Đề Xuất 3/2023 # Hợp Đồng Cung Cấp Chăm Sóc Cây Cảnh # Top 12 Like | Vitagrowthheight.com

Đề Xuất 3/2023 # Hợp Đồng Cung Cấp Chăm Sóc Cây Cảnh # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hợp Đồng Cung Cấp Chăm Sóc Cây Cảnh mới nhất trên website Vitagrowthheight.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đánh giá

Mẫu Hợp đồng cung cấp chăm sóc cây cảnh

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội ngày 02 tháng 10 năm 2017

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(V/v: Cung cấp, chăm sóc cây cảnh)

Số:…./HĐKT

Giữa

Công ty TNHH Dv cây cảnh Nam Toàn

Công ty TNHH một thành viên cây cảnh Hà Nội

Căn cứ vào Luật thương mại năm 2005

Căn cứ vào Luật trọng tài thương mại năm 2010

Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2015

Căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng  của hai bên

Hôm nay này 02 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở chính của công ty TNHH Dv cây cảnh Nam Toàn, chúng tôi gồm có:

Bên A:  Công ty TNHH DV cây cảnh Nam Toàn

Trụ sở chính:

Đại diện: Ông Chức vụ:

Số điện thoại:

Địa chỉ email:

Mã số fax:

Văn phòng giao dịch:

Mã số thuế:

Số tài khoản:

Bên B: Công ty TNHH một thành viên cây cảnh Hà Nội

Trụ sở chính:

Đại diện: Chức vụ:

Số điện thoại:

Địa chỉ email:

Mã số fax:

Văn phòng giao dịch:

Mã số thuế:

Số tài khoản:

Chúng tôi cùng ngồi lại bàn bạc, thỏa thuận những vấn đề như sau:

Mục I: Thoả thuận giữa hai bên

Điều 1: Công việc thỏa thuận:

Bên A sẽ cung cấp cây cảnh và nguyên vật liệu chăm sóc cây cảnh cho Bên B, Bao gồm:

STTTên nguyên vật liệu chăm sócSố lượngThời hạn bảo hànhGiáGhi chúSTTTên cây cảnhSố lượngLoạiThời hạn bảo quảnGiáGhi chú

Điều 2: Nội Dung:

Theo thỏa thuận, Bên A sẽ cung cấp cây cảnh và vật liệu chăm sóc cây cảnh cho Bên B theo điều 1. Chất lượng của các nguyên vật liệu, cây cảnh phải được kiểm định dựa theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quy định và Bên A sẽ giao hàng cho Bên B hai tháng một lần vào ngày mồng 2  bắt đầu từ ngày 2/11/2017. Đồng thời Bên A sẽ cử nhân viên kiểm định chất lượng cùng Bên B kiểm tra hàng hóa ( Điều 1) khi  giao hàng.

Điều 3: Phương thức giao hàng và địa điểm nhận hàng

Bên A sẽ giao hàng cho Bên B bằng ô tô và phải đảm baorchaats lượng, tiêu chuẩn của hàng hóa đến khi Bên B nhận hàng.

Địa chỉ giao hàng:

Địa chỉ nhận hàng:

Mục II: Thanh toán

Điều 4: Thanh toán

1. Số tiền thanh toán :

Tổng số tiền phải thanh toán là:

Bằng chữ:

2. Phương thức thanh toán:

Thanh toán qua ngân hàng:

Chi nhánh:

Đồng tiền thanh toán:

3. Thời hạn thanh toán

Bên A sẽ thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho Bên B vào ngày:

Mục III: Quyền của mỗi bên

Điều 5: Quyền của bên A:

1. Bên A có quyền yêu cầu Bên B thay đổi giá cả của sản phẩm nếu thị trường có thay đổi, báo lại cho Bên B trước thời gian giao hàng bằng văn bản và được Bên B đồng ý bằng văn bản sau ngày nhận văn bản của Bên A( không quá 4 ngày).

2. Bên A có quyền thay đổi phương thức vận chuyển hàng hóa cho Bên B nhưng vẫn đảm bảo được thời gian giao hàng, chất lượng, tiêu chuẩn của hàng hóa.

3. Bên A có quyền thay đổi phương thức và thời hạn thanh toán hàng hóa, địa điểm giao, nhận hàng ( có văn bản báo cáo rõ với Bên B và được Bên B trả lời bằng văn bản).

4. Bên A có quyền thu hồi lại hàng hóa khi đến ngày giao nhận hàng mà bên B không có người đại diện nhận hàng, hay khi Bên B chưa thành toán đúng thời hạn cho Bên A theo thỏa thuận tại điều 4.

5. Bên A có quyền thay đổi mẫu mã của hàng hóa khi có văn bản báo cáo với Bên B về việc thay đổi và đã có văn bản trả lời đồng ý.

Điều 6: Quyền của bên B

1. Bên B có quyền chuyển vị trí nhận hàng khi có văn bản thông báo với bên A và có văn bản trả lời đồng ý của Bên A.

2. Bên B có quyền kiểm tra chất lượng hàng hóa khi hàng đến nơi nhận hàng cùng với sự giám sát, kiểm tra của nhân viên kiểm định của Bên A và có văn bản báo cáo cho Bên A.

3. Bên B có quyền yêu cầu thay đổi giá cả nếu thấy giá cả của hàng hóa không phù hợp với thị trường (có văn bản thông báo và được sự đồng ý của Bên A).

4. Bên B có quyền yêu cầu đổi trả lại hàng hóa nếu hàng hóa không đạt chất lượng, tiêu chuẩn được thỏa thuận theo mục I.

5. Bên B có quyền không nhận hàng nếu Bên A giao hàng không đúng thời hạn như thỏa thuận đã quy định tại điều 2.

6. Bên B có quyền khiếu nại, tố cáo, yêu cầu bên A phải bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu Bên A vi phạm hợp đồng mà không cần báo trước.

7. Bên B có quyền bổ sung thêm các nghĩa vụ của bên B vào hợp đồng khi có các trường hợp bất lợi xảy ra cho bên B đồng thời có lợi cho Bên A.

Mục IV: Nghĩa vụ của mỗi bên

Điều 7: Bên A

1. Bên A phải chuyển giao hàng hóa đúng vị trí, thời hạn quy định tại điều 2.

2. Bên A phải kiểm tra chất lượng, tiêu hàng hóa trước khi vận chuyển và có văn bản báo cáo, chứng thực kết quả với Bên B.

3. Bên A phải đưa ra giá cả phải phù hợp với thị trường( nếu có chênh lệch thì không chênh lệch quá lớn) và có văn bẩn thông báo trước cho bên B.

4. Bên A phải nhận lại, thu hồi hàng kém chất lượng, không phù hợp với các thỏa thuận ở mục I và đổi, trả lại hàng đúng chất lượng, tiêu chuẩn cho bên B mà Bên B không phải trả bất kì khoản chi phí nào.

5. Bên A không được hủy hợp đồng khi chưa hết hạn hợp đồng với bất kì lí do nào.

6. Bên A phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên B khi có các khiếu nại, tố cáo của bên B.

Điểu 8: Bên B

1. Bên B phải đảm bảo về mặt thời gian và tiến độ nhận hàng.

2. Bên B phải báo cáo với bên A về tình hình nhận hàng, chất lượng hàng hóa trước thời điểm nhập kho bằng văn bản chứng thực.

3. Bên B phải chịu trách nhiệm với chất lượng hàng hóa kể từ thời điểm nhập kho.

4. Bên B phải hỗ trợ Bên A trong việc vận chuyển khi hàng đến khu vực của bên B.

5. Bên B phải chấp nhận giá cả khi có thay đổi, dựa trên thị trường, và khi có thông báo chính thức bằng văn bản cuẩ Bên A.

Hợp Đồng Chăm Sóc Cây Cảnh

Định nghĩa hợp đồng chăm sóc cây cảnh

Hợp đồng chăm sóc cây cảnh là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ chăm sóc cây cảnh thực hiện công việc được thuê, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ

Mẫu hợp đồng chăm sóc cây cảnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, Ngày…..tháng…..năm…… HỢP ĐỒNG CHĂM SÓC CÂY CẢNH

Số:…./HĐCSCC

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………..

Hotline:………………………….. Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn A Chức vụ: Giám đốc

Bên B : ……….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………..

Hotline:………………………….. Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn B Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Hai bên cùng thoả thuận và nhất trí nhưng điều khoản sau đây:

1.1.Bên thuê giao cho bên nhận thuê cung cấp nguồn lực để thực hiện dịch vụ chăm sóc cây cảnh các vị trì, cụ thể như sau:

-Kiểm tra, chăm sóc, bảo quản cây cảnh tại khuôn viên công trình chúng tôi gồm các nội dung sau:

+Tưới nước, chăm sóc cây, hoa, cỏ;

+Cắt tỉa cành, uốn sửa, tạo dáng cây cảnh, bồn hoa, cây đương viền, thảm cỏ;

+Cắt xén cỏ, nhổ cỏ dại;

+Phun thuốc, bón phân thích hợp cho từng loại cây, cỏ;

+Kiểm tra sâu, bệnh của cây và phun thuốc diệt sâu, bệnh( nếu có) và kịp thời điều trị

-Đảm bảo cây cảnh tại khuôn viên công trình…………….

– Kiểm tra, đề xuất cho công ty biết khi cần bổ dung đất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

-Trồng và chăm sóc các cây thay thế, bổ sung khi có yêu cầu.

1.2.Thời gian làm việc

-Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Bố trí nhân sự đảm bảo chăm sóc cây xanh, cây cảnh phát triển tốt các vị trí.

Điều 2. Thời gian và hình thức thanh toán

-Các ngày lễ, tết khi có yêu cầu đột xuất bên thuê sẽ thông báo cho bên nhận thuê trước 1 ngày.

2.1 Thời gian thực hiện: Từ ngày…………..đến…………….

Giá trị hợp đồng trọn gói: ………………

2.2 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

2.3 Phương thức thanh toán:

-Căn cứ biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện trong tháng.Bên thuê sẽ chi tạm thanh toán 85% thuê vào các ngày 5 hàng tháng.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ các bên

-Hai bên sẽ quyết toán và thanh lý hợp đồng vào cuối kỳ kết thúc hợp đồng và bên nhân phải cung cấp đầy đủ chứng từ, hoá đơn tài chính hợp lệ cho Bên thuê.

3.1 Quyền và nghĩa vụ bên thuê

-Kiểm tra các loại cây cảnh trong khuôn viên công trình…….nếu phát hiện ra cây bị héo, úa, nhiễm bệnh,… thì báo cho bên B khắc phục kịp thời.

-Kết hợp với bên B mua sắm: phân bón, đất, cây cảnh để trồng dặm hoặc bổ sung khi có yêu cầu. Mọi chi phí do bên A thanh toán.

-Bên A được phép yêu cầu trồng bổ sung, thay thế các loại cây cảnh trong khuân viên hiện có, các chi phí vật tư, cây trồng, nhân công phát sinh quá 2 công do bên A chịu.

-Thanh toán tiền thuê dịch vụ đúng theo nội dung của Điều 2 hợp đồng.

– Hướng dẫn và giám sát Bên nhận thuê thực hiện công việc được giao; phổ biến các nội

quy và các quy định của Công ty, cung cấp các điều kiện, vật chất cần thiết cho Bên nhận thuê theo yêu cầu của công việc.

– Thông báo cho Bên nhận thuê biết khi có công việc đột xuất trước 01 ngày.

– Kiểm tra, trao đổi công việc trực tiếp với các cá nhân có tên trong danh sách nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Hợp đồng .

– Khi bên nhận thuê không thực hiện đúng theo các điều khoản đã nêu trong hợp đồng

hoặc tự ý bỏ việc, bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không bồi thường bất cứ chi phí nào.

– Trường hợp Bên nhận thuê không thường xuyên hoàn thành khối lượng, chất lượng

công việc, không chăm sóc cây xanh phát triển tốt sẽ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

3.2 Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê

-Tự túc tổ chức phương tiện đi lại đáp ứng nhu cầu công việc.

– Bảo đảm đầy đủ số nhân công, có lý lịch rõ ràng, đảm bảo hoàn thành theo yêu cầu công việc.

– Chấp hành thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của Công ty về an toàn lao động, an toàn PCCN, tổ chức công việc với thời gian và nhiệm vụ hợp lý.

– Phải bảo quản giữ gìn tài sản, vật tư mà Bên thuê đã giao cho Bên nhận thuê sử dụng, báo cáo kịp thời thay mới các công cụ dụng cụ bị hư hỏng.

– Nếu Bên nhận thuê làm mất mát, hư hỏng tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư do chủ quan cố ý phải bồi thường theo giá trị tại thời điểm xảy ra mất mát.

-Thông báo trước 1 tháng khi muốn chấm dứt hợp đồng.

-Khi Bên thuê không thanh toán đầy đủ phí dịch vụ cho Bên nhận thuê, Bên nhận thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không bồi thường bất cứ chi phí nào.

– Thông báo trao đổi kịp thời cho Bên thuê biết các vướng mắc khi thực hiện công việc cần khắc phục (nếu có).

Trong trường hợp một bên không thể thực hiện được nghĩa vụ hợp đồng do các hiện tượng thiên nhiên, lũ lụt, động đất, chiến tranh, khởi nghĩa, nổi loạn và các sự kiện khách quan không nằm trong sự kiểm soát hợp lý của Bên bị ảnh hưởng, và nếu Bên này đã nỗ lực hợp lý giảm thiểu hậu quả, và đã báo cáo bằng văn bản cho bên còn lại một cách nhanh chóng thì đó sẽ là lý do để biện minh và thời gian thi công sẽ được gia hạn thêm thời gian bị đình trệ bởi sự kiện này. Bất kể nguyên do bất khả khác, nếu Bên bị ảnh hưởng không thực hiện nghĩa vụ trong vòng ….. ngày sau ngày sự kiện bất khả kháng xảy ra thì bên kia có quyền chấm dứt hợp đồng. Việc chấm dứt hợp đồng này sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của các bên cho đến ngày chấm dứt.

5.1.Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu một trong hai bên không thực hiện đúng theo thoả thuận của hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng không có sự thoả thuận của hai bên, thì sẽ bị phạt 15% giá trị hợp đồng.

5.2.Bên vi phạm hợp đồng , ngoài việc chịu phạt vi phạm theo thoả thuận tại khoản 5.1. Điều này, còn phải chịu bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn những khoản thiệt hại: thiệt hại thực tế, trực tiếp mà một bên phải gánh chịu do bên còn lại vi phạm hợp đồng gây ra; thiệt hại là khoản lợi nhuận mà bên bị vi phạm lẽ ra được hưởng nếu không có hành vi vi phạm hợp đồng của bên còn lại, các khoản chi phí mà bên bị vi phạm bỏ ra để hạn chế khắc, phục thiệt hại, để thực hiện công việc cần thiết nhằm đòi bồi thường thiệt hại, bảo vệ quyền lợi của bên bị vi phạm trong trường hợp bên vi phạm không ngay lập tức khắc phục, bồi thường thiệt hại khi nhận được yêu cầu của bên bị vi phạm.

Điều 7: Hiệu lực hợp đồng

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

-Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt khi hết hạn bảo trì và biên bản thanh lý hợp đồng được hai Bên ký kết.

– Mọi sự thay đổi hay bổ sung vào bản hợp đồng này phải được sự thống nhất của cả hai Bên và được lập thành văn bản mới có giá trị hiệu lực.

– Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Rà soát nội dung của hợp đồng;

Phân loại hợp đồng;

Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;

Tư vấn đàm phán hợp đồng;

Giải quyết tranh chấp hợp đồng;

Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;

Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;

Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;

Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn. Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệLuật sư – Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Cung Cấp Cây Cảnh Giá Sỉ

Cứ mỗi dịp 20/11 đổ về thì chúng ta lại nhớ đến câu thành ngữ “Công cha nghĩa mẹ ơn thầy” để ghi đậm công lao dạy dỗ văn hay, chữ đẹp của thầy cô trong bao năm qua. Dịp lễ 20/11/2020 năm nay cũng là dịp để chúng ta tỏ lòng biết ơn kính mến cô thầy. Tặng quà là một hình thức đẹp để thể hiện điều đó, không phải tặng tiền bạc, hay những vật chất khác là tốt. Bởi vì, tấm lòng dạy dỗ, tấm chân tình của thầy cô thì không có vật chất nào đo đếm được. Chính vì vậy, tặng cây hoa cảnh sẽ là một lựa chọn tối ưu, thể hiện trọn vẹn tấm lòng của người học sinh đối với cô thầy nhân dịp lễ 20/11 đặc biệt này.

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Ad tìm hiểu về danh sách 5 loại cây hoa cảnh thể hiện lòng biết ơn chân thành và sự quý mến của học trò đối với thầy cô giáo.

Tặng hoa hay lãng hoa thì cũng đẹp, tuy nhiên, khi tặng cây hoa nhân dịp này sẽ ý nghĩa biết bao. Bởi vì hoa, hay lãng hoa sẽ bị khô héo trong vài ngày. Còn cây hoa thì chưng được rất lâu, sau khi chưng hoa xong, thầy cô còn sử dụng tiếp để trồng và chăm sóc, chuẩn bị đón lượt hoa tiếp theo.

Hoa hồng siêu nụ – Đà Lạt Hasfarm là loại cây hoa hồng có rất nhiều hoa, mỗi chậu thường có từ 3-5 nhánh ra khoảng 20-40 bông hoa rất đẹp mắt. Thể hiện cho tấm lòng chân tình, thể hiện sự biết ơn đối với thầy cô, người đã dạy ta nên người.

Hoa đồng tiền tượng trưng cho sự ghi nhớ công lao dưỡng dạy thầy cô. Ngoài ra, việc chưng hoa đồng tiền dịp lễ xong, thầy cô còn có thể tiếp tục trồng cây và chăm ra hoa để chơi dịp tết để bàn hoặc chậu nhỏ trước nhà. Cây hoa đồng tiền còn mang yếu tố phong thuỷ tốt cho nhà cửa.

Cây hoa cẩm tú cầu ngoài việc tượng trưng cho tình yêu lứa đôi, thì còn mang 1 ý nghĩa rất nhân văn đó là tượng trưng cho lòng ghi nhớ. Điều này giúp cẩm tú cầu phù hợp để tặng thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2020.

Hoa sống đời có hoa lâu tàn, màu sắc sặc sỡ, dễ trồng và chăm sóc. Chỉ cần hái 1 lá già và dâm dưới đất mỏng khoảng 1 tuần sẽ nứt lá non và bén rễ hình thành cây mới. Hoa sống đời có ý nghĩa tương sâu, biểu hiện cho lòng biết ơn sâu sắc cô thầy, đối với vợ chồng hoa sống đời còn có ý nghĩa bên nhau trọn đời.

Địa chỉ bán các loại cây hoa cảnh phù hợp tặng dịp ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2020

– Cơ sở 2: Đường Thăng Long (Sau lưng trung tâm triển lãm CMT8), Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

– Cơ sở 3: Trong khuôn viên Viện Khoa Học Xã Hội, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

– Số điện thoại liên hệ: 0935.114.968 (bán sỉ và lẻ) – 0916.700.968 (bán sỉ và lẻ) – 0905.593.968 (dự án)

Nguồn bài viết: Cây hoa cảnh tặng dịp lễ 20/11/2020

Cung Cấp Các Loại Cây Xanh, Cây Cảnh

  DỊCH VỤ Cung cấp các loại cây xanh, cây cảnh Tin đăng ngày: 16/8/2018 - Xem: 10318

 

Công ty cây xanh Sông Hồng sẵn sàng Tư vấn, thiết kế và cung ứng đầy đủ theo yêu cầu của Quý khách hàng tất cả các chủng loại cây: Cây Công trình, cây văn phòng, Cây ăn trái, Cây Bon sai, cây phong thủy, hạt giống hoa và các loại giống cây trồng.

1.      Nhóm cây xanh đường phố – Cây bóng mát:

Mặc dù nhóm cây bóng mát rất đa dạng và phong phú nhưng với điều kiện tự nhiên ở nước ta,số lượng cây được sử dụng trồng lấy bóng mát và làm đẹp đường phố, công viên,vườn nhà rất hạn chế, bao gồm một số loại phổ biến sau:–         Phượng vỹ                             – Phượng tím–         Lim sét                                     – Sò đo cam–         Osaka vàng                              – Vàng anh–         Bằng lăng                                 – Cát anh–         Móng bò                                  – Vừng–         Muồng ngủ                               – Nhạc ngựa–         Bàng                                        – Đầu lân–         Muồng hoa đào                        – Đa búp đỏ–         Muồng hoa vàng                       – Bồ đề–         Ngọc lan                                  – Dầu rái–         Hoàng lan                                 – Xà cừ–         Me                                           – Xoan–         Bã đậu                                     – Bồ hòn–         Vông nem                                 – Sò đo tím

2.       Nhóm Cây lấy trái (Một số loài phổ biến), bao gồm:

–         Sa kê                                       – Sơ ri–         Me                                           – Vú sữa–         Khế                                          – Sapoche–         Điều                                         – Trứng gà–         Lựu                                          – Bơ–         Nhãn                                        – Ổi–         Mít                                           – Nhàu–         Mận                                         – Bồ kết–         Xoài                                         – Chùm ruột

3.      Nhóm Cây có hoa làm cảnh:(Một số loài thông dụng)

a.      Thân gỗ: Bao gồm:–         Bằng lăng                                 – Hồng mai–         Móng bò                                  – Trúc đào–         Osaka vàng                              – Thông thiên–         Osaka đỏ                                 – Sứ đại–         Cát anh                                    – Đào đậu–         Sò đo cam                                – Mai vàng–         Phượng tím                               – Mai tứ quý–         Phượng vỹ                                – Mai vàng–         Lim sét                                     – Muồng hoa đào–         Muồng hoa vàng                       – Ngọc lan–         Hoàng lan                                 – Lài–         Nguyệt quới                              – Ngâu–         Huỳnh liên                                – Kim phượng–         Kiều hùng                                 – Liễu rũ–         Tràm bông đỏ                           – Tường vyb.      Thân bụi : Bao gồm(một số thông dụng):–         Bạch trinh                                 – Bâng khâng–         Bóng nước                               – Bụp–         Bướm hồng                              – Bướm bạc–         Bướm phi                                 – Buồm đỏ–         Buồm trắng                               – Cẩm chướng–         Chuỗi ngọc                               – Cẩm tú mai–         Cúc (cúc chuỳ,cúc chuồn,cúc dinnha,…)-Dừa cạn–         Đỗ quyên                                 – Hải đường–         Hoa phấn                                 – Hoa hồng–         Hoả hoàng                                – Hoa huệ–         Phong huệ                                – Hướng dương–         Huyết hoa                                 – Long thủ vàng–         Mào gà                                    – Thạch thảo–         Chuối hoa                                 – Mỏ két–         Bông trang                                – Thu hải đường

4.      Nhóm cây gỗ thân cột làm cảnh

–         Cau ta                                      – Chà là–         Cau bụi                                    – Chuối pháo–         Cau vua                                    – Chuối rẽ quạt–         Cau bụi–         Cau đỏ bẹ                                – Cọ dầu–         Cau sâm banh                           – Cọ đỏ–         Cau trắng                                 – Cọ mỹ–         Cau trúc                                   – Cọ quạt–         Cau đuôi chồn                          – Cọ tàu–         Cau vàng                                  – Dừa–         Đùng đình                                 – Dứa các loại–         Hèo                                          – Huyết dụ–         Kè gai                                      – Kè ấn–         Kè nhật                                    – Lá buôn–         Náng đế                                   – Phất dụ–         Thiên tuế                                  – Vạn tuế–         Thốt nốt                                   – Tre vàng sọc–         Trúc đùi gà                               – Trúc đen

5.      Nhóm cây leo làm cảnh: Bao gồm:

–         Ác ó                                         – Đậu biếc–         Bìm bìm                                    – Hoa giấy–         Cát đằng(dây bông xanh)          – Huỳnh anh–          Dây giun(sử quân tử)               – Hồng anh–         Cẩm cù                                    – Tầm xuân–         Dây kim đồng                           – Kim ngân–         Dây đăng tiêu                           – Lồng neon–         Móng cọp                                – Tigol–         Móng rồng                               – Lài leo–         Thiên lý                                    – Tóc tiên–         Trầu bà                                    – Trang leo

6.      Nhóm cây Bonsai: Bao gồm:

–         Bách tán                                   – Bưởi bung–         Bạch thị                                    – Cẩm thị–         Bình linh cánh                           – Chân chim–         Cần thăng                                 – Kim quít–         Chuỗi ngọc                                – Cò ke–         Cùm rụm                                  – Dành dành–         Cây da                                      – Đề lâm vồ–         Đinh lăng                                 – Đuôi sam–         Gừa                                          – Hoa giấy–         Lộc vừng                                  – Mai vàng–         Mai chiếu thuỷ                         – Ngâu–         Me                                            – Ngũ sắc–         Nguyệt quới                              – Phi lao–         Rù rì                                          – Si–         Sam                                           – Sơn liễu–         Ruối gai                                    – Sung–         Thông la hán                             – Thừng mức–         Trôm                                         – Ngọc tùng

  7.      Nhóm cây trang trí nội thất: Là nhóm cây có khả năng chịu bóng một phần hoặc toàn phần, có thể sống được trong môi trường thiếu ánh sáng, bao gồm:

–         Phát tài                                     – Kim phát tài–         Huyết dụ                                  – Ngũ gia bì–         Mẫu tử                                      – Môn đốm–         Trường sinh                             – Vạn niên thanh–         Hồng môn                                – Lan ý–         Lưỡi cọp                                    – Lưỡi mèo–         Dong cảnh                                – Dong vằn–         Cây ấm kiếm                            – Dạ lan thanh–         Cây ổ rồng                               – Lô hội–         Xương rồng                              – Bán hạ đỏ–         Mật cật                                    – Cau Hawai–         Sen cạn                                    – Hèo bắc–         Hạt bí                                       – Liên đài–         Minh ti                                      – Nanh heo–         Phất dụ                                     – Hoàng kiếm–         Ngân hậu                                  – Thài lài tía–         Cao cẳng vằn                           – Thiết mộc lan–         Dương xỉ                                  – Hoàng tâm diệp–         Trúc nhật                                  – Chân vịt–         Bách hợp                                  – Viếng khách–         Tai phật                                    – Đuôi phụng–         Hồng quân                                – Trầu bà các loại

8.      Nhóm thực vật thuỷ sinh:

–         Bèo cái                                     – Kèo nèo–         Bèo cám                                   – Lác dù–         Bèo hoa dâu                             – Lác giấy–         Bèo nhật bản                            – Lăn tăn–         Chóc gai                                   – Rau mác–         Cỏ nến                                     – Rong các loại–         Sen                                          – Sen hoàng hậu–         Súng đỏ                                    – Súng trắng–         Nong tằm                                 – Thuỷ trúc–         Môn nước                                – Ráy

9.      Thảm cây trang trí nền và cỏ:

–         Cẩm thạch                                – Mười giờ–         Dền đỏ                                     – Sam–         Lẻ bạn                                      – Thài lài tím–         Cao cẳng vằn                           – Chuỗi ngọc–         Thanh tú                                   – Trâm ổi–         Cẩm tú mai                               – Cỏ nhung nhật–         Cỏ lá gừng                                – Cỏ lông heo–        Cỏ lan chi                                  – Hoa đậu vàng

Dịch vụ khác: Trồng cỏ sân vườn Nhung Nhật, cỏ 3 lá gừng, lá tre

(4/9/2021)

Thảm cỏ nhân tạo sân vườn rẻ đẹp

(1/7/2021)

Mua bán cây xanh cây cảnh tại Hà Tĩnh

(16/8/2018)

Dịch vụ trồng cây xanh, cây cảnh ở Hà Tĩnh

(16/8/2018)

Thiết kế thi công sân vườn tiểu cảnh tại Hà Tĩnh

(16/8/2018)

Cung cấp các loại cây xanh, cây cảnh

(16/8/2018)

Cung cấp các loại giống cây ở Hà Tĩnh

(16/8/2018)

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hợp Đồng Cung Cấp Chăm Sóc Cây Cảnh trên website Vitagrowthheight.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!