa có màu đỏ tươi sáng, dưới ánh nắng làm cho màu đỏ của hoa càng thêm tươi thắm, cánh hoa dạng tròn, cánh cúp uốn cong vào nhau, làm cho form hoa đầy đặn. Tán lá của hoa hồng Red Eden sum xuê, rộng, xanh mướt, những chiếc lá dày, khỏe, bề mặt xanh bóng làm tôn lên màu đỏ của hoa, trung bình chiều rộng cuả cây khoảng 2.45m.

Hoa hồng Red Eden có kích thước khá lớn khoảng 11.43 cm, một bông hoa khi nở đầy đủ có khoảng từ 26 đến 40 cánh, hình thành trong từng cụm lớn rất đẹp. Hoa rất sai có thể cho hoa quanh năm, kháng sâu bệnh tốt, hoa rất ít rụng lá nên tiết kiệm thời gian trong khâu chăm sóc và dọn dẹp.

Crown Princess Margareta

Để bộ sưu tập thêm đầy đủ màu sắc, cái tên Crown Princess Margareta một lần nữa được xướng lên bởi sự thích nghi cao của loài hoa này.

Hoa hồng leo Crown Princess Margareta được nhân giống bởi David Austin, có màu cam đào, thơm lừng mùi trái cây. Dễ tạo dáng vòm cung, là ý tưởng không tồi cho phần sau của đường viền chậu hoa. Hoa cực kỳ to, các cánh gần nhụy tạo thành nút thắt sắc sảo màu vàng cam của quả đào.

Hoa hồng leo Crown Princess Margareta hoa cực to

Một trong những thành viên của gia tộc hồng Leander, nên có thể dễ dàng phát triển trong những môi trường sống khắc nghiệt. Đặc biệt hợp khí hậu ấm. Cho nên có thể tận dụng dịp hè để cắt tỉa cành, giúp cây nhanh ra nhánh mới.

Hoa hồng leo màu vàng cam Crown Princess Margareta được đặt tên của công chúa Margareta (Thụy Điển) là cháu gái của Nữ hoàng Victoria.

Hoa hồng Crown Princess Margareta có màu vàng cam

Cô là một người làm vườn, cảnh quan, cũng chính cô đã cùng với Thái tử (sau đó, vua Gustavus VI Adolfus của Thụy Điển), tạo ra những cung điện Thụy Điển mùa hè Sofiero nổi tiếng ở Helsingborg. Cây có chiều cao thấp nhất là cao 1,5m tán 1,2m và cao nhất là 2,7m – 3,35m

Bông hoa cuối cùng điểm tô trong danh sách những hoa hồng leo dễ trồng mà tôi muốn nhắc đến cho bạn đó là Winchester Cathedral, bông hoa màu trắng tinh khôi và trong trẻo.

Hoa hồng leo Winchester Cathedral được nhân giống bởi David Austin vào năm 1988, nằm trong bộ sưu tập hoa hồng đẹp nhất của nước Anh.

Hoa hồng leo Winchester Cathedral

Màu sắc của hoa hồng Winchester Cathedral là một sự chinh phục người trồng bởi hoa có màu trắng rồi chuyển sang màu trắng vàng, hoặc có khuynh hướng thành màu hồng ngọt ngào.

Hoa có kích thước trung bình khoảng 6cm, tạo thành từng chùm lớn, trông rất xinh! Hoa có dạng khum, từng cách hoa màu trắng xếp vào nhau theo một trật tự làm cho form hoa dày dặn, khi nở hoa có từ 80 đến 85 cánh. Hoa hồng Winchester Cathedral không chỉ thu hút bởi màu sắc, form dáng mà mùi thơm cũng là điều làm nên điều kỳ diệu của giống hoa này, đó là mùi trái cây ngọt ngào.

Hoa hồng Winchester Cathedral màu trắng tinh khôi

Cây của hồng leo Winchester Cathedral cao, gầy, không gai, mềm mại dễ uốn cong do đó bạn dễ dàng tạo dáng thành các khum vòm trang trí cho khung cửa sổ, hoặc những khung vòm trang trí trong sân vườn.

Những chiếc lá nhỏ xinh tạo nền thành nền màu xanh thẳm tô điểm thêm cho màu trắng tinh khiết của những chùm hoa xinh đẹp. Hoa hồng Winchester Cathedral được đánh giá là giống hoa dễ trồng nên ít tốn công chăm sóc, dọn dẹp lá rụng nên tiết kiệm thời gian khá nhiều.

【#6】【Hơn 10 Loài】# 1 Lan Hài Việt Nam

Lan hài là một loại lan chưa được biết tới nhiều hiện nay vì loài lan này khá là khó trồng, tuy nhiên hiện nay đã và đang được thuần hóa ở các nhà vườn, các bác có thể thêm vào bộ sưu tập của mình với những cây lan hài phát triển khỏe mạnh và ra cho ra hoa liên tục, say đâu là Vitagrowthheight.com sẽ gửi tới các bác những điều kiện chăm sóc và cách chăm sóc loài lan hài một cách đơn giản và hiệu quả nhất.

Điều kiện sinh trưởng của lan hài

Lan hài hiện nay được chia làm 2 nhóm, nhóm có vân thường chịu được được nhiệt độ ấm, sống tốt và nhóm không có vân thích hợp với các vùng núi cao, có không khí lạnh

– Nhóm lá có vân, thường chịu được nhiệt độ ấm, sống tốt ở đồng bằng: nhiệt độ thích hợp cho chúng là 15,5°C – 18°C về đêm, nhiệt độ ban ngày 22°C – 26,5°C .

– Nhóm lá không có vân, thích hợp vùng núi cao, lạnh. Nhiệt độ ban đêm 10°C – 13°C, nhiệt độ ban ngày 15,5°C – 18°C.

Vì vậy ở đồng bằng chúng ta có thể trồng Lan hài được và như ta đã biết, quanh Sài Gòn, hơn nữa các Lan hài lai chịu được khí hậu nóng ở đồng bằng đã được nuôi trồng khá phổ biến ở nhiều nơi.

Như vậy ngoại trừ ở cao nguyên như Đà Lạt, Buôn Mê Thuột…là những nơi lý tưởng để trồng Lan hài còn ở đồng bằng thì nên chọn những loài chịu khí hậu nóng, thường là những loài có vân ở lá.

Ánh sáng giúp cây lan hài phát triển.

Ta nên lựa chọn nững nơi có ít ánh sáng và cần có mái che bóng rấm cho cây lan phát triển. Độ sáng thích hợp là 30 – 40%, nên trồng dưới mái hiên có ánh sáng khuyếch tán là tốt nhất. Thiếu nắng lá sẽ đậm màu, dư nắng sẽ tái nhạt, quá dư nắng lá sẽ bị cháy và cây dễ khô héo.

Giá thể cho cây lan hài

Chất trồng và chậu trồng phải giữ ẩm tốt, chậu trồng nên có nhiều lỗ. Chất trồng không nên có đất, hỗn hợp chất trồng tốt là xơ dừa vụn hoặc sợi dớn, than gỗ vụn. Thành phần: 2 phần tro trấu, 1 phần đất mùn, 1 phần phân bò hoai, 1 phần/20 bánh dầu xoay nhuyễn.

Tưới nước: Lan không có mùa nghỉ: Mùa nắng 3 lần / ngày. Mùa mưa 2 lần/ ngày. Tuy nhiên Lan hài lại không chịu được úng.

Nhân giống cây lan hài

Khi cây con đến tuổi trưởng thành có thể tách khỏi cây mẹ và một ít giá thể có rễ bám vào.Tách cây ra từng bụi 2-3 cây một đơn vị, có thể dùng tay hoặc kéo xắn đứt căn hành giữa chúng. Cắt bỏ lá già,rễ hư, bỏ đất trồng cũ rồi trồng vào chậu mới với đất trồng mới.

Bón Vitamin cho lan hài

– B1: Kích thích mọc rễ khi tách chiết, thay chậu. B 1 có nhiều trong nước gạo và men bia.

– C: ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của cây. Có nhiều trong tranh, cam, dứa. . .

– Nước dừa: kích thích sự tăng trưởng, cần thiết cho sự phát triển của lan.

– Nước trà: Vừa là chất điều hòa, sinh trưởng, vừa là chất có tính diệt khuẩn, có tác dụng phòng ngừa xâm nhập của nấm, vi khuẩn từ bên ngoài. Sử dụng nồng độ thật loãng để dùng hàng ngày.

Cách xử lý khi cây lan hài mới mua về

Khi các bác lựa chọn được những cây lan hài mới mua về, các bác nên tiến hàn xử lý như sau :

cắt các rễ đã chết khô, rửa sạch, ngâm dung dịch Atonik hoặc B1 khoảng 2-3 tiếng.

Giá thể ta đập viên to cỡ ngón chân cái, viên cỡ ngón tay cái, giá thể trồng hài phải lổn nhổn mới thoáng để rễ hài hít thở. Trộn các loại giá thể ta có theo tỷ lệ bằng nhau, đổ vào đến khoảng nửa chậu, đặt cây đứng vào rồi đổ tiếp hỗn hợp đó cho đến miệng chậu, chú ý đừng để giá thể đầy quá lấp cả thân cây, phải hơi nhô gốc ra một chút, nếu không sẽ hỏng lá gốc. rắc một chút phân gia súc khô, vỏ thông, xơ dừa cắt miếng nhỏ, rêu rừng, phân chậm tan lên trên mặt chậu (có gì dùng nấy), chỉ cần ít thôi đừng ham bỏ nhiều, sau vài tháng ta lại bổ sung thêm phân sau.

Tưới nước cho cây lan hài

Về tưới nước, ngày tưới 1 lần, ngày mưa hoặc ẩm thì không cần tưới, ta có thể kiểm tra bằng cách cầm 1 viên giá thể lên nếu thấy đã khô hoàn toàn thì có thể tưới, còn ẩm mát thì thôi. Trước mùa hoa 4-5 tháng thôi phun B1, chuyển sang bón NPK giàu P (lân) 10-30-10 mỗi lần/tuần để kích hoa, đồng thời tưới thưa đi 4-5 ngày/lần, còn nếu mưa thì kệ cho mưa, sau ngày mưa 4-5 ngày mới lại tưới, giữ ẩm liên tục không nghỉ làm cho hài không ra hoa.

Lan hài từ lúc ở ngọn xuất hiện mèo, phát triển thành nụ đến khi nở hoa khá lâu. Khoảng tháng 6-9 dương lịch vào mùa mưa, nên phun thuốc phòng nấm bệnh (Topsin, Kamsu 2L…) 1 lần/tháng, nếu đã bị bệnh thì phun theo chỉ dẫn trên nhãn 1 lần/tuần cho đến khi khỏi bệnh.

khoảng 15 ngày ta phun nước vôi trong một lần (nếu có vôi) hoặc các bạn ở thành phố khó kiếm vôi thì phun Calcium-Nitrate (Thuốc chứa thành phần Vôi sống 26.5% và Đạm 15.5% giúp cây cứng cáp, hấp thu Lân trong các loại phân bón khác tốt hơn, tăng cường sức chống chịu sâu bệnh đồng thời loại thuốc này có tác dụng kích rễ nữa, liều dùng 1 gói 40g/12-16L nước, tức 1 bình tưới nhỏ 2L nước thì chỉ cần dùng 1/6 gói này (7-8g) .

Phun cách nhau 15 ngày, thuốc có với giá bán 10k/gói 40g). Việc phun nước Vôi là để trung hòa độ pH chất trồng. Lan hài phát triển tốt khi pH=7. Việc chỉ tưới phân hóa học hoặc những cơn mưa ở thành phố có axit làm giảm pH chất trồng rất nhanh, pH xuống thấp làm hỏng rễ lan hài từ đó cây không hút được nước và dinh dưỡng và lụi dần đến chết.

Cây lan hài thường xuyên bị thối rữa cây nếu chúng ta không nhanh chóng phát hiện kịp thời, cây sẽ bị chết và lấy nhanh ra những cây khác cùng trồng với nhau, bệnh thối rửa là do loại Erwinia gây nên, là một bệnh thối rữa thường thấy nhất. Việc lây nhiễm bắt đầu tư đầu lá, rồi có thể lây truyền bởi côn trùng hoặc bởi các hóa chất phân hủy. Khu vực bị lây nhiễm trở nên có màu nâu và mềm nhũn và có thể tạo nên những chỗ rộp lên như phải bỏng. Từ đây chúng lan truyền xuống tận phần gốc của lá với tốc độ khá nhanh, và chúng có thể xâm chiếm toàn bộ các chồi hoặc, bằng cách đi qua thân rễ, đôi khi phá hoại toàn bộ cây lan.

Làm sạch hoàn toàn nhà kính để loại bỏ những nơi có thể sinh ra nấm và nhiễm khuẩn, phun toàn bộ nhà kính với hóa chất benomyl. Chăm sóc cây bao gồm cả việc cắt bỏ những lá ngay ở chỗ đã bị nhiễm, và bôi thuốc sát trùng vào vết cắt.

Một khi bệnh đã lây lan ra toàn bộ cây lan, thì yêu cầu phải xử lý quyết liệt hơn để bảo vệ thân rễ của cây lan tránh được nhiễm khuẩn. Tất cả những phần đã bị nhiễm đều phải cắt bỏ, những vật liệu còn rơi rớt chung quanh cần thu dọn hết, và chỉ làm vệ sinh những mô còn khỏe mạnh.

dao cắt cần phải sát trùng kỹ, khi tay đang còn bẩn và quần áo không sạch thì không sờ mó vào cây. Những phần còn lại của cây mà ta thấy còn khỏe mạnh thì nên nhúng chúng vào dung dịch Natriphene trong khoảng 1 giờ, sau đó đem trồng lại với chất trồng mới. Xử lý cẩn thận những chất trồng đã bị thải ra.

Những cây lan không bị nhiễm và đã trồng sang chậu mới cần phải cách ly chúng trong thời gian khoảng một tháng, và trồng chúng trong điều kiện khô hơn bình thường. Tránh đặt những chậu lan phía dưới các kệ cũng như nơi có nhiều bóng râm. Nhưng đồng thời cũng tránh để chúng phơi ra ánh sáng gay gắt hoặc để chúng bị quá khô.

Khi nhiệt độ thời tiết có sự thay đổi mạnh, cũng là lúc mà bệnh của cây phát triển theo, trên búp lan thường xuyên bị đọng nước, các con côn trùng kết hợp với nhiệt và độ ẩm, ở thời điểm đó là cơ hội tốt nhất cho việc lây nhiễm.

Các giống lan hài

Lan hài Việt Nam Paphiopedilum Vietnamense. Loài này được phát hiện ở vùng biên giới phía tây bắc Việt Nam, giáp với Trung Quốc cùng với Paphiopedilumem ersonii, nhưng mãi đến năm 1998 loài lan đặc hữu Việt Nam này mới được O. Gruss và H. Perner đặt tên và công bố. Hoa có cánh hoa rất to 8 – 10cm, màu hường, môi tía đậm ở mặt trước, nhạt dần về sau, mép cuộn vào, mặt trong có nhiều đốm tía đậm và một dải lông trắng dày đặc ở phần giữa, ngay dưới chân trụ.

Lan hài vàng Paphiopedilum villosum. Nó được xem như là loài phổ biến nhất và dễ trồng nhất ở Việt Nam với cánh đài lưng màu lục có vân dọc, mép trắng hơi lật ra sau. Cánh tràng hơi chúc xuống và cong ra phía trước, mép nhăn nheo, giữa có vạch lớn màu nâu đỏ. Cánh môi dạng túi màu vàng lục hơi nâu mép màu vàng nâu và thùy bên cuộn vào trong.

Lan hài đài cuộn Paphiopedilum appletonianum. Mọc rất rải rác dưới tán rừng mưa nhiệt đới thường xanh, ở độ cao khoảng 1500m. Cây chịu hạn khá tốt. Loài này có sự phân bố rất hạn chế và số lượng cá thể rất ít ở Lâm Đồng, Đà Lạt. Chúng có thể bị đe dọa bị tuyệt chủng do môi trường sống là rừng bị thu hẹp lại. Hoa lan hài đài cuộn cỡ lớn với màu nâu pha xanh nhạt. Cánh đài lưng bầu dục uốn cong ra phía sau, cuộn lại, màu xanh đậm, với các đốm hồng đỏ ở gốc, mép màu lục nhạt, màu trắng ở đỉnh. Cánh môi có màu tía ửng vàng và lục, mép màu vàng.( Còn gọi là hài cánh sen)

Lan hài kim Paphiopedilum armeniacum. Loài lan hài có màu sắc vàng rực này có lá đài sau hình trứng cho đến bầu dục, dài 2,2 – 2,8cm rộng 1,4 – 2,2cm, hơi nhọn, mép uốn vào ở phần trên. Lá đài bên dính nhau, nhỏ hơn lá đài sau với 2 sóng ở lưng và chỉ 1 răng tròn ở đỉnh, mặt trong nhẵn. Loài này được cho là hoàn toàn tuyệt chủng ở Việt Nam vì ở vùng núi đá vôi biên giới Việt Nam đã bị người dân đã khai thác quá mức để bán. Có một số nhà khoa học cho rằng loài này không phân bố ở Việt Nam nhưng trên thực tế có rất nhiều tài liệu đã chứng minh đây là loài lan của Việt Nam.

Lan hài vân Paphiopedilum callosum. Được công nhận là loài có vùng phân bố rất rộng Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Thừa Thiên Huế và ngay cả vùng có độ cao thấp là Phú Quốc. Lan thường nở hoa vào mùa xuân và đầu hạ với cụm hoa cao, có lông, màu nâu đỏ. Cánh đài lưng gần tròn hơi gấp lại, mép răn reo, màu trắng pha hồng gốc màu xanh có gân đỏ ở đỉnh và cánh môi màu nâu đỏ, gốc màu xanh nhạt, hai bên thùy cuộn lại vào trong, có nhiều đốm đỏ đậm đã làm ngây ngất những người yêu lan ở Việt Nam.

Lan hài râu Paphiopedilum dianthum. Thật khó có thể nhầm lẫn được loài lan hài râu với các loài lan khác ở Việt Nam bởi cánh đài bên dính thành lòng thuyền. Hai cánh tràng, dài, xoắn lại, rũ xuống, màu nâu lục, dài 10 – 12cm. Cánh môi dạng túi dài 5cm, màu lục nâu vàng, mép cuộn vào trong. Vùng phân bố của Paphiopedilum dianthum ở Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La và còn mọc ở Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan.

Lan hài đốm Paphiopedilum gratrixianum. Các đỉnh núi cao ngất thuộc dãy Tam Đảo, Vĩnh Phúc là xứ sở của loài lan hài đốm. Với cánh đài lưng hình trái xoan, hẹp ở gốc, mép răn reo, màu lục ở gốc, mép trắng, có đốm đỏ lớn ở giữa, cánh tràng trải rộng nhìn như chiếc đuôi công rực rỡ sắc màu, mép răn reo màu lục nâu nhạt. Cánh môi dạng túi, màu lục nâu đậm, 2 thùy bên đứng. Vẻ đẹp lộng lẫy của loài hoa này được các nhà sưu tập lan ở Việt Nam gọi với cái tên trìu mến Hài đuôi công.

Lan hài helen Paphiopedilum helenae. Đây có thể là loài lan Hài có kích thước hoa nhỏ nhất được tìm thấy ở Việt Nam và câu chuyện tình yêu của nhà thực vật học Averyanov đã nói lên tất cả về loài hoa lan đặc hữu này: “Một buổi chiều, sau khi tôi và các bạn đồng nghiệp đã mất cả ngày trèo lên nhiều ngọn núi dốc, mọi người đang tính trở về. Nhưng khi thấy ngọn đồi trước mặt rất hấp dẫn, cây cối thật là lý tưởng cho tôi có cảm giác có lan mọc ở đó. Mọi người đã quá mệt mỏi không muốn đi nữa nên tôi đã leo lên một mình. Khi leo gần tới đỉnh đồi, tôi thấy ở gần mép đá có một đám hoa vàng rực rỡ. Thực là đặc biệt vì bông hoa quá lớn so với cây lan. Tội vội chụp vài tấm ảnh, đào một vài nhánh rồi vội vã xuống đồi. Vì vợ tôi Helene Averynova cũng có bộ tóc vàng và dáng người nhỏ nhắn như cây lan, cho nên tôi lấy tên nàng để đặt tên cho cây lan này”.

Lan hài henry Paphiopedilum henryanum. Sau rất nhiều những nghi ngờ về vùng phân bố của loài lan hài này ở Việt Nam vì những tấm ảnh hấu hết là chụp ở các vườn hoa lan trổng trên thế giới và gần như chưa một nhà khoa học nào nhìn thấy chúng nở hoa trong thiên nhiên Việt Nam. Vào mùa xuân năm 2001 Leonid Averyanov và D. Harder đã tìm thấy cây lan này tại khu bảo tồn Phong Quang tỉnh Hà Giang. Với chiếc cánh đài màu xanh lá và những đốm màu tím đậm ở mặt trong, lan hài henry là một trong những tác phẩm đẹp nhất của thiên nhiên ban tặng cho con người chúng ta.

Lan hài mã lị Paphiopedilum malipoense. Loài lan hài độc đáo này thường nở hoa vào tháng 3 đến tháng 4 hàng năm và loài này được Chen và Tsi mô tả đầu tiên vào năm 1984 dựa trên mẫu vật khô của bảo tàng. Chen và Tsi cho rằng chúng được sưu tập ở Nam Vân Nam – Trung Quốc. Mẫu vật mà K. M. Feng sưu tập ngày 11/11/1947 hiện lưu giữ ở Bắc Kinh là lấy ở núi Malipo của Trung Quốc. Nhưng theo Averyanov thì các cây lan mà người Trung Quốc bán ở Hong Kong từ những năm 1988 1989 là lấy từ Việt Nam chứ không phải từ Trung Quốc. Averyanov đã khám phá chúng ở gần làng Can Ty thuộc tỉnh Hà Giang, và ở phía đông nam vùng Mai Châu của tỉnh Hòa Bình.

【#7】Bán Chậu Hoa Lan Hồ Điệp Đẹp Giá Rẻ Shop Hoa Lan Hồ Điệp

Hoa Lan Hồ Điệp , Cung cấp phong lan hồ điệp chậu, đẹp tinh tế đủ màu sắc,

nhiều mẫu lạ, trang trí sáng tạo và hiện đại. Giao hàng TPHCM, Hà Nội và lân cận.

Shop Hoa Tươi Điện Hoa 24giờ. Net Chuyên Cung Cấp Hoa Tươi Hoa Lan Hồ Điệp Giá Rẻ Cung Cấp hoa Chuyên Nghiệp Nhất Tại Hồ Chí minh Và Hà Nội,

Chúng Tôi Luôn Thiết Kế Lan Hồ Điệp Với tiểu cảnh để mang sinh động hơn

Hồ điệp Phalaenopsis thuộc họ lớn nhất trong vưong quốc các loài cây, họ lan Orchid Orchidaceae. Những loại này lá loại độc chân không có lá bên, trong khi đó nhánh chính tiếp tục phát triển quanh năm và chỉ một chùm hoa có thể mọc ra từ một nách lá. Phalaenopsis có những lá mập xếp thành 2 dãy đối xứng.

Trong thiên nhiên, Phalaenopsis phát triển trong tất cả các vùng nhiệt đới châu Á, Cây phát triển trong tự nhiên ở nhiệt độ ngày là 28-35°C, đêm: 20-24°C và độ ẩm tương đối cao.

Phalaenopsis ưa bóng râm, cây có khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng qua rễ và lá. Rễ cũng đóng vai trò neo giữ cây.

Lan Hồ Điệp có chừng 44 loại nguyên giống, mọc trên dãy Himalaya đến suốt châu Á và sang cả Úc châu. Việt Nam có chừng 7-8 giống. Vào năm 1750 G.E. Rumphius đã tìm ra cây Hồ Điệp nhưng lầm tưởng là một loại Angraecum và sau này Carl Blume mới tìm ra cây Phalaenopsis amabilis vào năm 1825. Theo tiếng La tinh chữ Phaluna có nghĩa là con bướm (moth) và opsis có nghĩa là giống như. Lan Hồ điệp là một loại lan thân đơn, ngắn, lá to và cứng, rễ dài. Những cây nguyên giống thường nở hoa vào mùa đông xuân, các cây lai giống hoa nở quanh năm. Nếu nuôi đúng cách lan hồ điệp có thể sống rất lâu. Có cây sống được trên 18 năm sau đó ra hoa ở ngọn rồi mới chết.

Để có chậu lan Hồ Điệp nở hoa đúng vào những ngày Tết lại là điều không hề dễ dàn g. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chăm sóc để lan .

Chăm sóc lan hồ điệp ra hoa đúng tết

Để năm nào lan hồ điệp cũng ra nhiều hoa và nở hoa vào đúng dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền, người trồng lan hồ điệp và chơi lan hồ điệp cần nắm bắt được đặc tính của cây lan hồ điệp là chịu ẩm nhưng không chịu ướt.Ở đây có một số mẹo nhỏ giúp bạn trồng lan hồ điệp tốt hơn: Mẹo chăm sóc lan hồ điệp trước khi tiến hành việc kích thích thế nào để hồ điệp nở hoa tết.

Thời gian thực hiện việc kích thích lan hồ điệp ra hoa đúng tết:

Lan hồ điệp cần thời gian 2 tháng từ lúc nhú nhánh hoa đến lúc các bông hoa nở. Đồng thời, do lan hồ điệp rất lâu tàn nên ta có thể cho nó trổ bông trước mùng 1 Tết khoảng 15-20 ngày để hoa có thể nở hết và Tết đến ta có nhánh Hồ điệp thật rực rỡ.

Do đó, việc chăm sóc, bón phân để lan Hồ Điệp nở đúng vào dịp Tết Nguyên Đán cần được tiến hành ngay từ 15-20 tháng 9 Âm Lịch cây phải nhú nụ rồi thì mới có khả năng nở hoa đúng Tết (cũng tùy theo năm, chủ yếu bạn nhớ thời gian để lan trổ hoa là 2 tháng, rồi tùy từng năm mà bạn chọn thời điểm kích hoa)

Thời gian nở hoa của lan hồ điệp

Cách lựa chọn cây lan hồ điệp để kích hoa tết:

Ta chọn những cây lan đã trưởng thành, là những cây đã ra hết lá non, có ít nhất khoảng 3-4 cặp lá và đưa một khu vực riêng.

Cách bón phân để lan hồ điệp ra hoa ngay tết:

Ta dùng phân bón lá có tỷ lệ NPK 10-30-20 (hàm lượng Photpho, Kali cao), liều lượng từ 1/2-1g cho 4lit nước để kích thích cây ra hoa, cách 1 tuần phun 1 lần. Thực hiện trong 3 – 4 tuần thì bạn sẽ thấy cây bắt đầu cho ra vòi hoa (lớn cỡ hạt lúa)

3 – 4 tuần thì bạn sẽ thấy cây bắt đầu cho ra vòi hoa

Đến khi vòi hoa có độ dài khoảng 2 – 3 cm, chúng ta sẽ sử dụng phân bón lá NPK 15-20-30 (hàm lượng Kali cao). Cách 6 – 7 ngày thì phun cho cây một lần để kích thích cho vòi hoa phát triển nhanh hơn. Đồng thời, loại phân bón này cũng sẽ giúp cho màu sắc của hoa sau khi nở được thắm hơn, lâu tàn hơn và tránh được nguy cơ thối hoa.

Sau khoảng 45 – 50 ngày, tức là khoảng vào tháng 12 âm lịch, cành hoa bắt đầu nở bông đầu tiên, và sau 2 tháng thì cây lan sẽ nở hoa rộ (ngay Tết Nguyên Đán).

Chú ý: Thường thì cứ sau mỗi đợt ra lá, hồ điệp lại nghỉ ra lá một thời gian (trên cây không còn lá non), nếu giai đoạn này xuất hiện quá sớm (trước thời điểm xử lý phun phân “kích” cho cây lan ra bông khá lâu) thì có thể giữ cho cây luôn ở tình trạng không có lá non bằng cách hàng tuần dùng phân bón lá NPK 20-20-20 phun cho tới thời điểm xử lý hoa.

Hoa Lan Hồ Điệp Cụm từ tìm kiếm — 106 hoa lan p 2 q phú nhuận tp hcm 106 hoa lan phường 2 q phú nhuận tphcm 119 hoa lan phường 2 q phú nhuận tphcm 126 hoa lan 142 hoàng văn thụ hoa lan sài gòn 160 hoa lan p phú nhuận tphcm 199 hoa lan quận phú nhuận 76 hoa lan p2 phú nhuận 86.55 au co lan rung com airwick crystal air dạng gel hương hoa lan hcm an ho diep an hoa lan ho diep ân hoa lan o lai thieu anh hoa lan ảnh hoa lan quân tử anh lan ho diep baảg gniá hoa lan đồ điệp bài thơ về hoa lan bán bình hoa lan tphcm bán các giống hoa phong lan tại thành phố hồ chí minh ban cay dia lan dep bán cay giống hoa lan tphcm bán cây giống lan hồ điệp tphcm bán cây hoa lan ban cay hoa lan gia sy ban cay hoa lan hcm ban cay hoa lan hue tphcm ban cay hoa lan kieng o tphcm bán cây hoa lan o sài gòn bán cay hoa lan quan tu bán cây hoa lan tphcm bán cây lan con sai gon bán cây lan giống hcm 2021 bán cây mô hoa lan ban cay phong lan ho diep con o hcm bán chậu cao đựng hoa lan rẻ nhất tphcm bán chậu hoa lan bán chậu hoa lan can đẹp tp hcm ban chau hoa lan dep o quan 1 bán chậu hoa lan hồ điệp sài gòn ban chau hoa lan mung khai truong hoc mon bán chậu hoa lan tím tphcm ban chau hoa lan tp hcm bán chậu hoa tulip tphcm bán chậu lan hồ điệp bán chậu trồng lan bán củ hoa lan huệ bán củ hoa lan huệ tphcm bán củ hoa tiên ông tphcm bán địa lan giống bán địa lan tết 2021 tại tphcm ban giong cay lan ho diep tphcm ban giong cay phong lan bán giống hoa hồng đen ban giong hoa lan bán giống hoa lan hồ điệp bán giống hoa lan o tphcm bán giống hoa lan tphcm ban giong lan ho diep bán giống lan hồ điệp bán giống lan hồ điệp ở tphcm bán hao lan hồ chí minh ban hchau hoa lan ho diep gia ban ho diep nhap khau tphcm ban hoa canh o ho chi minh ban hoa dia lan tai sai gon bán hoa địa lan trắng bán hoa giả giá rẻ tphcm bán hoa giả saigon ban hoa ho diep ban hoa lab bán hoa lab ban hoa lan bán hoa lan bán hoa lan bạch dương tphcm bán hoa lan các loại bán hoa lan cac loai truc tuyen gia re ban hoa lan cat canh nhap khau thailank bán hoa lan cattleya ban hoa lan cay canh tai ho chi minh ban hoa lan cay con o thanh pho ho chi minh bán hoa lan cây giống ở tp hcm bán hoa lan cấy mô bán hoa lan chậu bán hoa lan chậu chơi tết hcm ban hoa lan chau gia re tai tphcm bán hoa lan chậu treo tphcm ban hoa lan chung tet bán hoa lan con giá rẻ hcm ban hoa lan dang nụ hcm ban hoa lan dao ở tphcm bán hoa lan dạo tại tphcm ban hoa lan dendro bán hoa lan dendro bình chánh bán hoa lan denro ban hoa lan dep bán hoa lan đẹp bán hoa lan đẹp gò vấp bán hoa lan đẹp ở sài gòn bán hoa lan đẹp saigon ban hoa lan dep tai tphcm ban hoa lan duong hoang van thu bán hoa lan đường hoàng văn thụ bán hoa lan đường nguyễn hữu cảnh tại tp hcm bán hoa lan giả bán hoa lan giả đẹp bán hoa lan giả giá rẻ tphcm bán hoa lan giả giá sỉ bán hoa lan giả hcm bán hoa lan giả ỏ yp hcm bán hoa lan giá rẻ ban hoa lan gia re hcm bán hoa lan giá rẻ hcm bán hoa lan giá rẻ tại tphcm bán hoa lan giá rẻ tết 2021 tp hcm bán hoa lan giá rẻ tphcm bán hoa lan giả sai gòn ban hoa lan gia si ban hoa lan gia si tai saigon bán hoa lan giống bán hoa lan giống giá rẻ bán hoa lan giống giá rẻ tạp tphcm bán hoa lan giống giá rẻ tphcm bán hoa lan giống hcm bán hoa lan giống ho diep tphcm bán hoa lan giống ở hcm bán hoa lan giống ở quận 2 tphcm bán hoa lan giống tại hcm bán hoa lan giống tphcm ban hoa lan hac vy bán hoa lan hàn quốc tại hcm ban hoa lan hcm bán hoa lan hcm ban hoa lan hồ chí minh bán hoa lan hồ chí minh ban hoa lan ho diep bán hoa lan hồ điệp bán hoa lan hồ điệp để bàn ban hoa lan ho diep gia re bán hoa lan hồ điệp gia re hcm ban hoa lan ho diep giong tphcm ban hoa lan ho diep hcm bán hoa lan hồ điệp hcm bán hoa lan hồ điệp ở tphcm bán hoa lan hồ điệp rẻ nhất tphcm bán hoa lan hồ điệp tết 2021 giá rẻ hcm bán hoa lan hồ điệp tết 2021 tại hcm bán hoa lan hồ điệp tphcm bán hoa lan mini tại hồ chí minh ban hoa lan mokara hcm bán hoa lan mokara tại tphcm bán hoa lan mua têt bán hoa lan ngày tết tphcm ban hoa lan ngoc diem tphcm bán hoa lan ngọc điểm tphcm ban hoa lan o ben cat binh duong gia re ban hoa lan o go vap ban hoa lan o hcm bán hoa lan ở hoc môn bán hoa lan o phú nhuan bán hoa lan ở quận phú nhuận bán hoa lan ở sài gòn ban hoa lan o thanh pho ban hoa lan o thanh pho ho chi minh ban hoa lan o tphcm bán hoa lan ở tphcm bán hoa lan online bán hoa lan online tphcm ban hoa lan q 12 bán hoa lan q6 ban hoa lan quan 1 bán hoa lan quận 12 bán hoa lan quận 3 ở đâu bán hoa lan quan 7 bán hoa lan quận 7 bán hoa lan quận 7 hcm ban hoa lan quan go vap bán hoa lan quân tử ban hoa lan quan tu o tphcm ban hoa lan quan tu tai tphcm bán hoa lan quân tử tại tphcm bán hoa lan quân tử tphcm ban hoa lan re bán hoa lan re nhat ban hoa lan re nhat sai gon ban hoa lan rung bán hoa lan rừng giá rẻ ban hoa lan rung giong o tphcm bán hoa lan rừng hcm ban hoa lan rung o tp hcm ban hoa lan rung o tphcm ban hoa lan rung tai hcm bán hoa lan sac loai tp hcm bán hoa lan sài gòn ban hoa lan tai go vap bán hoa lan tại quận gò vấp bán hoa lan tại sài gòn ban hoa lan tai tp hcm bán hoa lan tại tphcm bán hoa lan tân thành ban hoa lan tet gia re tai tphcm ban hoa lan tet tphcm bán hoa lan thái tại tp hcm ban hoa lan thien nga du mau ban hoa lan thu dau mot bán hoa lan to hcm bán hoa lan tp hcm bán hoa lan tp hồ chí minh ban hoa lan tphcm bán hoa lan tphcm bán hoa lan trên hcm ban hoa lan tren mang ban hoa lan trong chau ban hoa lan trong chau tang qua tai tan phu bán hoa lan tử quan hcm ban hoa lan vai tphcm bán hoa lan vàng thơm gò vấp hcm bán hoa lan vĩ dạ tại tp hcm bán hoa lan vũ nữ vàng tại thành phố thái nguyên bán hoa lan xanh bán hoa loan đẹp nhất sài gòn bán hoa pha lê ban hoa phong lan bán hoa phong lan đỏ tphcm bán hoa phong lan tại vườn tại tp hcm ban hoa tet 2021 tp hcm ban hoc lan ho diep ban lan canh tai tphcm bán lan cấy mô hcm bán lan cấy mô tại tphcm ban lan cay mo tai tphcm 2021 ban lan chậu tp hcm quân 7 bán lan con cấy mô tphcm ban lan con gia re bán lan con hcm ban lan dia o dau tphcm bán lan điện hoa giao tận nơi ban lan giong bán lan giống bán lan giống giá rẻ bán lan giống hồ điệp ở tân phú hcm bán lan giống ho diep ở tphcm bán lan giống o duong au co hcm bán lan giống ở tphcm bán lan giống tại tphcm bán lan giống tphcm bán lan hai tại tphcm bán lan hài tphcm ban lan ho diep bán lan ho diep bán lan hồ điệp bán lan ho diep cây lẻ bán lan hồ điệp cấy mô bán lan hồ điệp cấy mô tphcm bán lan hồ điệp con bán lan hồ điệp con tphcm bán lan hồ điệp da cat hoa giá rẻ tphcm bán lan hồ điệp đang hoa bán lan hồ điệp giá rẻ ban lan ho diep gia re tp hcm bán lan hồ điệp giá rẻ tphcm bán lan hồ điệp giá rẻ tphcm 2021 ban lan ho diep giong bán lan hồ điệp giống bán lan hồ điệp giống giá rẻ tp hcm 2021 bán lan hồ điệp giống hcm bán lan hồ điệp giong tại hcm bán lan hồ điệp giống tp hcm ban lan ho diep giong tphcm bán lan hồ điệp giống tphcm ban lan hô điệp hcm bán lan hồ điệp hcm bán lan hồ điệp loại lớn tại hcm bán lan hồ điệp mini giống hcm ban lan ho diep nhap khau tphcm bán lan hồ điệp nuôi cấy mô bán lan hồ điệp ở hồ chí minh ban lan ho diep quan 1 pasteur ban lan ho diep quan 2 bán lan hồ điệp số lượng lớn ban lan ho diep tai sai gon ban lan ho diep tet bán lan hồ điệp tết 2021 ban lan ho diep thanh thai bán lan hồ điệp tphcm ban lan ho diep trong chai tai hcm bán lan ngọc điểm cấy mô bán lan ngọc điểm con tphcm ban lan ngoc diem giong bán lan ngọc điểm giống tp ho chi minh bán lan phi điệp tím tphcm ban lan quan tu ban lan rung bán lan rừng ban lan rung gia re ban lan rung gia si bán lan rừng ở hồ chí minh ban lan rung o tphcm bán lan rừng tại hcm bán lan rừng tại tphcm ban lan rung theo kg bán lan rừng theo kg bán lan rừng tphcm ban lan tai tp hcm bán lan thảo xanh lưỡi bán lan tp hcm bán lan vanda giống sai gon bán mô lan vanda tphcm bán nguyên liệu làm hoa đá tại tphcm bán nguyên liệu làm hoa pha lê tphcm ban nha 43 hoa lan bán phân kích thích hoa lan gò vấp bán phong lan cấy mô bán phong lan đẹp giá rẻ bán phong lan giả hạc tphcm ban phong lan gia re tai tphcm ban phong lan gia re tphcm bán phong lan giá rẻ tphcm ban phong lan gia re tphcm 2021 bán phong lan giống tại tphcm ban phong lan sai gon bán phong lan sỉ tphcm bán phong lan tại tphcm bán si cây giống lan hồ điệp bán sỉ hoa lan bán sỉ hoa lan giả tp hồ chí minh bán sỉ hoa lan tết hcm bán sỉ hoa lan tphcm ban si hoa laqn rung o tphcm bán sỉ lan hồ điệp bán thùng đựng gạo hoa lan tphcm bang gia lan ho diep bang gia lan nuoi cay mo tai ho chi minh bang gia phong lan ho diep banla ho diep o tphcm bảo an hoa lan bao gia hoa lan dep bệnh hoa lan ngọc điểm benh phong lan ho diep big c thủ dầu một hoa lan bình hoa đá pha lê bán ở tphcm binh hoa lan bình hoa lan 1 triệu binh hoa lan ban giay lon binh hoa lan da dep bình hoa lan đẹp binh hoa lan gia dep binh hoa lan ho diep bình hoa lan hồ điệp binh hoa lan ho diep gia binh hoa lan ho diep gia lon cao 1m hcm bình xịt hoa lan bó hoa lan đẹp bó hoa lan vang bo si hoa lan bỏ sỉ hoa lan hồ điệp bo si lan ho diep bộ sưu tập lan hồ điệp bông hồ điệp trắng mua o đua hcm bong hoa lan ho diep bong lan ho diep bún đậu hoa lan buon ban hoa lan buon ban hoa lan tai tphcm ca diem ban hoa lan giong o tphcm caách thức bán hoa lan các bệnh của hoa lan các bệnh thường gặp trên hoa lan các bệnh trên hoa lan cac cho ban hoa lan o tphcm các chợ hoa lan tại tp hcm cac cua hang hoa lan ho diep tai tp hcm cac dai li hoa lan gong o thanh pho ho chi minh các đại lý hoa lan tại tphcm các địa điểm hoa lan ở tphcm cac diem ban hoa lan tai tphcm cac điểm bán hoa lan thành phố hồ chí minh cac diem ban lan ho diep tai tp hcm cac giong hoa lan các giống hoa lan cắt cành các giống hoa lan đẹp các giống hoa lan hồ điệp các giống lan hồ điệp cac giong lan trong chiu thoi tiet nong cac hoa lan các kiểu cắm hoa lan hồ điệp cac lai hoa lan thuong ban o thanh pho các loại địa lan cac loai hao lan dep cac loai hoa lan các loại hoa lan cac loai hoa lan cattleya hoa tra mi các loại hoa lan chịu nắng các loại hoa lan đẹp các loài hoa lan đẹp nhất cac loai hoa lan gia tri tren thi truong viet nam các loại hoa lan ho diep các loại hoa lan hồ điệp các loại hoa lan hợp khí hậu tphcm các loại hoa lan nở vào dịp tết cac loai hoa lan o viet nam các loại hoa lan phổ biến ở việt nam các loại hoa lan rừng quý các loại hoa lan rừng việt nam các loại hoa lan thông dụng các loại hoa lan trong nam cac loai lan các loại lan hồ điệp các loại lan hồ điệp rừng các loài lan ở việt nam các loại lan quý cac loai lan rung de trong o tp hcm các loại lan rừng quý hiếm cac loai phan bon cham soc lan ho diep các mẫu cắm hoa lan đẹp các mẫu hoa lan bằng vải voan đẹp các nhà vườn bán lan giống ở miền bắc cac nha vuon hoa lan ngoc diem tai thu dau mot cac phan biet hoa lan cac shop hoa lan o tphcm các tiệm bán hoa lan nổi tiếng ở tp hcm cac trung tam hat giong hoa lan o tp hcm các vựa lan ho diep o tp hcm cac vuon ban hoa lan tet o sai gon cac vuon hoa lan o binh chanh các vườn hoa lan ở thành phố cac vuon hoa lan o tphcm các vườn hoa lan tại tp hcm các vườn hoa lan tại tphcm các vườn lan lớn ở thành phố hồ chí minh các vườn lan ở bình chánh các vườn lan ở củ chi cac vuon lan o ho chi minh ban si các vườn lan ở thành phố hồ chí minh các vườn lan ở tphcm cac vuon trong hoa lan can hcm cách bó hoa cưới bằng hoa lan cách bon phan cho hoa lan cách bón phân cho hoa lan cach bon phan cho lan ho diep cách cắm chậu hoa lan hồ điệp cách cắm chậu hoa lan hồ điệp bằng vải lụa cach cam hoa lan cách cắm hoa lan cách cắm hoa lan đẹp cách cắm hoa lan hồ điệp cach cam hoa lan ho diep gia cách cắm hoa lan hồ điệp giả cach cap hoa lan ho diep dep cách cấy mô hoa lan cach cham hoa ho diep cách chăm hoa lan cách chăm lan hồ điệp cách chăm sóc cây hoa lan cách chăm sóc cây hoa phong lan hồ điệp cách chăm sóc để lan hồ điệp ra hoa cach cham soc hoa lan cách chăm sóc hoa lan cách chăm sóc hoa lan hồ điệp cach cham soc hoa lan ho diep trang bao an cách chăm sóc hoa lan rừng cách chăm sóc hoa lan tại nhà cách chăm sóc hoa lan vẩy rồng cách chăm sóc hoa phong lan cách chăm sóc lan cach cham soc lan ho diep cách chăm sóc lan hồ điệp cách chăm sóc lan hồ điệp đang ra hoa cách chăm sóc lan hồ điệp ra hoa cách chăm sóc lan hồ điệp sau tết cách chăm sóc lan rừng cach chiec canh hoa lan cach chiet trong hoa lan cách chọn lan hồ điệp cách giữ hoa lan hồ điệp tươi lâu cách gói hoa lan vào thùng xop cách làm cho hoa lan ra hoa cach lam hoa ho diep bang pha le cach lam hoa lan bang pha le cách làm hoa lan bằng vải voan cách làm hoa lan hồ điệp bằng pha lê cách làm hoa lan hồ điệp bằng vải voan cách làm hoa lan hồ điệp tím bằng vải voan cách làm hoa lan ho diep vải voan cách làm hoa pha lê cách làm hoa pha lê ở tphcm cach mua chau hoa lan ho diep cach phong ngua benh cho hoa lan cach thưc câm hoa lan hồ điệp châu lớn cach trang tri hoa lan tren ban tho phat cách trị bệnh cho hoa lan cach tri sau long cho hoa lan cách trồng chăm sóc hoa lan cach trong hat phog lan ho diep cach trong hoa lan cách trồng hoa lan cách trồng hoa lan hiệu quả cach trong hoa lan ho diep cách trồng hoa lan hồ điệp cách trồng hoa lan rừng cách trồng hoa lan trên gỗ cách trồng hoa lan trong chậu cach trong lam cach trong lan cách trồng lan cach trong lan ho diep cách trồng lan ho điệp cách trồng lan hồ điệp cách trồng lan hồ điệp con cách trồng lan ho diep giong tphcm cách trồng lan hồ điệp ra hoa cách trồng lan hồ điệp sau tết cach trong lan ho diep tai hcm cach trong lan ho diep tai nha cách trồng lan hồ điệp vào chậu cách trồng lan sóc ta cách trồng lan trong chậu cách trồng phong lan sai gon cach trong va cham soc hoa lan cách trồng và chăm sóc hoa lan cach trong va cham soc lan ho diep cách trồng và chăm sóc lan hồ điệp cach tuoi hoa lan cách tưới nước cho lan ho diep cách ươm giống hoa lan cach uom lan ho diep cách ươm lan hồ điệp cachtronglanhodiep cam hoa lan cắm hoa lan cam hoa lan da cắm hoa lan để bàn cắm hoa lan đẹp cắm hoa lan hồ điệp cam hoa lan ngay tet cần bán hoa lan vanda cần mua hoa địa lan o sai gòn 2021 can mua hoa lan cân mua hoa lan cắt cành tại tphcm can mua hoa lan choi tet tai tp hcm can mua hoa lan gia re tai vuon tphcm cần mua hoa lan hồ điệp khu vực quận 1 can mua hoa phong lan giong o tphcm canh hoa lan vũ nữ rẻ tphcm cap hoa lan cát lan cat lan ho diep cau lac bo hoa lan tphcm câu lạc bộ hoa lan tphcm cay canh hoa lan quan 6 ho chi minh cây con lan hồ điệp cay giong hoa la hcm cay giong lan ho diep cây giống lan hồ điệp cây giống lan hồ điệp hồ chí mình cây giống phong lan hồ điệp ở tphcm cay ho diep cay hoa lan cay hoa lan bi vang la cay hoa lan binh chanh cây hoa lan giá bao nhiêu cay hoa lan hoang duong cay lan cây lan con cây lan dendro để bàn bán ở dĩ an cay lan ho diep cây lan hồ điệp cây lan hồ điệp giống hồ chí minh cay lan ho diep mini trang cay lan ho diep mini trng cây lan ngoc diem đắt nhất việt nam cây lan quân tử cây lan quân tử mua ở đâu tphcm cây lan ý mua ở đâu sai gon cc loại hoa lan cha lan hồ chí minh chăm sóc hồ điệp cham soc hoa lan chăm sóc hoa lan cham soc hoa lan ho diep cham soc hoa lan tai nha cham soc lan ho diep chăm sóc lan hồ điệp cham soc lan ho diep canh chăm sóc lan hồ điệp ra hoa đúng tết chăm sóc lan hồ điệp sau khi ra hoa chậu 3 cành lan hồ điêp hồ thị kỷ chau cam lan ho diep dep tai hcm chau ho diep chậu hồ điệp chậu hoa bằng gỗ chau hoa dai ho diep chau hoa ho diep chau hoa lan châu hoa lan chậu hoa lan chậu hoa lan ban tet chậu hoa lan bao nhiêu tiền chậu hoa lan can chậu hoa lan can giá rẻ chau hoa lan can tai tphcm chậu hoa lan can tphcm chau hoa lan chúc mừng sinh nhật đẹp tphcm chau hoa lan dep chậu hoa lan đẹp chau hoa lan gia chau hoa lan gia bao nhieu chau hoa lan giao hang tan noi chau hoa lan ho diep chậu hoa lan hồ điệp chau hoa lan ho diep 1 canh chậu hoa lan hồ điệp 1 mét chậu hoa lan hồ điệp đẹp chậu hoa lan hồ điệp giả chau hoa lan ho diep gia nhieu chau hoa lan ho diep nho chau hoa lan ho diep quan1 5 chậu hoa lan kiểng chau hoa lan mac nhat chậu hoa lan nhỏ bao nhiêu tiền chau hoa lan phong khach chau hoa lan quan tan phu chậu hoa lan tại quận 10 chậu hoa lan tết đang bán chạy ở hcm trên đường thành thái chậu hoa lan tp hcm chau hoa lan tphcm chau hoa phong lan dep chau hoalan ho diep chau lan chậu lan ảnh sài gòn chau lan dep chậu lan đẹp chậu lan đẹp hcm chau lan gia gia si o tp hcm chau lan ho diep chậu lan hồ điệp chau lan ho diep 12 canh co y nghia gi chau lan ho diep 3 canh chậu lan hồ điệp 5 cành chau lan ho diep bang lua cao cap chậu lan hồ điệp đẹp chau lan ho diep gia chau lan ho diep giá chậu lan hồ điệp giá chậu lan hồ điệp giả chậu lan hồ điệp ở sai gon goa hang tan noi chậu lan hồ điệp tại hồ chí minh chau lan ho diep tai sai gon chau loan ho diep nho de ban chau nhua trong lan cay mo chậu phong lan chậu phong lan giá rẻ hcm chậu trồng hồ điệp chậu trồng hoa lan chau trong hoa lan tphcm chậu trồng lan chau trong lan ho diep chauvhoa lan gia tphcm chi phi trong lan ho diep chieu cao cua gong hoa ho diep chjau hoa lan cho ban giong lan tphcm cho ban hao lan o binh chanh cho ban hat hoa ho diep tphcm cho ban hoa gia o tphcm cho ban hoa lan cho ban hoa lan ho diep tai tp hcm cho ban hoa lan hoc mon ba diem cho ban hoa lan o quan 8 cho ban hoa lan o tphcm cho ban hoa lan quan 10 cho ban hoa lan re o tphcm cho ban lan ho diep o tphcm cho ban lan ho diep quan 5 cho bán lan ho diep trang o tan phu chổ bán lan nuôi cấy mô tại tphcm cho dau moi hoa lan o dau sai gon cho dau moi hoa lan sai gon chợ đầu mối hoa lan tphcm cho hoa ho thi ky chợ hoa lan cho hoa lan đẹp nhất sai gon chợ hoa lan giá rẻ hcm chợ hoa lan ở sài gòn cho hoa lan rung chợ hoa lan rừng thành phố hcm cho hoa lan sai gon chợ hoa lan sài gòn chợ hoa lan saigon chợ hoa lan sỉ ở tphcm chợ hoa lan tp hcm chợ hoa lan tphcm cho hoa tet saigon cho lan rung sai gon cho mua hoa ho diep sai gon chổ nào bán hoa lan o tphcm cho nao o tphcm ban hoa lan cho phien hoa lan o tphcm cho thuê hoa lan cho tot mua con giong hoa lan cho xem hoa lan cattleya cho xem hoa lan cattleya choi hoa lan chồi hoa lan hồ điệp chong bong lan ho diep gia chong hoa lan chong hoa lan tai nha be quan 8 chua lan hoa ho diep re nhat sai gon chuyen ban hoa lan chuyen ban hoa lan chau tphcm quan 1 chuyen ban hoa lan ho diep chuyên bán hoa lan ở sài gòn chuyen ban hoa lan pham ngoc thach chuyên bán hoa lan sỉ lẻ hcm chuyen ban hoa lan si le phu nhuan chuyên bán hoa lan sỉ lẻ tphcm chuyên bán hoa lan tại hcm chuyên bán hoa lan tại tphcm chuyên bán hoa lan tp hcm chuyen ban hoa lan tuoi chuyen ban hoa lan tuoi gia re hcm chuyen ban lan quan tu chuyện cung cấp giống lan tphcm chuyen cung cap hoa gia si chuyên cung cấp hoa lan chuyen cung cap hoa lan ho diep chuyên cung cấp hoa lan tại tphcm chuyên cung cấp lan rừng tphcm chuyên giao lan hồ điệp giá rẻ chuyên hoa lan hcm chuyên hoanlan quận 11 chuyen lan ho diep hoc mon chuyen lan ho diep tphcm clb trang trại hoa lan tp hcm co bao nhieu loai hoa lan co nen mo shop hoa lan co so ban hoa co so ban hoa lan dendro tai ho chi minh co so ban hoa lan sai gon cơ sở bán hoa lan tại sài gòn co so ban lan ho diep hcm cơ sở hoa lan tâm trí ở thành phố hồ chí minh co so hoa lan tphcm co so hoa lan trong thanh pho co so hoa pha le o sai gon cơ sở mua bán hoa lan tại tphcm cơ sở trồng hoa lan o hcm con dương bán hoa lan nhieu ở hcm cong ty cung cap hoa lan ho diep dep tphcm công ty hoa lan hồ điệp ở sài gòn cong ty hoa lan mai huy cong ty hoa lan sai gon công ty tnhh thoa hoa lan hồ chí minh việt nam ct hoa lan dau tieng cty dich vu hoa lan q12 cửa h2ng hoa lan giả tphcm cua hang ban hat giong hoa lan cửa hàng bán hoa giả ở tphcm cửa hàng bán hoa giả tại tphcm cua hang ban hoa lan cửa hàng bán hoa lan của hàng bán hoa lan cây ơ ho chi minh cua hang ban hoa lan dat set o tphcm cua hang ban hoa lan ho diep cửa hàng bán hoa lan hồ điệp cửa hàng bán hoa lan hồ điệp 2 ba trung cua hang ban hoa lan ho diep tai tp hcm cửa hàng bán hoa lan hồ điệp tphcm cua hang ban hoa lan lon nhat tp ho chi minh cửa hàng bán hoa lan ở tp hồ chí minh cua hang ban hoa lan o tphcm cuâ hang ban hoa lan tai go vap cửa hàng bán hoa lan tại quận 11 cua hang ban hoa lan tai quan 7 cua hang ban hoa lan tai tphcm cửa hàng bán hoa lan tp hcm cửa hàng bán hoa lang ở tphcm cua hang ban hoa ln o tphcm cua hang ban lan ho diep re nhat tp hcm cua hang hoa ho diep sai gon cua hang hoa ho diep tphcm cửa hàng hoa hồ thị kỷ cua hang hoa lan cửa hàng hoa lan cua hang hoa lan 112 pham viet chanh quan 1 cua hang hoa lan anh cua hang hoa lan chau tai tp hcm cua hang hoa lan duong luong dinh cua q2 sai gon cua hang hoa lan gia re tphcm cửa hàng hoa lan hcm cua hang hoa lan ho chi minh cửa hàng hoa lan hồ chí minh cua hang hoa lan ho diep o an lac cua hang hoa lan ho diep o quan 1 cua hang hoa lan ho diep phuong hiep binh chanh cửa hàng hoa lan hồ điệp quận 2 cua hang hoa lan ho diep quan 3 cua hang hoa lan ho diep re tphcm cua hang hoa lan hồ diệp saigon cửa hàng hoa lan hồ điệp tại tphcm cửa hàng hoa lan hồ điệp tp hcm cua hang hoa lan hoang giap cửa hàng hoa lan hoàng hòa cửa hàng hoa lan hoàng văn thụ cửa hàng hoa lan hóc môn cua hang hoa lan o âu cơ quận tân phú cua hang hoa lan o hcm cửa hàng hoa lan ở phú nhuận cua hang hoa lan o sai gon cửa hàng hoa lan ở sài gòn cua hang hoa lan o tphcm cửa hàng hoa lan quận 1 cua hang hoa lan sai gon cửa hàng hoa lan sài gòn cua hang hoa lan tai nguyen chi thanh quan 10 cửa hàng hoa lan tại tp hcm cua hang hoa lan tai tphcm cửa hàng hoa lan tại tphcm cua hang hoa lan thai binh quan 1 cửa hàng hoa lan thành phố hồ chí minh cua hang hoa lan tp hcm cua hang hoa lan tphcm cửa hàng hoa tươi quận 6 cua hang lan ho dep phong lan quan tan binh cua hang lan ho diep cua hang lan ho diep quan 1 cua hang lan ho diep quan 3 cua hang lan ho diep tphcm cua hang lan ho thi ky cua hang phan bon hoa lan cua kinh hoa phong lan o sai gon cung cao hoa lan cung cap cay giong hoa lan hcm cung cấp chậu lan hồ điệp ở hồ chí minh cung cấp giống cây hồ điệp cung cap giong hoa lan cung cấp giống lan hồ điệp cung cap hoa lam chậu gia tot cung cấp hoa lan bán cành cung cấp hoa lan chậu hồ chí minh cung cap hoa lan gia si cung cấp hoa lan giá sỉ bình chánh cung cấp hoa lan giong cung cấp hoa lan hồ chí minh cung cấp hoa lan tết tphcm cung cấp lan dendro cấy mô cung cấp lan dendro giống cung cấp lan đẻno tai tphcm cung cap lan giong tphcm cung cap lan ho diep gia si cung cấp lan hồ điệp giá sỉ cung cap lan ho diep gia si tphcm cung cấp lan hồ điệp giong giá sỉ tai hcm cung cap lan ho diep o tp hcm cung cap lan ho diep tai tphcm cung cap si hoa lan ho diep tp hcm cuua hang hoa lan chuc mung sinh nhat tphcm đại hồ điệp dai l hoa lan go vap đại lí thu mua hoa lan dai ly ban giong lan ho diep hcm dai ly ban hoa lan o sai gon đại lý ban hoa lan tai tphcm dai ly ban lan ho diep o sai gon dai ly cung cap hoa lan o hcm dai ly hoa lan ho diep tphcm dai ly hoa lan o cu chi đai lý hoa lan tai thanh pho ho chi minh đại lý lan hồ điệp dai ly lan ho diep tphcm dai ly lan rung tphcm đại lý phân bón hoa lan cây cảnh hvp danh sách các loại hoa phong lan danh sach vuon lan cu chi dat bong lan ho diep gia re tphcm dặt chau hoa lan o long thanh đặt chậu lan ở đâu dat hoa lan đặt hoa lan dat hoa lan chau dat hoa lan cuoi cam tay o dau dat hoa lan ho diep dat hoa lan ho diep đặt hoa lan hồ điệp đặt hoa lan hồ điệp online tp hcm đặt hoa lan hồ điệp online tphcm dat hoa lan ho diep quan 5 dat hoa lan ho diep truc tuyen tphcm dat hoa lan ho diep uy tinh tphcm đặt hoa lan khai trương hồ chí minh đặt hoa lan sinh nhật quận 1 đặt hoa lan tại tphcm dat hoa lan tang sinh nhat q 2 đặt hoa lan tp hcm dat hoa lan tphcm dat hoa online tai tphcm q6 hao lan ho diep dat hoa phong lan ho diep hcm dat hoa phu nhuan lan ho diep đặt hoa sinh nhật hcm dat mua hoa lan cat canh tai thanh pho ho chi minh đặt mua hoa lan ở hcm dặt mua hoa lan o tphcm đặt mua hoa lan tại tphcm dat mua lan ho diep đất trồng lan hồ điệp dau hap toc orchid hoa lan dau hoa lan tai tai quan tanphu day choi hoa lan dđặt hoa lan tphcm ddịađiểm bán hoa lan tại thành phố hồ chí minh dđiểm bán hoa lan hồ điệp tphcm dendro lai ho diep di chi ban lan ho diep o tphcm dia ban giong cay hoa lan con đia chi 61 duong hoa lan pdhu nhuan hcm dia chi ban dung cu trong chau hoa lan tphcm địa chỉ bán giống hoa lan con ở tphcm dia chi ban ho lan trung buom địa chỉ bán hoa giả đẹp ở tphcm dia chi ban hoa lan dia chi ban hoa lan dat set o tphcm dia chi ban hoa lan dep o sai gon dia chi ban hoa lan dep tai tphcm địa chỉ bán hoa lan giả đẹp ở tphcm địa chỉ bán hoa lan giả ở tphcm địa chỉ bán hoa lan giả ởthanh phố hồ chí minh địa chỉ bán hoa lan giống tại tphcm dia chi ban hoa lan ho diep con gia re tai tphcm dia chi ban hoa lan ho diep gia re hcm dia chi ban hoa lan ho diep o hcm dia chi ban hoa lan ho diep o sai gon dia chi ban hoa lan ho diep si o tphcm dia chi ban hoa lan nhua o thanh pho hcm địa chỉ bán hoa lan ở gò vấp dia chi ban hoa lan o lai thieu binh duong dia chi ban hoa lan o quan 9 dia chi ban hoa lan o tphcm địa chỉ bán hoa lan quân tử tai tphcm dia chi ban hoa lan re dep dia chi ban hoa lan tai thanh pho hcm dia chi ban hoa lan tai tphcm địa chỉ bán hoa lan tại tphcm dia chi ban hoa lan tet 2021 tphcm dia chi ban hoa lan tphcm địa chỉ bán hoa lan uy tphcm địa chỉ bán hoa phong lan ở sài gòn địa chỉ bán lan cấy mô địa chỉ bán lan cấy mô ở hcm địa chỉ bán lan cấy mô tại tphcm địa chỉ bán lan cấy mô tphcm địa chỉ bán lan giống dia chi ban lan giong o tphcm địa chỉ bán lan giống ở tphcm địa chỉ bán lan giống tại tphcm địa chỉ bán lan hồ điệp địa chỉ bán lan hồ điệp con tại tphcm địa chỉ bản lan hồ điệp đẹp tại tphcm dịa chỉ bán lan ho diep giá re nhat tphcm dia chi ban lan ho diep o sai gon dia chi ban lan ho diep re tai tp hcm dia chi bán lan ho diep tai huyen binh chanh tp hcm dia chi ban lan ho diep tai sai gon địa chỉ bán lan hồ điệp tại sài gòn dia chi ban lan ho diep tai thu dau mot dia chi ban lan o tphcm dia chi ban lan vanda o hcm dia chi ban phan trung chi dung cho hoa lan hcm dia chi ban phan trung chi dung cho hoa lan tan phu hcm dia chi bo hoa lan o tp ho chi minh địa chỉ các vườn lan ở tphcm địa chỉ hoa giả lan hồ điệp bình tân dia chi hoa ho diep hoc mon địa chỉ hoa lan giả ở sài gòn dia chi hoa lan sai gon dia chi hoa lan tai saigon dia chi mua cay hoa lan o tphcm dia chi mua cay lan giong tphcm địa chỉ mua chau lan ở hcm dia chi mua hoa lan gan nhat hoc mon địa chỉ mua hoa lan hcm dia chi mua hoa lan o tphcm địa chỉ mua hoa lan ở tphcm dia chi mua hoa lan quan tu o thanh pho hcm địa chỉ mua lan giống tại hồ chí minh dia chi mua lan ho diep dia chi mua lan ho diep o tphcm dia chi mua lan hodiep mini tai sai gon dia chi mua lan rung o tphcm dia chi mua thuoc cho hoa lan hcm dia chi shop hoa lan o sai gon địa chỉ shop hoa lan o sai gon dia chi tai thanh pho hcm ban hoa lan dia chi trong hoa lan tai tphcm dia chi vuon hoa lan ơ mien tay nam bo dia chi vuon lan ho diep o hcm địa chỉ vuon lan hồ điệp tại sài gòn địa chỉ vườn lan ở sài gòn địa chỉ vườn lan tp hcm địa điểm bán buôn hoa lan tphcm địa điểm bán cây lan quân tử ở sài gòn địa điểm bán giống hoa lan ở tp hcm đia điêm bán giông hoa lan sai gon địa điểm bán hạt giống lan ho diep sài gòn địa điểm bán hoa dep ho chi minh địa điểm ban hoa lan cam cu tphcm dia diem ban hoa lan dat o tp hcm địa điểm bán hoa lan dịp tết ở tphcm dia diem ban hoa lan duong thanh thai noi dai quan 10 dia diem ban hoa lan gia re o tp hcm dia diem ban hoa lan ho diep o sai gon dia diem ban hoa lan ho diep uy tin tphcm dia diem ban hoa lan o quan 7 dia diem ban hoa lan o tp ho chi minh dia diem ban hoa lan o tphcm địa điểm bán hoa lan ở tphcm địa điểm bán hoa lan rẻ ở tphcm dia diem ban hoa lan tai lai thieu dia diem ban hoa lan tai tphcm địa điểm bán hoa lan tại tphcm địa điểm bán hoa lan thành phố hồ chí minh địa điểm bán hoa lan xanh ở tphcm địa điểm bán hoa ln tại tphcm địa điểm bán hoa mai pha lê tại tphcm dia diem ban hoa phong lan o tphcm địa điểm bán lan hồ điệp dia diem ban lan ho diep cay mo o hcm dia diem ban lan rung o tphcm dia diem ban lan rung o tphcm rẻ địa điểm bán lan rừng tại tphcm địa điểm bán phong lan tại tphcm dia diem mua hoa lan o go vap dia diem mua hoa lan o sai gon địa điểm mua hoa lan ở tphcm địa điểm nào thu mua hoa lan tai long thành đồng nai địa lan giá rẻ địa lan hồ điệp dich vu cay mo cay hoa lan o tp hcm dich vu cho thue hoa lan dich vu cho thue hoa lan tai sai gon diem ban cay canh hoa lan o quan 12 diem ban giong hoa lan phuong 4 quan 5 tphcm diem ban hat giong lan ho diep hcm điểm bán hoa lan chậu treo tại tphcm diem ban hoa lan gan san bay diem ban hoa lan giong điểm bán hoa lan ngọc điểm ở linh chiểu diem bán hoa lan nhựa o tp ho chi minh diem ban hoa lan o sai gon diem ban hoa lan o tphcm điểm bán hoa lan quận 1 diem ban hoa lan rung 100nghin 5 chậu o hcm diem ban hoa lan sai gon điểm bán hoa lan tại quận 6 diem bán hoa lan tai quan go vap diem ban hoa lan tai sai gon diem ban hoa lan tai thu duc tp ho chi minh điểm bán hoa lan tại tphcm diem bán hoa lan tết ở tp hcm diem bán lan cấy mô tại tphcm diem ban lan denro o sai gon điểm bán lan giống diem ban lan giong o tphcm diem ban lan ho diep o sai gon gia re diem ban lan ho diep tai hcm diem ban lan rung diem ban lan rung au co diem ban lan rung tai hcm điểm bán lan rừng tại tphcm điểm bán lan rừng tại tphcm quận 12 diem ban le hoa lan tai tphcm diem ban phong lan con o sai gon điểm bán phong lan long tu tại hcm diem bán phong lan tai quan 9 diễn đàn hoa lan diễn đàn hoa lan cây cảnh việt nam dien dan hoa lan tai tphcm diễn đàn phong lan tp hcm dien hoa gia re điện hoa tphcm hoa lan điện hoa valentine tp hồ chí minh dlh tranh hoa lan thuong nguyet doanh nghiệp hoa lan ở củ chi tphcm don gia thi truong hoa lan ho diep dong ho nga tu hoa lan đưc anh lan ho diep dung cu lam hoa lan ho điep đường hoa lan forum phong lan gi cua hoa lan giá 1 càng hoa hồ điệp giá 1 cành hoa địa lan gia 1 canh lan ho diep giá 1 cành lan hồ điệp giá 1 chậu hoa địa lan sai gon giá 1 chậu hoa lan gia 1 chau lan ho diep giá 1 chậu lan hồ điệp gia 1 chau lan nhỏ gia 1 nhanh lan ho diep giá bán các loại hoa lan giá bán cành hoa lan ho diep giả gia ban hoa lan gia ban hoa lan bo cap giá bán hoa lan bò cạp giá bán hoa lan hồ điệp giá bán hoa lan hồ điệp 2021 giá bán hoa lan hồ điệp tại tp hcm gia ban hoa lan ho diep trang 2 cay giá bán hoa lan mokara giá bán hoa lan ngọc điểm giá bán hoa lan rẽ nhất thành phố hồ chí minh gia ban hoa lan rung re nhat hcm gia ban hoa lan rung tphcm gia ban hoa lan si o tp hcm giá bán hoa lan tphcm giá bán hoa phong lan tại tphcm gia ban lan bo diep gia ban lan con giá bán lan hồ điệp gia ban lan ho diep tai tp hcm gia ban lan ho diep tai tphcm gia ban lan ho dip tai to hcm gia bán lan rừng tại tphcm giá bán lan rừng tại tphcm giá bán nhánh hoa lan gia ban si hoa lan dinh ro o tp hcm giá bình hoa lan giả giá cả phong lan gia ca va dat mua hoa lan giá các loại hoa lan giá các loại hoa lan ở sài gòn gia cac loai lan giá các loại lan ở tp hcm giá cành hoa lan tp hcm gia cay canh lan ho diep ban tphcm giá cây địa lan ở tphcm gia cây hoa lan quân tử gia cay lan ho diep giá cây lan hồ điệp gia cay phong lan tphcm giá chậu hoa lan giá chậu hoa lan hồ điệp gia chau hoa phong lan ban tai tphcm giá chậu lan cảnh giá chậu lan hồ điệp gia chau lan ho diep 5 canh gia chau lan ho diep dep sai gon gia cua 1 chau lan ho diep gia cua chau hoa lan dat gia cua hoa lan rung gia cua mot so loai lan rung giá địa lan giống ở tphcm giá giống hoa lan mokara giá giống lan hồ điệp các loại gia goc hoa lan mua di ban lai giá hồ điệp cây con gia hoa ho diep gia hoa lan giá hoa lan gia hoa lan 3 nhanh gia hoa lan ban o duong thanh thai gia hoa lan canh giá hoa lan cat tường giá hoa lan cattleya giá hoa lan cattleya tp hcm giá hoa lan chậu giá hoa lan chợ hoa hồ thị kỷ gia hoa lan cho thue quan 7 giá hoa lan chưng tết gia hoa lan cua hoa tươi 38 độ hồ chí minh gia hoa lan duoi chon giá hoa lan đuôi chồn saigon giá hoa lan giả gia hoa lan gia o duong 3 2 tphcm giá hoa lan giáng hương gia hoa lan giang sinh 2021 giá hoa lan hiện nay giá hoa lan hồ điệm gia hoa lan ho diep giá hoa lan ho diep giá hoa lan hồ điệp giá hoa lan hồ điệp 2021 giá hoa lan hồ điệp 2021 giá hoa lan hồ điệp 2021 giá hoa lan hồ điệp hồ chí minh giá hoa lan hồ điệp mini giá hoa lan hồ điệp mini tphcm gia hoa lan ho diep o sai gon gia hoa lan ho diep re hcm giá hoa lan hồ điệp tại tphcm gia hoa lan ho diep tet 2021 giá hoa lan hồ điệp tím gia hoa lan ho điệp tphcm gia hoa lan ho diep trong chau gia hoa lan ket chau gia hoa lan long tu tai tp hcm giá hoa lan màu tím gia hoa lan mít bao nhiêu giá hoa lan mokara giá hoa lan mokara cắt cành gia hoa lan ngay 20 10 2021 giá hoa lan ngày tết gia hoa lan o hoang dieu quan 4 gia hoa lan o sai gon giá hoa lan ở sai gon năm 2021 gia hoa lan o tphcm gia hoa lan o tphcm cuoi nam 2021 giá hoa lan quân tử gia hoa lan re nhat tai tphcm gia hoa lan renred gia hoa lan rung giá hoa lan rừng gia hoa lan sai gon gia hoa lan sinh nhat cao cap gia hoa lan tai ho chi minh giá hoa lan tại sài gòn gia hoa lan tet 2021 giá hoa lan tết 2021 gia hoa lan thanh pho ho chi minh gia hoa lan tim giá hoa lan tím gia hoa lan tphcm giá hoa lan trên thị trường giá hoa lan tường giá hoa lan vải gia hoa lan vang thai o cho hoa ho thi ky giá hoa lan vũ nữ gia hoa lan vu nu bao nhieu giá hoa phong lan giá hoa phong lan tại tphcm giá hoa tươi gia hoan lan tet tai tphcm giá kẹp bướm lan ho diep tai sài gòn giá lan dendro giá lan dendro cắt cành giá lan đẻno tai sai gon gia lan ho diep gia lan hồ điệp giá lan ho diep giá lan hồ điệp giá lan hồ điệp 1 cành ở sài gòn giá lan ho diep 2021 giá lan hồ điệp 2021 giá lan hồ điệp 2021 tphcm giá lan ho diep cánh to giá lan hồ điệp cắt cành gia lan ho diep cat moc giá lan hồ điệp con gia lan ho diep con cay mo gia lan ho diep con o tphcm giá lan hồ điệp giống giá lan hồ điệp hcm gia lan ho diep mini giá lan hồ điệp nhánh giá lan hồ điệp ở hcm gia lan ho diep o sai gon gia lan ho diep o tphcm giá lan hồ điệp tại hồ chí minh giá lan hồ điệp tại sài gòn gia lan ho diep tai tphcm gia lan ho diep tet 2021 gia lan ho diep tet 2021 gia lan ho diep tphcm giá lan hồ điệp trắng giá lan mokara giá lưới trồng hoa lan giá lưới trồng lan gia mo lan ho diep giá một cây lan hồ điệp gia mot cay lan ho diep co hoa gia mot chau lan ho diep gia phong lan hcm giá phong lan tp hcm giá sĩ hoa lan giá thành hoa lan vũ nữ tại sài gòn giá thể lan hồ điệp gia the trong la ho diep gia the trong lan ho diep gia thể trồng lan hồ điệp giá thể trồng lan hồ điệp gia the trong lan orchita gia the tronglan ho diep gia tien chau hoa lan gia tien cua binh hoa lan gia tien giong hoa lan gia tien hoa ho diep giá tiền hoa lan giá tiền hoa lan cattleya gia tien hoa lan ho diep giá trọ hoa lan trắng sài gòn gian treo hoa lan dep giao hoa lan ho diep tan noi tphcm giao hoa lan ho62 d9ie65p gias hoa lan chau gias hoa phong lan hồ chí minh giỏ hoa lan gio hoa lan bang vai voan giỏ hoa lan đẹp gio hoa lan dep nhat giỏ hoa lan giả ở hcm giỏ hoa lan mừng 20 10 giong cay lan ho diep giong ho diep tp hcm giong hoa lan giống hoa lan giống hoa lan com tphcm giong hoa lan dep giong hoa lan hcm giong hoa lan ho diep giống hoa lan hồ điệp giong hoa lan hong day leo giống hoa lan mokara giống hoa lan ngọc điểm giống hoa lan ngoc điểm tphcm giong hoa lan o go vap giống hoa lan tphcm giong lam ho diep cay con hcm giống lan hồ chí minh giong lan ho diep giống lan hồ điệp giống lan hồ điệp giá rẻ giong lan ho diep ho chi minh giong lan ho diep mua o dau giống lan hồ điệp nuôi cấy mô giong lan rung gionghoalan tphcm gmua lan rừng rẻ ở tphcm go vap ban lan ho diep gshop hoa lan hồ điệp hai bà trưng quận 1 han hồ điệp tphcm hang lan quan 3 hàng rào kỹ thuật hoa lan hao lan dep nhat 2021 hao lan mua hốc môn hao lan sai gon hạt giống cây hoa lan tphcm hạt giống cây trong gia re tphcm hat giong hoa lan hạt giống hoa lan hạt giống hoa lan hồ điệp hat giong hoa lan tai tphcm hạt giống hoa lan tphcm hạt giống hoa tp hồ chí minh hạt giống lan đai hồ điêp bán ở tp hcm hat giong lan ho diep hạt giống lan hồ điệp hạt giống lan hồ điệp hcm hat giong lan o my xuan hat giong lan tp hcm hạt hoa lan giống hạt lan ho diep hcm ban hoa lan hcm bán hoa lan tết 2021 hcm ban hoa phong lan hcm cần bán lan dendro giá rẽ hcm cần bán lan dendro giá rẽ 2021 ở hà nội hcm chuyên các loại lan giống hcm chuyên hoa giả đẹp hcm cung cap lan ho diep hcm lan cay mo hcm hcm lan ho diep con hcm mua hoa lan o dau re dep hệ thống phun sương cho hoa lan hia ban lan rung o tp hcm hia chau hoa la do diep cho ho thi ki hinh anh cac loai hoa lan hình ảnh chậu hoa lan hồ điệp hinh anh chau lan ho diep dep hinh anh hoa lan hình ảnh hoa lan bà liễu lúc có nụ hinh anh hoa lan bang vai voan treo tuong hinh anh hoa lan bang voan hình ảnh hoa lan đẹp hinh anh hoa lan dep nhat hinh anh hoa lan ho diep hinh anh hoa lan ho diep dep nhat hinh anh lan ho diep hình ảnh lan ho diep hình ảnh lan hồ điệp hinh anh nu hoa lan hinh anh vuon hoa lan hinh chau how ho diep hình corel hoa lan hồ điệp hình hoa lan hồ điệp hinh hoa phong lan ho diep hinh lan ho diep hinh lan ho diep dep hinh nen hoa lan ho diep hình xăm hoa lan hjnh anh hoa lan hlan ho diep hmua hoa lan de van phong o dau ho chi minh gian diep hoan hao ky 6 ho chi minh gian diep hoan hao ky 6 ho quang hồ đệp ho diep hồ điệp ho diep ban tet gia re tai tphcm hồ điệp daklac ho diep mau xanh va mau do ho diep mini hồ điệp mini ho diep ngoai hồ điệp rừng ho diep sỉ tai tphcm hồ điệp tím hồ diep tím lan lan trắng ho lan ho diep hoa cam tay co dau bang hoa lan hoa cao su hồ điệp hcm hoa cây cảnh lan ý hoa chau hoa cuoi cam tay bang hoa lan trang hoa cưới cầm tay lan hcm hoa cuoi cam tay lan ho diep hoa cưới đẹp ở tphcm hoa cuoi hoa lan ket tron hoa cưới lan hồ điệp trắng hoa cưới lan hồ điệp trắng gia re hoa đá pha lê lan hồ điệp hoa dat set tphcm hoa dep hoa đẹp dễ trồng hoa dia lan hoa giả cao cấp tphcm hoa giả đường 3 tháng 2 giá sỉ hoa gia lan ho diep hoa giả lan hồ điệp tphcm hoa gia lan ho diep vang dep tai tp hcm hoa giả tphcm hoa giay duong hoa lan phu nhuan hoa giấy handmade tphcm hoa ho dep ben van don quan 4 hoa ho diep hoa hồ điêp hoa hồ điệp hoa ho diep 2021 hoa ho diep ban o go vap hoa ho diep dep hoa ho diep dep hoa ho diep gia re tphcm hoa hồ điệp rừng hoa ho diep tet hoa ho diep tphcm hoa ho diep trang hoa ho diep trang hoa ho diep vai hoa hong hoa lan cuoi hoa la giong tphcm hoa la ho diep chau 5 canh trang tim gia bao nhiau hoa la ho diep tang qua hoa lah hoa lam mongcara mini hoa lan hoa lan 1 nhánh 165k tphcm hoa lan 15k chậu hoa lan 2 canh gia bao nhieu hoa lan 200000 hoa lan 2021 hoa lan 2021 hcm hoa lan 35k mot chaụ hoa lan 8 3 tphcm hoa lan apolo hoa lan ba diem hoa lan ban chau hoa lan ban o binh tan hoa lan bán ở củ chi hoa lan ban o dau hoa lan ban ơ sai gon hoa lan bán ở tp hcm hoa lan bán sỉ hcm hoa lan bán tại hcm hoa lan ban tet hoa lan bán tết hoa lan ban tet 2021 hoa lan ban tet 2021 ban o tphcm hoa lan ban tet 2021 tai tphcm hoa lan bang cao su tp hcm hoa lan bằng đất sét hoa lan bằng đất sét tphcm hoa lan bang pha le hoa lan bang silicon tai tphcm hoa lan bang vai hoa lan bang vai voan treo tuong hoa lan bảo an tphcm hoa lan bao nhieu tien hoa lan bến cát bình dương hoa lan bình chánh hoa lan bình giá rẻ tphcm hoa lan bình tân hoa lan bó đẹp hồ chí minh hoa lan bó giá rẻ hoa lan bo si sai gon hoa lan bon phan hoa lan brassavola hoa lan các loại hoa lan caesar hoa lan cai mo giao hang tphcm hoa lan calla hoa lan cam binh cu chi hoa lan cam chau xuan ha thu đong hoa lan cẩm cù hoa lan cam tay co dau hoa lan cầm tay cô dâu hoa lan cầm tay cô dâu đẹp hoa lan cam vao binh thuy tinh hoa lan cảnh đẹp hoa lan cành giả tphcm hoa lan canh sai gon hoa lan cảnh tphcm hoa lan cao su hoa lan cắt cành hoa lan cắt cành ở hồ thị kỷ hoa lan cat lai da hoa lan cát lai sổ số hoa lan cattleya hoa lan cattleya dep hoa lan cattleya mua ở đâu hcm hoa lan cattleya tím hoa lan cay canh hoa lan cây cảnh tphcm mua ở chợ nào hoa lan cây giống nặng nghiệp hoa lan cay mo hcm hoa lan cay mo o tp hcm 2021 hoa lan cấy mô tại hcm hoa lan cay xanh hoa lan chau hoa lan chậu hoa lan chậu 500k hoa lan chau ho diep hoa lan chậu mua ở đâu tphcm hoa lan chau o tphcm hoa lan chậu quan 2 hoa lan chậu rẻ nhất tphcm hoa lan chau sai gon hoa lan chậu sứ hoa lan châu tphcm hoa lan chậu treo đẹp hoa lan chiec hai hoa lan chợ bưởi hoa lan chợ long thành hoa lan cho van phong hoa lan chung tet hoa lan chưng tết hoa lan chung tet 2021 hoa lan chưng tet gia re tai phu nhuan hoa lan chuông bán ở đâu hoa lan chuong co ban o dau tai quan 8 hoa lan co bao nhieu mau hoa lan con gia re tphcm hoa lan công nghiệp hoa lan công tử hoa lan cu chi hoa lan cu3 hoa lan đá hoa lan đá ở hcm hoa lan đá pha lê hoa lan da pha le de ban hoa lan đại anh sai gòn hoa lan đai châu hoa lan đai châu giống mua o tphcm hoa lan đại học nông nghiệp hoa lan dambri hoa lan dangi hoa lan đất hoa lan dat gia nhat hoa lan đất sét hoa lan đất sét ở đâu tphcm hoa lan đắt tiền nhất hoa lan day hoa lan day leo hoa lan de hoa lan để bàn hoa lan delro hoa lan đen hoa lan den ro xuan tp hcm hoa lan dendro hoa lan dendro giống hcm hoa lan dendro nắng hoa lan dendro nắng sài gòn hoa lan dendro tím chậu hoa lan dendro xuan hoa lan dendrobium hoa lan dendrobium mini hoa lan denro gia re hoa lan dep hoa lan đep hoa lan đẹp hoa lan dep bán hcm hoa lan dep de trong hoa lan dep gia re hoa lan dep gia re ho chi minh hoa lan đẹp giá rẻ ở tp hcm hoa lan dep gia re tp hcm hoa lan dep gia re tphcm hoa lan dep hcm hoa lan đẹp ho chi minh hoa lan dep nhat hoa lan đep nhât hoa lan đẹp nhất hoa lan dep nhat hien nay hoa lan dep nhat the gioi hoa lan dep nhat viet nam hoa lan dep o hcm hoa lan dep o ho chi minh hoa lan dep o sai gon hoa lan đep o tphcm hoa lan đẹp online tphcm hoa lan đẹp rẻ hoa lan dep sài gòn hoa lan dep saigon hoa lan dep tai hcm hoa lan đẹp tặng 20 11 hoa lan đẹp tặng sinh nhật hoa lan dep tp hcm hoa lan dep tphcm hoa lan dẹp tphcm hoa lan dep viet nam hoa lan điện biên phủ quận 3 hoa lan diep hoa lan điệp hoa lan đjep tại sài gòn hoa lan đỏ hoa lan don tet 2021 hoa lan dong ha tphcm hoa lan dong thung co hu k hoa lan dua sac hoa lan duc hoa hoa lan duoi chon gia bao nhieu hoa lan đuôi công hoa lan đường hoàng văn thụ hoa lan đường lê văn hưu hoa lan đường lương định của q2 hoa lan đường mai chí thọ quận 7 hoa lan duong nguyen thi thap quan7 hoa lan duong so 6 quan 9 hoa lan duong thich quang duc hoa lan đường trường sơn hoa lan duong vinh vien quan 10 hoa lan enzolife hoa lan epi trang gia bao nhieu hoa lan flower box hoa lan gan ben xe mien dong hoa lan gần sân bay hoa lan ghep go hoa lan gia hoa lan giả hoa lan giả bán tại sài gòn hoa lan gia bao nhieu hoa lan giả bao nhieu 1 canh hoa lan giả cao cấp hoa lan giả cao cấp hcm hoa lan giả cao cấp tp hcm hoa lan giả đẹp hoa lan giả giá rẻ hoa lan gia gia re tphcm hoa lan giả gò vấp hoa lan giả hcm hoa lan gia huy hoa lan giả ở sài gòn hoa lan giả o tphcm hoa lan giả ở tphcm hoa lan gia re hoa lan giá rẻ hoa lan gia re cho tot hoa lan gia re hcm hoa lan giá rẻ hcm hoa lan giá rẻ hồ chí minh hoa lan gia re o hoang van thu hoa lan giá rẻ ở sài gòn hoa lan gia re ở tphcm hoa lan gia re quan 2 hoa lan gia re sai gon hoa lan giá rẻ tại hồ chí minh hoa lan gia re tai tphcm hoa lan gia re tan phu hoa lan gia re thu duc hoa lan gia re tp hcm hoa lan gia re tphcm hoa lan giá rẻ tphcm hoa lan giả sài gòn hoa lan gia si hoa lan giá sỉ hoa lan gia si o sai gon hoa hoa lan giá sỉ ở tphcm hoa lan giá sỉ sài gòn hoa lan gia si tp hcm hoa lan gia si tphcm hoa lan gia tai tphcm hoa lan giả tặng khai trương hoa lan gia tphcm hoa lan giả tphcm hoa lan giả trang trí phòng khách thành phố hồ chí minh hoa lan gia treo chau hoa lan gia treo tuong hoa lan giao tan nha hoa lan giao tân nhà hoa lan giao tận nhà hoa lan giao tận nơi ở hcm hoa lan giay nhun hoa lan giay o tphcm hoa lan giong hoa lan giong bac hai tphcm hoa lan giống giá rẻ hcm hoa lan giống nhà bè hoa lan giống sài gòn hoa lan giống tại sài gòn hoa lan giống tp hcm hoa lan giong tphcm hoa lan giống tphcm hoa lan go vap hoa lan gò vấp hoa lan hac dinh hoa lan hạt dưa q5 hoa lan hat vy ban o dau tai tphcm hoa lan hcm hoa lan he hoa lan hinh anh gia tp hcm hoa lan ho chi minh hoa lan hồ chí minh hoa lan ho dep hoa lan ho diep hoa lan ho điệp hoa lan hô điêp hoa lan hồ điep hoa lan hồ điệp hoa lan hồ điệp 4 hồ chí minh việt nam hoa lan hồ điệp 4 ho chi minh vietnam hoa lan ho diep an binh duong hoa lan hồ điệp apollo hoa lan ho diep ba to quan 8 hoa lan hồ điệp bán ở đâu hoa lan ho diep ban o quan 12 hoa lan hồ điệp bằng vải voan hoa lan ho diep bao nhieu hoa lan hồ điệp bao nhiêu 1 chậu hoa lan hồ điệp bình thạnh hoa lan ho điệp cần những điều gì hoa lan hồ điệp cao su hoa lan ho diep chau hoa lan hồ điệp chậu hoa lan ho diep co y nghia gi trong cuoc song hoa lan ho diep dep hoa lan hồ điệp đẹp hoa lan ho diep dep quan 3 hoa lan hồ điệp đẹp thành phố hồ chí minh hoa lan hồ điệp dĩ an hoa lan hồ điệp đường nguyên đình chiểu tp hcm hoa lan ho diep đường phạm ngọc thạch hoa lan hồ điệp đường phạm văn hai tphcm hoa lan hồ điệp gần quận bình tân hoa lan hồ điệp gần quang trung gò vấp hoa lan ho diep gia hoa lan ho diep giả hoa lan hồ điệp giả hoa lan ho diep gia bao nhieu hoa lan ho diep gia nhu that hoa lan ho diep gia re hoa lan hồ điệp giá rẻ hoa lan ho diep gia re o go vap hoa lan ho diep gia re quan go vap hoa lan ho diep gia re sai gon hoa lan ho diep gia re tp hcm hoa lan hồ điệp giá rẻ tphcm hoa lan ho diep gia si hoa lan ho diep gia si o tphcm hoa lan ho diep gia si tai sai gon hoa lan hồ diệp giả tại hcm hoa lan hồ điệp giả tại tp hcm hoa lan ho diep gia tai tphcm hoa lan hồ điệp giả tan binh hoa lan ho diep gia tien canh bao nhieu hoa lan ho diep giong hoa lan ho diep hcm hoa lan hồ điệp hcm hoa lan ho diep ho chi minh hoa lan hồ điệp ho chi minh hoa lan ho diep le hoa lan ho diep lon cam hoa lan hồ điệp lương đình của quận 2 hoa lan ho diep mau tim vo chong hoa lan ho diep mau vang hoa lan ho diep mini hoa lan hồ điệp mua ở đâu hoa lan ho diep nguyen van troi hoa lan hồ điệp nhánh lớn tp hcm hoa lan ho diep nhỏ thấp hoa lan hồ điệp ở lê trọng tấn bình tân hoa lan hồ điệp ở sài gòn hoa lan ho diep o saigon hoa lan ho diep o thanh thai hoa lan ho diep ở tp hcm hoa lan ho điep o tphcm hoa lan ho diep phường 9 quận 3 hồ chí minh việt nam hoa lan ho diep q 4 hoa lan ho diep quan 2 hoa lan ho diep quan 3 hoa lan ho diep quan 4 hoa lan ho diep quan 6 hoa lan hồ điệp quận 7 hoa lan ho diep rung hoa lan ho diep rung hoa lan hồ điệp rừng hoa lan ho diep sai gon hoa lan hồ điệp sài gòn hoa lan hồ điệp sài gòn hồ chí minh hoa lan hồ điệp sài gòn ho chi minh city ho chi minh hoa lan hồ điệp sài gòn hồ chí minh việt nam hoa lan ho điệp sai gòn nở hoa quanh năm ko hoa lan ho diep sinh nhat hoa lan ho diep tai hcm hoa lan ho diep tại hồ chí minh hoa lan ho diep tai quan 3 hoa lan hồ điệp tại sai gon hoa lan hồ điệp tại tp hcm hoa lan hồ điệp tại tp thủ dầu một hoa lan ho diep tai tphcm hoa lan hồ điệp tại tphcm hoa lan ho diep tai vuon hcm hoa lan ho diep tang ban gai hoa lan ho diep tang sinh nhat hoa lan ho diep tang sinh nhat tai tphcm hoa lan ho diep tet hoa lan ho diep thai lan hcm hoa lan ho diep tiep hoa lan ho diep tim hoa lan hồ điệp tím hoa lan hồ điệp tím nhạt hcm hoa lan hồ điệp tím sai gon hoa lan ho diep tp hcm hoa lan ho diep tphcm hoa lan hồ điệp tphcm hoa lan ho diep trang hoa lan hồ điệp trắng hoa lan hồ điệp trắng 5 cành hoa lan hồ điệp trong sài gòn hoa lan ho diep vai nhap hoa lan hồ điệp vai o dau ban hoa lan ho diep vai voan hoa lan ho diep vang hoa lan hồ điệp vàng hoa lan ho diep vang o go vap hoa lan ho diep voan hoa lan hoalancaycanh com hoa lan hoàng dương tp hcm hoa lan hoang duong tphcm hoa lan hoang hau hoa lan hoang hau bang pha le hoa lan hoang hau xanh hoa lan hoang lan quan 1 hoa lan hoc mon hoa lan hóc môn hoa lan hodiep hoa lan hồng hóc môn hoa lan hoồ điệp hcm hoa lan huệ hoa lan inc hoa lan khu dan cu him lam p tan hung hoa lan kieng hcm hoa lan kiểng hồ chí minh hoa lan kieu ban o tphcm hoa lan kieu tim hoa lan kim điệp xuân hoa lan kim ly hô chi minh hoa lan kim tuyen hoa lan king hoc mon hoa lan là gì hoa lan lai thieu hoa lan len ro o thanh pho ho chi minh hoa lan leo gia hoa lan liberty hoa lan lida hoa lan linh tinh hoa lan lồng đèn hoa lan ly xa hoa lan mạc đỉnh chi tphcm hoa lan mai huy hoa lan man thiên hong ban dấu sai gon hoa lan mau do hoa lan mau vang hoa lan màu xanh hoa lan màu xanh mua tại tphcm hoa lan mini hoa lan mini gia re sai gon hoa lan mini quan 1 hoa lan mini siêu nhỏ hoa lan mini tphcm hoa lan moc lan hoa lan mokara hoa lan mokara o thu dau 1 hoa lan molara hoa lan một bông hoa lan một lá hoa lan mua o dau hoa lan mùa tết 2026 như thế nào hoa lan mun hoa lan mung dam cuoi hoa lan mừng khai trương hoa lan mừng sinh nhật hoa lan mưng sn hoa lan my hoa lan nào đắt nhất hoa lan nao de trong hoa lan nào dễ trồng nhất hoa lan nào đẹp nhất hoa lan nao lau tan nhat hoa lan nào lâu tàn nhất hoa lan nao nhieu tien hoa lan nao no mua tet hoa lan ngay 20 10 hoa lan ngay tet 2021 quan 7 hoa lan nghi hoa lan nghi saigon hoa lan ngoc diem hoa lan ngoc diem hcm hoa lan ngoc diem rung hoa lan ngọc điểm trong trong chau hoa lan ngọc điển hoa lan ngoc ha quan 2 hoa lan ngọc hoàng hoa lan nguyen bỉnh khiêm quận 1 hoa lan nguyen van troi hoa lan nhà vườn thành phố hồ chí minh hoa lan nha vuon tphcm hoa lan nhân duyên hoa lan nhập khẩu hoa lan nhựa hoa lan nhua tai hcm hoa lan nhua thành phố ho chí minh hoa lan no thang 1 hoa lan no trang long hoa lan nuôi trồng và kinh doanh hoa lan o ba diem hoa lan ở bình chánh hoa lan ở bình tân hoa lan ở chợ hồ thị kỷ hoa lan o cu chi hoa lan o go vap hoa lan o hcm hoa lan ở hcm hoa lan o sai gon hoa lan ở saigon pearl hoa lan o tan binh hoa lan o thanh pho ho chi minh hoa lan o tphcm hoa lan ở tphcm hoa lan ở trường đại học nông nghiệp thành phố hồ chí minh hoa lan o2 hoa lan og tung o binh chang tphcm hoa lan online hoa lan online hcm hoa lan online tp hcm hoa lan orchids hoa lan pasdora hoa lan phan dang luu hoa lan phat ngoc hoa lan phát tài hoa lan phi điệp tim duoc ban o dau hoa lan phong lan hoa lan phu lam hoa lan phu nhuan hoa lan phuc binh an duc hoa long an hoa lan phuc loc tho ba diem hoa lan phuong hoa lan quận 1 hoa lan quân 1 giá rẻ hoa lan quan 10 hoa lan quận 10 hoa lan quan 12 hoa lan quận 3 hoa lan quận 4 hoa lan quan 6 hoa lan quan 7 hoa lan quận 7 hoa lan quận 9 hoa lan quận gò vấp hoa lan quận tân phú hoa lan quan tu hoa lan quân tử hoa lan quân tử bán ở đâu o hcm hoa lan quan tu ban o tphcm hoa lan quân tử giá bao nhiêu hoa lan quân tử hồ chí minh hoa lan quan tu mua o dau hoa lan quân tử mua ở đâu hoa lan quân tử mua ở đâu tai tphcm hoa lan quân tử mua ở đâu tphcm hoa lan quan tu mua o hcm hoa lan quân tử ở phú mỹ tân thành mua ở đâu hoa lan quan tu o sai gon hoa lan quân tử ở tp hcm hoa lan quan tu tai tphcm ban o dau hoa lan quang ngai hoa lan quy hoa lan quý hoa lan quý hiếm hoa lan re dap o dau tp hcm hoa lan rẻ đẹp sài gòn hoa lan re hcm hoa lan re nhat o tp hcm hoa lan re o sai gon hoa lan rẻ ở tp hcm hoa lan rẻ tphcm hoa lan ren rét hoa lan renret hoa lan rủ hoa lan rung hoa lan rừng hoa lan rung com hoa lan rung dep hoa lan rừng đẹp nhất hoa lan rung gia re o quan 12 hoa lan rừng giá rẻ sài gòn hoa lan rung hcm hoa lan rung o ho chi minh hoa lan rừng ở sài gòn hoa lan rung si tai ho chi minh hoa lan rung toc tien hoa lan rung trong tu nhien hcm hoa lan sa dec hoa lan sai go

Lượt xem : 9,388

【#8】Cách Chăm Sóc Lan Long Tu Đẹp Và Chất

Hoa lan Long Tu là giống hoa lan đẹp và được rất nhiều người yêu thích, hoa thường nở rất nhiều và rất đẹp và đúng dịp Tết Nguyên đán, chính vì đặc điểm như vậy mà hoa lan Long Tu được rất nhiều người yêu thích hiện nay.

Làm sao để bạn có thể lựa chọn được những cây hoa lan long tu đẹp, khỏe mạnh để cho ra nhiều màu sắc hơn, hương thơm lâu hơn các loại hoa khác, bạn sẽ thấy cây hoa lan long tu có hoa màu tím, hoa trắng và hoa vàng, đối với hoa màu tím đậm hương thơm lâu hoan loại thân trắng hoa cánh vàng.

Cây hoa lan long tu là giống hoa lan thường mọc ở các vùng núi với độ cao từ 500-1000m, cây có đặc điểm rụng lá vào mùa đông, với thân dài từ 30-50cm, buông thỗng xuống. khi cây có lá thì lá dài từ 8-10cm, hoa của cây thường có từ 1-2 chiếc ngang to 5-8cm , mọc từ các đốt của thân đã rụng lá, hoa thường nở vào mùa xuân và mùa hạ có hương thơm nhẹ dịu, từ khi hoa nở đến lúc tàn kéo dài trong 2 tuần.

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂY LAN LONG TU

Đối với những ai yêu thích hoa lan thì nhìn là sẽ nhận ra ngay những cây lan long tu bởi các mắt lõm trên thân tại các đốt trên thân già. Thân tròn, thường căng mập ngúc ngoắc, không có các lằn dọc trên thân kiểu đùi gà, hoàng phi hạc. Lá dầy, xanh bóng.

CÁCH TRỒNG HOA LAN LONG TU

Riêng đối với những cây hoa lan long tu sẽ có cách trồng và chăm sóc khá giống như Den.anosmum (Dã hạc, Phi điệp) Den. wardianum (Ngũ tinh) hay các giống lan rụng lá khác.

Giống lan long tu là giống cây dễ trồng, ưa nắng, có thể ghép vào các cây gỗ tùy ý, bạn nên ghép vào cuối đông khi cây đang nghỉ và với các mắt đang ngâm nụ, bạn có thể phơi nắng trực tiếp từ khi bắt đầu ghép sẽ cho cây con phát triển khỏe hơn.

Đặc điệt cây hoa lan long tu cần rất nhiều nước trong quá trình phát triển, trong quá trình cây phát triển bạn tưới nước liên tục cho tới khi mùa thu tới thì cây sẽ rụng hết lá thì bạn dừng tưới nước.

Khi bạn trồng cây hoa lan long tu thì bạn nên để cây tại nơi có ánh nắng buổi sáng chiếu vào và độ ẩm từ 50-80% càng tốt, cây sẽ phát triển rất tốt. với nhiệt độ của cây từ 24-30 độ là cây phát triển rất tốt.

Lan cần thoáng gió và không ưa thay chậu, cho nên trồng trên miếng cây dương xỉ hay vỏ cây rất thích hợp. Khi cây non mọc mạnh tưới nước cho thật đẫm và bón phân 20-20-20 hay 15-15-15 với dung lượng ½ thìa cà phê trong 4 lít nước và bón hàng tuần. Khi tưới cần phải đợi cho khô rễ rồi mới tưới lại. Vào tháng 10, cây bắt đầu rụng lá, ngưng hẳn việc bón phân và chỉ tưới sơ qua và rất thưa hoặc phun sương cho thân cây khỏi bị teo lại.

Lan cần khoảng 3-4 tuần lễ ban đêm lạnh xuống 40-50°F hay 4-10°C và ngưng tưới trong thời gian này để cây ra nụ.Nếu ban đêm quá ấm áp và vẫn tưới bón, cây sẽ ra chồi non (Keiki) thay vì ra hoa.

CÁCH NHÂN GIỐNG CÂY LAN LONG TU TỪ CÂY MẸ

Riêng đối với cây long tu con thì bạn nên để cho bộ rễ của cây mọc ra nhiều thì lúc đó bạn đem tách ra khỏi cây mẹ và mang tới trồng tại chỗ mà bạn đã chuẩn bị sẵn trước đó để cây con phát triển độc lập.

【#9】Giới Thiệu Về Lan Hài

Giống Lan Hài Paplliopedilum gồm hơn 66 loài phân bố từ Ấn Độ, New Ghine và vùng Đông Nam Á, người Pháp gọi loài thuộc giống này là Hài vệ nữ Sabot de Venus và người Anh dùng với ý nghĩa tương tự Lady’s slippers

Họ phụ: Cypripedioideae. Tông Cypripedieae.

Ở Việt Nam có ít nhất 10 loài lan Hài, trong đó có 1 loài đặc hữu được cả thế giới ưa chuộng là hài hồng (Paphiopedilun Delenatii). Trước đây loài này rất hiếm nhưng từ năm 1993 trở lại đây, loài này được phát hiện có nhiều ở vùng căn cứ Bác Ái thuộc huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), vùng Hòn Nhạn (Phú Yên) và Krông Bông (Đaklak).

Ba loài cho màu sắc đẹp có giá trị thương mại hiện nay đang khai thác nhiều là Paphiopedilum Callosum (Vân Hài), Paphiopedilum Vilosum (Kim Hài) và Paphiopedilum Appletonianum (Hài cánh sen).

Quê hương của 3 loài lan Hài đẹp thông dụng là vùng cao nguyên Nam Trung Bộ có cao độ thấp hơn 1000m, trải dài từ Di Linh đến Lang Hanh. Nếu như loài Paphiopedilum callosum (Vân hài) chỉ mọc trên đất dựa suối, thì loài Paphiopedilum appletonianum chỉ mọc trên những hốc đá, dưới thác nước cao, còn loài Paphiopedilum villosum lại ở dạng trung gian có thể mọc trên đất và trên cây hay trên đá.

Hai loài P. callosum và P.appletonianum có dạng lá gần giống nhau nhưng phát hoa và hoa của chúng rất khác nhau. P.callosum có phát hoa trung bình 20cm, trong khi P. appletonianum có phát hoa dài 40-50cm. Cả 3 loài đều cho 1-2 hoa trên 1 trục phát hoa với đường kính 10-15cm.

Paphiopedilum thích một nhiệt độ mát và ẩm từ 18oC – 21oC. Cây thích ẩm, nhưng không chịu úng, ánh sáng cần thiết khoảng 30% với cường độ 8.000-10.000 Lm/m2. Giá thể cấu tạo như Hạc đỉnh, dinh duỡng phân bón cũng tương tự. Các loài thuộc giống này không có mùa nghỉ vì thế phải tưới nước rất đều đặn 3 lần/ngày trong mùa nắng và 2 lần/ngày vào mùa mưa. Paphiopedilum là lan có pH của giá thể và nước tưới cao, pH từ 6,5 đến 7.

Paphiopedilum có căn hành dưới đất, nên có khả năng mọc con như một số loài tre. Việc nhân giống được tiến hành khi cây con đã đến tuổi trưởng thành, có thể tách cây con ra khỏi cây mẹ với một ít giá thể có bám rễ và trồng vào một chậu khác.

Vì cùng chung một họ: Cypripdiae và hoa lại trông hơi giống nhau, cho nên nhiều người gọi chung 5 loại: Cypripedium, Mexipedium, Paphiopedilum, Phramipedium và Selenipedium đều là Nữ hài hay Vệ hài “Cyps”. Sở dĩ loài hoa này có tên kể trên bởi vì hình dáng giống như một chiếc hài và do chữ Hy Lạp mà ra: Paphos = Venus (Vệ nữ) Pedilon = sandal (giầy dép) và thường được gọi chung là Lady’s Slipper Orchids. Giống lan này hoa lâu tàn, có khi tới 2 tháng. Nữ hài Paphiopedilum có khoảng chừng 75 giống mọc ở Á Châu, Việt nam có khoảng trên 20 giống, trong đó có vài cây lai giống do thiên nhiên.

【#10】Các Loại Sâu Bệnh Và Chuột Gây Hại Trên Lan

Cũng giống như những loài hoa khác thì trong quá trình sinh trưởng, phát triển của hoa lan cũng bị các loài sinh vật xâm nhập gây hại như: sâu, gián, kiến, chuột,…làm ảnh hưởng đến hình dạng và sinh lý của cây bị biến đổi, chất lượng hoa giảm, kèm theo giá trị thẫm mỹ của chậu lan cũng giảm theo.

1. Rệp son

Rệp son gây hại trên hoa lan đai châu

Rệp son hay còn gọi là rệp sáp hay rầy lan. Rệp hại lan có nhiều loại như: Diaspididae, rệp lan, Homoptera. Chúng có thân nhỏ bé, màu đen xám, trắng sữa hoặc đen. Dài 1,2-1,5mm, rộng 0,25-0,5mm, mỗi năm vào tháng 5-6  ấu trùng nở và bò đi khắp nơi, khoảng hai ngày thì nó cố định ở một nơi trên cây, chủ yếu là ký sinh trên cuống giả hành, phiến lá, cuống lá, phần chất màng của giả hành. Khi tìm được nơi ở cố định ấu trùng sẽ tiết ra chất sáp cứng để cố định mình, đồng thời chọc vòi vào thân lan để hút nhựa.

Khi lan bị rệp son xâm nhập nếu nhẹ sẽ có những biểu hiện như: phiến lá có đóm trắng nhỏ, phần này sau đó bị vàng đi làm ảnh hưởng sự sinh trưởng của lan. Nếu nặng thì ấu trùng sẽ tập trung thành mãng bao phủ mặt lá, tiêu thụ chất dinh dưỡng làm ảnh hưởng đến quá trình quang hợp, gây trở ngại cho sự sinh trưởng, phát dục của cây, cây không thể ra hoa bình thường, lá khô, rụng cho đến cây chết.

Cách phòng trị

– Rệp son rất dễ phát sinh trong điều kiện môi trường ẩm ướt, ngập úng, không thoáng gió, vì vậy khi trồng lan bạn cần phải tạo môi trường thông thoáng, chăm sóc vườn lan hàng ngày, nếu phát hiện trong vườn có xuất hiện rệp son thì cần tách cây bệnh ra để tránh lây lan sang các chậu lan khác.

– Nếu số lượng rệp ít bạn có thể dùng khăn lau rồi dùng nước rửa cây, nếu số lượng rệp lớn bạn cần bón phân và thuốc trừ sâu.

– Cần dùng thuốc đúng lúc: khi ấu trùng chưa hình thành lớp sáp cứng, trong thời gian chúng đang di chuyển tìm chỗ cố định thì phải phun thuốc diệt rệp, lúc này hiệu quả rất cao. Khi lớp sáp cứng hình thành thuốc sâu rất khó ngấm, hiệu quả không cao. Vào khoảng hạ tuần tháng 5 đến thượng tuần thàng 6 ấu trùng lứa đầu nở hết, thân ấu trùng chưa có sáp cứng, là thời điểm thích hợp để bạn phun thuốc.

– Nếu cây bị bệnh nặng có thể áp dụng phương pháp thuốc ngấm chậu. Trước tiên bạn dùng các thuốc diệt trứng, pha loãng theo hướng dẫn sử dụng, ngâm chậu lan trong 5-10 phút. Nếu trồng lan với số lượng ít trong phòng thì có thể dùng phương pháp chôn thuốc. Chôn viên Temik 15% vào gốc sâu khoảng 2-3cm để gốc cây hút thuốc và truyền lên cả cây làm sâu trúng độc và chết. Đường kính chậu 20cm thì cần chôn 2g thuốc, phương pháp này không gây ô nhiễm môi trường nhưng mang lại hiệu quả rất cao.

2. Nhện đỏ

Nhện đỏ gây hại trên hoa lan

Nhện có thân nhỏ, màu nâu đỏ hoặc da cam. Chúng dùng vòi nhọn hút chất dinh dưỡng ở giữa phiến lá, làm cho tế bào trong phiến lá bị khô, hoại tử, đồng thời gây ra mất cân bằng trao đổi chất làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây. Trong điều kiện môi nhiệt độ cao và khô hanh, nhện đỏ sinh sôi nhanh chóng, 5 ngày là chúng có thể sinh ra một thế hệ, số lượng rất nhiều. Đây là một trong những loài sâu gây hại rất lớn trên lan.

Cách phòng trị

– Con cái trưởng thành thường trú đông trong các kẽ lá, cuống giả hành khô héo, dưới lá rụng, vì thế vào mùa đông cần dọn dẹp nơi trồng lan sạch sẽ, dọn lá khô để giảm nơi trú ngụ của các loài nhện gây hại.

– Trước khi nhện cái ẩn nấp tránh đông, bạn lấy một mẫu giấy nhỏ quết dầu dính lên, buộc trên phần cuối cành lan, tỷ lệ pha dầu dính là 10  nhựa đường mềm 3 phần dầu máy thải đem nung sau khi làm nguội thì bôi lên giấy.

– Giữ cho môi trường thông thoáng, độ ẩm trên 40%, thường xuyên phun nước vào lưng lá sẽ làm hạn chế sự sinh sôi của chúng.

3. Bọ trĩ

Bọ trĩ gây hại trên hoa lan

Bọ trĩ là loài ăn tạp, sống kí sinh trên vật chủ, loài này gây hại nghiêm trọng trên lan. Bọ trĩ có thân nhỏ, con trưởng thành dài 1,2-1,4mm, thân có màu vàng nhạt đến nâu sậm, sống ẩn nấp gây hại, thời kỳ đầu rất khó phát hiện.

Chúng dùng vòi hút nhựa trên phiến lá, thường tập trung tại tâm lá, chồi non, nụ hoa để gây hại làm cho mặt lá có nhiều chấm trắng nhỏ hoặc vết trắng xám, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của hoa.

Cách phòng trị

– Thượng tuần tháng 3 bọ trĩ bắt đầu hoạt động, cần kịp thời phun thuốc, tháng 5-6 chồi non sinh trưởng và có nụ, 7-10 ngày phun một lần, phun 2 lần.

– Bọ trĩ thường sống trong nách lá, nụ hoa vì vậy khi phun thuốc cần đặc biệt chú ý phun vào những điểm này. Mùa đông phun thuốc nên chú ý đến thỗ nhưỡng để diệt hết loại bọ trĩ này.

– Tưới thuốc phun sương bạn nên chọn những loại thuốc có tác dụng ngấm sâu vào trong như lưu huỳnh photphat pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:1.200 – 1.500…

4. Chuột

Chuột là loài gặm nhấm gây hại cho hoa lan, từ cây vừa cho đến cây đã trưởng thành, nụ bông, búp, rễ lan, thậm chí giả hành của hoa đều bị gây hại.

Cách phòng trị

– Sử dụng các dụng cụ bẫy chuột như: lồng bắt, bẫy đá,…những loại này không gây ô nhiễm mỗi trường, sử dụng hiệu quả.

– Dùng thuốc diệt chuột hoặc dùng thuốc xua đuổi chuột, cũng có loại làm kìm hãm khả năng sinh sản của chuột.

– Thuốc diệt chuột cần đặt ở nơi gần hang của chúng với tỷ lệ 20-30g/15mm2, mỗi nhúm 5-10g. Ta cần căn cứ vào mật độ ít nhiều của chuột mà tăng giảm liều lượng. Để đảm bảo hiệu quả diệt chuột bạn cần phối hợp tốt 3 yếu tố như: liều lượng, không gian, thời gian.