Đề Xuất 6/2023 # Qui Trinh Ủ Phân Vi Sinh Từ Mụn Xơ Dừa Và Thực Nghiệm # Top 8 Like | Vitagrowthheight.com

Đề Xuất 6/2023 # Qui Trinh Ủ Phân Vi Sinh Từ Mụn Xơ Dừa Và Thực Nghiệm # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Qui Trinh Ủ Phân Vi Sinh Từ Mụn Xơ Dừa Và Thực Nghiệm mới nhất trên website Vitagrowthheight.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

I. Quy trình sản xuất phân hữu vi sinh được chế biến từ mụn xơ dừa

Mô tả quy trình:

Nguyên liệu mụn xơ dừa sẽ được xử lý bằng Ca(OH)2 với liều lượng bằng 5% lượng mụn xơ dừa, với thời gian xử lý từ 7-10 ngày. Sau đó mụn xơ dừa sẽ được ép bằng máy ép thủy lực. Tiếp theo mụn xơ dừa sẽ được ủ háo khí với chế phẩm EM gốc với tỷ lệ 3 lít EM gốc xử lý 1 tấn mụn xơ dừa, thời gian ủ hảo khí là 10-15 ngày, ta đã có mụn dừa bán thành phẩm (MDA). Sau đó phơi trong mát mụn dừa bán thành phẩm (MDA) để giảm ẩm độ.

Phối trộn nguyên liệu theo bảng sau:

Bảng công thức phối trộn để sản xuất phân HCVS từ mụn dừa bán thành phẩm (MDA)

rn

rn

rn

rn

II. Quy trình sử dụng phân hữu cơ vi sinh (HCVS) được chế biến từ mụn xơ dừa trên một số cây trồng

1. Trên cây xà lách:

Mật độ trồng: 10 kg hạt/ha

Phân bón: tính cho 1.000m2

+ Bón lót (trước khi gieo hạt): 1,0-1,5 tấn phân chuồng+100kg phân super lân + 50kg phân HCVS.

Các bước: Làm đất-bón lót phân-phủ một lớp đất hoặc phân chuồng lên mặt-gieo hạt.

+ Tưới thúc (7-10 ngày sau khi trồng): hòa từ 3,0-3,5kg Urea với 40 lít nước. Có thể sử dụng thêm phân bón lá sau đó vài ngày.

2. Trên cây cải xanh:

Mật độ trồng: 5 kg hạt giống/ha.

Vườn ươm: không cần thiết cung cấp phân, nếu cây con phát triển hơi kém có thể tưới thúc nhẹ 1 lần khoảng 10-15 ngày sau khi gieo bằng nước phân NPK 16-16-8 với liều lượng pha 20-30g/10 lít nước. Cây con 18-20 ngày tuổi là có thể cấy, cấy từng đợt riêng cây tốt và cây xấu để thuận tiện cho việc chăm sóc.

Lượng phân bón cho 1.000 m2 (ruộng trồng): 1.000 kg phân chuồng + 5 kg Urea + 5 kg KCl + 30 kg NPK 16-16-8 + 50 kg phân HCVS. Chia ra thành nhiều lần, cụ thể như sau:

rn

rn

rn

Các bước: làm đất-bón lót phân-phủ một lớp đất hoặc phân chuồng lên mặt-gieo hạt.

3. Trên cây dưa leo:

Mật độ trồng: 25.000-33.000 cây/ha. Lượng hạt giống: 0,7-1,0 kg/ha

Phân bón: tính cho 1.000 m2 cụ thể như sau:

rn

rn

rn

Các bước: làm đất-bón lót phân-phủ một lớp đất hoặc phân chuồng lên mặt-gieo hạt.

Trong thời gian thu hoạch, cứ sau 2-3 đợt hái trái lại pha loãng phân NPK loại 16-16-8 hoặc 20-20-15 tưới bổ sung một lần.

4. Trên cây khổ qua

Lượng giống: 12kg hạt/ha.

Phân bón: tính cho 1.000m2: 2.000kg phân hữu cơ hoai + 20kg urea + 30kg super lân + 10kg KCl + 100kg bánh dầu + 50kg vôi + 50 kg phân HCVS. Chia làm các lần bón như sau:

+ Bón lót: toàn bộ phân chuồng + lân + vôi + 20kg bánh dầu + 50 kg phân HCVS.

Các bước: làm đất-bón lót phân-phủ một lớp đất hoặc phân chuồng lên mặt-gieo hạt.

+ Bón thúc lần 1 (10 ngày sau gieo): 5kg Urea + 20kg bánh dầu.

+ Bón thúc lần 2 (20 ngày sau gieo): 5kg Urea + 5kg KCl + 30kg bánh dầu.

+ Bón thúc lần 3 (30-35 ngày sau gieo): toàn bộ lượng phân còn lại.

5. Trên cây cam

Mật độ: 1.100 cây/ha

Phân bón: cụ thể như sau:

+ Liều lượng phân bón:

Hiện nay người ta thường dựa vào năng suất thu hoạch của vụ trái trước (kg trái/cây) để làm cơ sở cho việc xác định liều lượng phân bón cho cây cam ở vụ sau.

Bảng khuyến cáo phân dựa vào năng suất thu hoạch của vụ trái trước (kg trái/cây)

rn

rn

rn

+ Thời điểm bón:

– Sau thu hoạch bón: 25% đạm + 25% lân + 5 kg hữu cơ/gốc/năm.

– Bốn tuần trước khi cây ra hoa bón: 25% đạm + 50% lân + 30% kali.

– Sau khi đậu trái và giai đoạn trái phát triển: 50% đạm + 25% lân + 50% kali.

– Một tháng trước khi thu hoạch bón: 20% kali.

Giai đoạn trái phát triển, lượng phân nên cung cấp làm nhiều lần và tùy theo mức độ đậu trái và sự phát triển của trái. Hàng năm, nên bón bổ sung từ 0,5-1kg phân Ca(NO3)2 (Nitrat canxi) để cải thiện phẩm chất và thời gian tồn trữ sau thu hoạch trái.

+ Phương pháp bón:

– Cuốc rãnh xung quanh gốc theo hình chiếu của tán cây, (rãnh sâu 10-15 cm,  rộng 10-20 cm) cho phân vào, lấp đất và tưới nước. Khi cây giao tán có thể dùng cuốc súp nhẹ lớp đất chung quanh tán cây, bón phân và lấp đất lại, tưới nước.

– Phân bón lá nên phun 4-5 lần/vụ trái ở giai đoạn sau khi trái đậu và giai đoạn bắt đầu phát triển nhanh, mỗi lần cách nhau 15 ngày.

Phân HCVS được dùng với liều lượng là 2kg/cây, sử dụng bón lót ngay sau khi thu hoạch trái vụ trước, chuẩn bị cắt cành làm vụ mới hoặc giai đoạn nuôi trái.

4. Trên cây bưởi:

Khoảng cách trồng: 5X6m. Mật độ 300 cây/ha.

Phân bón: (0,8kg Ure + 1,25 kg Super lân + 0,50 kg KCl) + 15 kg phân hữu cơ + 4kg phân HCVS/gốc/năm.

Kỹ thuật bón phân: Nên chia làm 4 lần/năm.

Lần 1 (sau thu hoạch): bón 25% N + 25% P2O5 + 20% K2O + 100% phân hữu cơ + 100% phân HCVS.

Lần 2 (4 tuần trước khi ra hoa): bón 25% N + 50% P2O5 + 30% K2O

Lần 3 (sau khi quả đậu và giai đoạn quả phát triển): bón 50% N + 25% P2O5 + 50% K2O.

Lần 4 (1 tháng trước thu hoạch): bón 20% K2O.

Cách bón: Cuốc rãnh xung quanh gốc theo hình chiếu của tán cây, (rãnh sâu 10-15 cm,  rộng 10-20 cm) cho phân vào, lấp đất và tưới nước. Khi cây giao tán có thể dùng cuốc xới nhẹ lớp đất chung quanh tán cây, bón phân và lấp đất lại, tưới nước.

Phân HCVS được dùng với liều lượng bón là 4kg/cây, sử dụng bón lót ngay sau khi thu hoạch trái vụ trước, chuẩn bị cắt cành làm vụ mới hoặc giai đoạn nuôi trái.

5. Trên cây ca cao:

Khoảng cách trồng 3X3 m, mật độ 1.100 cây/ha.

Phân bón: (10kg phân chuồng+0,3kg vôi+1,5kg Đầu Trâu ca cao (NPK: 12-14-18), đặc biệt có bổ sung Penac P) + 1kg phân HCVS/cây/năm. Bón cụ thể như sau:

Lần 1 (sau thu hoạch): bón (10kg phân chuồng+0,3kg vôi+1kg phân HCVS)/cây.

Lần 2 (đầu mùa mưa): bón 0,5kg Đầu Trâu ca cao/cây.

Lần 3 (giữa mùa mưa): bón 0,5kg Đầu Trâu ca cao/cây.

Lần 4 (cuối mùa mưa): bón 0,5kg Đầu Trâu ca cao/cây.

Cách bón: Cuốc rãnh xung quanh gốc theo hình chiếu của tán cây, (rãnh sâu 10 -15 cm,  rộng 10-20 cm) cho phân vào, lấp đất và tưới nước. Khi cây giao tán có thể dùng cuốc xới nhẹ lớp đất chung quanh tán cây, bón phân và lấp đất lại, tưới nước.

Phân HCVS được dùng với liều lượng bón là 1kg/cây, sử dụng bón lót ngay sau khi thu hoạch trái vụ trước, chuẩn bị cắt cành làm vụ mới hoặc giai đoạn nuôi trái.

Xơ Dừa Có Tác Dụng Gì? Cách Ủ Xơ Dừa Trồng Cây

Xơ dừa có tác dụng gì? Cách ủ xơ dừa trồng cây

1. Ủ xơ dừa trồng cây là gì?

Ủ xơ dừa trồng cây là nhằm mang tới nguyên liệu sạch để làm đất bón cây hoặc là giá trồng cây tại các trang trại hoa quả. Thông qua quá trình bóc tách thì chúng ta sẽ thu được mụn dừa – nguyên liệu tốt trong sự phát triển của thực vật.

Đây là phương pháp nhanh và hiệu quả, tận thu mụn dừa tại nhà để các bà con nông nghiệp có thể nâng cao hiệu quả sản xuất, thu được nông sản lớn hơn. Xơ dừa sẽ tăng thêm mức độ phì nhiêu cho các loại cây trồng, tạo thêm sự thông thoáng cho rễ cây phát triển. Mụn dừa thì làm vùng đệm của cây trồng, tăng năng suất và khả năng chống nóng cho rễ cây mỗi khi thời tiết nắng nóng.

Mụn dừa cũng giúp cho đất được tơi xốp hơn giống như là phân hữu cơ vi sinh vậy, chúng không gây hại và rất an toàn đối với đất trồng cây. Qua quá trình thu được mụn dừa thì chúng được dùng làm giá trồng cho đa số loại cây như là rau thủy canh, các loại hoa, nấm hoặc là rau mầm.

Tại các trang trại với diện tích lớn thì mô hình chăn nuôi cũng sử dụng mụn xơ dừa để lót hoặc độn chuồng, hạn chế mùi hôi thối phát ra từ phân động vật. Các loại vi khuẩn và mầm bệnh cũng được giảm thiểu tối đa, tăng cao năng suất và chất lượng vật nuôi.

Sau khi đã thu hoạch các lứa bán vật nuôi thì chất độn chuồng vẫn có thể tận dụng mang làm phân bón hoặc giá trồng cây, đem lại lượng dinh dưỡng cao cũng như sự an toàn cho cây phát triển. Chính bởi những lý do trên mà ủ xơ dừa trồng cây là hình thức phổ biến, được sử dụng tại gia cho chăn nuôi hoặc trồng trọt.

2. Tại sao cần xử lý xơ dừa

Trước khi ủ xơ dừa trồng cây thì chúng ta cần phải xử lý xơ dừa, nguyên nhân là bởi vì trong xơ dừa có Tanin và Lignin, đây là 2 chất cản trở sự phát triển của thực vật. Cụ thể chúng sẽ hút mất dinh dưỡng và không khí của cây, 2 chất này cũng khó phân hủy, Lignin thì chỉ tan trong kiềm, kiếm cho cây cối nhiễm độc và còi cọc. Nếu như không xử lý xơ dừa thì có thể xe bị chết cây.

Để xử lý xơ dừa thì chúng ta cần phải dựa vào đặc tính của 2 chất này. Tanin thì có bị mặn chát và tan ở trong nước, chúng khiến cho protein bị kết tủa lại. Lignin thì không tan trong nước, các dung môi hay thậm chí là cả axit nữa. Tuy nhiên chúng lại có thể bị phân giải hoặc bão hòa đi phần nào bởi kiềm. Thông qua khoảng 12 tiếng xử lý thì Lignin mới có thể được loại bỏ hoàn toàn.

Các quá trình xử lý xơ dừa cũng cần được lặp đi lặp lại, điều này sẽ giúp đảm bảo được 2 chất không tốt kể trên sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Nếu như không thực hiện xử lý thì dù có ủ xơ dừa đi chăng nữa, cũng không thể tạo nên được môi trường để cho cây trồng phát triển. Ngược lại thì môi trường đó sẽ chỉ khiến cho tình trạng của thực vật trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

3. Cách xử lý xơ dừa

Trước khi ủ xơ dừa trồng cây, chúng ta cần phải xử lý xơ dừa, qua đó loại bỏ các loại chất không tốt. Có nhiều phương pháp để xử lý tuy nhiên thì bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về phương pháp xả chất chát Tanin và Lignin.

Bước 1: Tạo mụn xơ dừa

Để có thể xử lý xơ dừa thô và tạo thành mụn xơ dừa thì chúng ta sẽ cần máy để băm xơ dừa. Đối với những người chuyên thực hiện ủ xơ dừa thì máy băm là thiết bị không thể thiếu. Lúc này các xơ dừa thô sẽ được tách ra và băm nhỏ. Trong quá trình băm xơ dừa thì một số phụ gia cũng có thể được thêm vào như bã mía, thân ngô…. Sử dụng máy giúp tiết kiệm công sức và thời gian.

Bước 2: Tách chất chát Tanin

Các bạn sẽ phải ngâm xơ dừa trong thùng nước khoảng 2-3 ngày, sau đó đổ nước ra thì thấy được mụn dừa có màu đỏ còn nước thì sẫm màu lại. Mặc dù rất dễ tan ở trong nước tuy nhiên để chắc chắn loại bỏ được chất chát Tanin thì nên lặp lại bước này 2-3 lần.

Bước 3: Tách Lignin

Nếu như bạn muốn tách Lignin một cách nhanh chóng thì nên sử dụng vôi. Đổ vôi vào một thùng nước sạch, sau đó cho mụn dừa đã xử lý ở bước 2 vào để khuấy lên bằng gậy. Ngâm mụn dừa trong nước vôi khoảng 7 tuần là Lignin sẽ hòa tan hoàn toàn vào với nước, lúc này chỉ cần xử toàn bộ bằng nước sạch là được.

Ngoài ra thì nếu như muốn đảm bảo loại bỏ được toàn bộ Lignin cùng vôi thì các bạn có thể ngâm thêm trong nước sạch khoảng 1 ngày, sau đó lặp lại 3-5 lần để sạch vôi và Lignin hơn. Khi đã loại bỏ được chất độc hại thì hãy lấy mụn dừa ra để vắt càng khô càng tốt.

Sau quá trình xử lý, mụn dừa đã có thể được sử dụng để đem đi ủ, lúc này thì các chất Tanin và Lignin đã bị loại bỏ hoàn toàn, tạo nên môi trường lý tưởng nhất để cây trồng phát triển.

4. Cách ủ xơ dừa trồng cây

4.1 Ủ thông thường

Để ủ xơ dừa trồng cây theo phương pháp thông thường thì các bạn sẽ phải chuẩn bị một số loại dụng cụ và nguyên liệu cụ thể. Các dụng cụ đều là đồ làm nông, còn nguyên liệu thì là phân bón, vôi cùng với chế phẩm sinh học.

Dụng cụ chuẩn bị

Cân: được dùng để cân nguyên liệu nhằm tính toán được tỷ lệ phù hợp.

Bạt ủ: dùng để ủ ở ngoài trời, phủ kín cho đống ủ nhằm tránh khỏi một số tác động từ bên ngoài.

Cuốc xẻng: dùng để trộn hoặc đánh tơi các nguyên liệu lên giúp chúng hòa đều vào với nhau.

Thùng tưới: dùng để tưới nước hoặc một số chế phẩm sinh học vào đống ủ. Nên sử dụng thùng tưới có khả năng kiểm soát nước tốt như là thùng ô doa.

Khu vực trống: đây sẽ là nơi được dùng để ủ xơ dừa mà không ảnh hưởng tới sinh hoạt hay cuộc sống của gia đình. Nơi để ủ cũng không nên bị đọng nước, cao ráo hoặc là một mô đất cao ở giữa, thoải xung quanh nhằm tăng khả năng thoát nước.

Nguyên liệu chuẩn bị

Mụn xơ dừa: 1 tấn.

Phân NPK: 6kg.

Vôi bột: 10kg.

Super lân: 30kg.

Chế phẩm EM gốc dạng bột (EMZEO): 3  – 4  gói 200gr

Nước sạch: 200 lít.

NƠI BÁN CHẾ PHÂM EM GỐC DẠNG BỘT (EMZEO): https://chephamvisinh.vn/che-pham-emzeo/

Cách tiến hành

Đây là phương pháp ủ xơ dừa trồng cây tốn khá nhiều thời gian, tuy nhiên bù lại thì tiết kiệm tối đa chi phí bỏ ra.

Bước 1: các bạn cần sử dụng mụn dừa, phân NPK, vôi bột và super lân đã chuẩn bị để trộn với nhau. Tỷ lệ đã được tính toán ở phần nguyên liệu chuẩn bị.

Bước 2: sau khi đã trộn đều thì hãy trải và dàn hỗn hợp ra, cố gắng để độ dày của hỗn hợp vào khoảng 20-30cm mà thôi.

Bước 3: pha 4 gói chế phẩm EMZEO cùng với 200 lít nước. Đây sẽ là hỗn hợp khiến cho các chất hữu cơ phân hủy nhanh hơn, đẩy nhanh thời gian ủ xơ dừa. Chế phẩm này được dùng rất phổ biến thay cho hóa chất trong nông nghiệp. Chế phẩm này cũng có thể dùng thay cho phân hóa học hay là thuốc bảo vệ cây trồng.

Bước 4: dùng hỗn hợp chế phẩm đã pha để tưới lên hỗn hợp ủ xư dừa sao cho độ ẩm đạt khoảng 60%. Các bạn có thể kiểm tra bằng phương pháp bốc lên 1 nắm hỗn hợp và bóp chặt, nếu như có nước lọt qua kẽ ngón tay thì độ ẩm đã phù hợp. Sau khi đã tưới chế phẩm cho tới khi đống ủ cao tới trên 1m thì đậy lại bằng bạt.

Bước 5: vi sinh vật sẽ phân giải sau khoảng 4-5 ngày ủ, lúc này thì hỗn hợp bên trong sẽ nóng lên khoảng 60 độ. Nếu như ủ vào mùa hè thì các bạn nên kiểm tra và tưới nước để giảm nhiệt độ, việc này giúp giữ được các chất đạm trong hỗn hợp mà không khiến vi sinh vật bị chết đi. Trong 10 ngày đầu tiên thì nhiệt độ hỗn hợp sẽ tăng khá nhanh.

Bước 6: sau khoảng 7 tuần ủ hỗn hợp thì hãy đảo chúng lên để thêm nước và duy trì độ ẩm. Lặp đi lặp lại quá trình này trong khoảng 1 tháng, sau đó khoảng 10-20 ngày là hỗn hợp ủ đã hoàn thành.

4.2 Ủ bằng trichoderma

Đây cũng là một phương pháp để ủ xơ dừa trồng cây rất đơn giản, thế nhưng bạn sẽ cần mua nấm trichoderma với giá không hề rẻ chút nào.

Bước 1: các bạn hãy sử dụng mụn dừa đã được xử lý để trộn chung với nấm trichoderma mua được theo lượng: 2 gói trichoderma bacillus Đức Bình 200gr + 2 gói chế phẩm EMZEO 200gr xử lý ủ cho 1 tấn xơ dừa. Tưới nước sạch để đạt độ ẩm ủ 55%

Bước 2: trộn đều hỗn hợp để để đảm bảo độ tơi xốp, sau đó ủ lại bằng bạt đã chuẩn bị.

Bước 4: kiểm tra thường xuyên hỗn hợp 3 ngày một lần, lặp đi lặp lại trong khoảng 3 tuần.

Bước 5: tới khi mụn xơ dừa đã có màu nâu đen thì nghĩa là hỗn hợp đã hoàn thành để sử dụng.

MUA NẤM TRICHODERMA BACILLUS ĐỨC BÌNH: https://chephamvisinh.vn/nam-trichoderma-bacillus/

Với phương pháp ủ bằng trichoderma thì thời gian ủ sẽ chỉ mất khoảng hơn 20 ngày mà thôi. Thế nhưng các bạn sẽ cần tới những đại lý nông nghiệp, tìm mua nấm trichoderma, trong khi giá của loại nấm này trên thị trường không phải là rẻ, vậy nên nếu không phải trang trại lớn thì phương pháp này chưa được sử dụng rộng rãi.

Tìm hiểu thêm: Phân trùn quế: Công dụng, cách làm & Sử dụng bón cây hiệu quả

About Đức Bình

Xin chào tôi là Đức Bình , chúng tôi chuyên nghiên cứu, sản xuất và phân phối chế phẩm vi sinh – chế phẩm sinh học xử lý môi trường, xử lý nước thải và rác thải … Các nhãn hiệu độc quyền hiện nay: Chế phẩm EMZEO, trichoderma, chế phẩm vi sinh EMGRO, EMGOC – EM1

5 Lợi Ích Từ Việc Sử Dụng Phân Bò Ủ Vi Sinh

5 lợi ích từ việc sử dụng phân bò ủ vi sinh

Sử dụng phân chuồng trong trồng trọt thực sự trở nên vô cùng phổ biến, phân bò được sử dụng ở cả các trang trại, vườn rau ở khu vực nông thôn và cho cả trồng rau, cây kiểng, nông nghiệp đô thị.

Loại chuồng nói chung, phân bò nói riêng không giàu đạm như nhiều loại khác; mặt khác hàm lượng ammoniac có trong nước tiểu gia súc cao có thể làm cháy cây khi bón trực tiếp phân tươi (phân chưa qua xử lý). Tuy vậy, phân bò ủ (phân đã qua xử lý – ủ vi sinh chẳng hạn) có thể mang lại nhiều lợi ích cho khu vườn.

Thành phần hưu cơ trong phân bò

Phân gia súc về cơ bản được tạo thành từ cỏ và ngũ cốc đã được tiêu hóa. Phân bò chứa nhiều chất hữu cơ và giàu chất dinh dưỡng. Nó chứa khoảng 3% nitơ, 2% phốt pho và 1% kali (3-2-1 NPK). Ngoài ra, phân bò chứa hàm lượng amoniac cao và tiềm ẩn nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Vì lý do này, người ta thường khuyến cáo rằng nên ủ trước khi sử dụng phân bò.

Trong quá trình ủ vi sinh, người ta thường bổ sung thêm thành phần Vi sinh vật có lợi, vi sinh cố định đạm, vi sinh vật giải phóng phốt pho khó tan, hay vi sinh vật phân giải xenlulo hàm lượng Humic và Fulvic.

5 lợi ích từ việc sử dụng phân bò ủ vi sinh

Phân bò ủ mang lại rất nhiều lợi ích cho cây trồng.

Phân bò sau khi đã được ủ, ngoài việc loại bỏ khí amoniac có hại và mầm bệnh (như E. coli), cũng như hạt cỏ dại, phân bò ủ sẽ bổ sung một lượng lớn chất hữu cơ cho đất của bạn.

Bằng cách trộn phân trộn này vào đất, bạn có thể cải thiện khả năng giữ ẩm cho đất. Điều này cho phép bạn giảm số lần tưới, vì rễ cây có thể sử dụng nước và chất dinh dưỡng bổ sung khi cần thiết.

Ngoài ra, nó sẽ cải thiện độ thoáng khí, giúp phá vỡ các loại đất bị nén chặt.

Phân bò ủ cũng chứa vi khuẩn có lợi, giúp chuyển hóa chất dinh dưỡng thành dạng dễ tiếp cận để chúng có thể thải ra từ từ mà không làm cháy rễ cây mềm.

Ủ phân bò cũng tạo ra ít khí nhà kính hơn khoảng một phần ba, làm cho nó thân thiện với môi trường.

Hướng dẫn cách ủ phân bò

Phân bò ủ hoai mục làm chất trồng tuyệt vời cho cây vườn. Khi được biến thành phân trộn và bón cho cây và rau, phân bò trở thành một loại phân bón giàu chất dinh dưỡng. Nó có thể được trộn vào đất hoặc sử dụng như bón thúc. Hầu hết các thùng hoặc đống ủ phân đều nằm trong tầm với của khu vườn. Phân chuồng nặng, như phân của bò, nên được trộn với các vật liệu nhẹ hơn, chẳng hạn như rơm hoặc cỏ khô, ngoài các chất hữu cơ thông thường từ rau, mảnh vụn vườn, v.v … Cũng có thể thêm một lượng nhỏ vôi hoặc tro.

Một cân nhắc quan trọng khi ủ phân bò là kích thước hoặc khối lượng của đống phân. Nếu quá nhỏ, nó sẽ không cung cấp đủ nhiệt, điều cần thiết cho quá trình ủ phân. Tuy nhiên, quá lớn và đống lớn có thể không nhận đủ không khí. Vì vậy, trong quá trình ủ phân việc thường xuyên đảo phân là vô cùng cần thiết. Phân gia súc ủ hoai mục bổ sung một lượng đáng kể chất hữu cơ cho đất.

5 lợi ích từ việc sử dụng phân bò ủ vi sinh. Bổ sung phân bò, bạn có thể cải thiện sức khỏe tổng thể của đất và tạo ra những cây khỏe mạnh, đầy sức sống.

Trích nguồn: Phân bò ủ vi sinh OCT

Cách Ủ Phân Hữu Cơ Vi Sinh Tại Nhà

Việc ủ phân hữu cơ vi sinh để tận dụng nguồn phế phẩm nông nghiệp này sẽ đồng thời giảm lượng phân bón hóa học tăng năng suất cây trồng và hiệu quả kinh tế cho bà con.

Hiện nay việc lạm dụng các loại phân bón bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật trong hoạt động nông nghiệp đã làm nhiều diện tích đất trồng trọt bị suy giảm độ phì nhiêu, mất sự cân bằng dinh dưỡng và hệ sinh thái trong đất, làm giảm năng suất cây trồng dẫn đến giảm hiệu quả kinh tế. Mặt khác ở nông thôn các gia đình đều có lượng phế phẩm nông nghiệp rất lớn chưa được khá thác hiệu quả để làm phân bón. Vì vậy, giải pháp hữu hiệu nhất là việc ủ phân hữu cơ vi sinh để tận dụng nguồn phế phẩm nông nghiệp này đồng thời giảm lượng phân bón hóa học tăng năng suất cây trồng và hiệu quả kinh tế cho bà con.

Lợi ích của việc ủ và sử dụng phân hữu cơ vi sinh:

Tận dụng được các phế phẩm nông nghiệp như phân gia súc, gia cầm .. rơm rạ, cỏ, tro trấu…để làm ra phân bón trong trồng trọt từ đó làm giảm chi phí đầu tư và cải tạo đất tốt hơn.

Khi ủ phân hữu cơ vi sinh ta bổ sung thêm một lượng vi sinh vật có ích trong đất làm đất tơi xốp hơn.

Giảm chi phí đầu tư khi ít sử dụng phân bón hóa học.

Làm giảm ô nhiễm môi trường khi giải quyết được một lượng lớn chất thải của gia súc gia cầm.

1.Nguyên liệu, thiết bị

-Chất ủ: Phân chuồng ( phân gà, heo, bò….) xác bã thực vật, rác thải hữu cơ…

-Cơ chất: Tro đốt từ trấu, bùn mía, than bùn…

-Chế phẩm sinh học EM Fert-1

-Chế phẩm sinh học EM Pro-1

-Máy đo pH

-Máy đo độ ẩm

-Máy đo nhiệt độ

2.Tiến hành ủ phân

Quy trình này áp dụng cho 10 tấn chất ủ

Bước 1: Chuẩn bị men và hoạt hóa vi sinh

-Nghiền nhỏ chất ủ để quá trình ủ phân diễn ra nhanh và chất lượng phân đồng đều nhau.

-Hòa 5kg , 2 lít , 20-25 kg cám gạo, 5 kg mật rỉ đường với 200 lít nước sạch đậy kín trong 24 giờ

Bước 2: Phối trộn và bổ sung hỗn hợp men đã hoạt hóa.

-Phối trộn đều 10 tấn chất ủ với 0,5 -2 tấn cơ chất sao cho độ ẩm về 60%, tỉ lệ phối trộn tùy theo độ ẩm chất ủ.

-Phun đều 100 lít hỗn hợp chế phẩm vi sinh đã hoạt hóa lên 10 tấn chất ủ. Duy trì độ ẩm không quá 60%

-Làm đống cao từ 1,5 – 1,6 m, phủ lên đống ủ bằng 1 lớp tro trấu hay rơm rạ để tránh tác động từ bên ngoài như ruồi, muỗi, nhặng…

Lưu ý: Kiểm tra pH đạt 5-7 trước khi bổ sung men vào chất ủ, nếu pH chưa đạt bổ sung 0,5-1% vôi bột ủ trong 3 ngày để cân bằng pH trước khi bổ sung men vi sinh.

Bước 3: Đảo đều và kiểm soát độ ẩm, nhiệt độ, không khí.

-Nhiệt độ

+ Trong 10 ngày đầu: 50 độ C – 60 độ C

+ 11-15 ngày: 40 độ C – 45 độ C

+ 16 – 25 ngày: 40 độ C

+ Ngày 30-35: 30 độ C

-Độ ẩm:

+ Ban đầu: 50% – 60 %

+ Kết thúc: 35%

+ Thành phẩm:<30%

-Đảo trộn:

+ 10 ngày đầu: đảo trộn liên tục 3 ngày 1 lần tùy thuộc vào nhiệt độ luống ủ, duy trì 50 độ C – 60 độ C

+ 15 ngày tiếp theo: Đảo trộn liên tục 5 ngày 1 lần, tùy thuộc vào nhiệt độ luống ủ, duy trì 40 -45 độ C.

+ 10 ngày tiếp theo: Đảo trộn liên tục 3 ngày 1 lần, trải đều luống ủ để thoát khí và đạt độ ẩm 30%

Quá trình ủ hoàn tất sau 35-40 ngày. Phân hữu cơ vi sinh sau khi ủ có màu nâu sẫm, thơm nhẹ và không có mùi hôi. Sau khi ủ có thể thêm một ít chế phẩm sinh học EM Fert-1 để tăng lượng vi sinh vật hữu ích có trong đất.

Mạnh Quân

Xin chào tôi là Mạnh Quân giám đốc Sacotec , chúng tôi đang tập trung vào mảng chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hữu cơ sinh học, xu hướng phát triển tất yếu hiện nay. Đi kèm đó là việc phân phối cực kỳ đa dạng các sản phẩm hữu cơ trong và ngoài nước với giá tốt nhất như phân tảo bón lá, phân gà vi sinh, phân đạm cá, chế phẩm sinh học… Xem tất cả bài viết của Mạnh Quân →

Bạn đang đọc nội dung bài viết Qui Trinh Ủ Phân Vi Sinh Từ Mụn Xơ Dừa Và Thực Nghiệm trên website Vitagrowthheight.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!