Đề Xuất 12/2022 ❤️ Bảng Giá Bạc Ngày Hôm Nay ❣️ Top Like

Bảng giá trang sức bạc

Nhẫn bạc

Nhẫn nam bạc PNJSilver 0000A060002
652.000  đ
815.000  đ (-20%)
287 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE by PNJ PM00Y000001
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
20 đã bán
Nhẫn nam bạc đính đá PNJSilver XMZTA060000
626.500  đ
895.000  đ (-30%)
162 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060052
731.500  đ
1.045.000  đ (-30%)
21 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE by PNJ Feminine XMXMX060005
416.500  đ
595.000  đ (-30%)
20 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060049
591.500  đ
845.000  đ (-30%)
37 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ XM00W000002
346.500  đ
495.000  đ (-30%)
10 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000005
675.500  đ
965.000  đ (-30%)
12 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ XM00Y000037
416.500  đ
595.000  đ (-30%)
25 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver khoen tròn kết đai cách điệu XMXMW060015
367.500  đ
525.000  đ (-30%)
59 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XM00W060007
696.500  đ
995.000  đ (-30%)
67 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060036
766.500  đ
1.095.000  đ (-30%)
19 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060034
752.500  đ
1.075.000  đ (-30%)
26 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver hở đai cách điệu XMXMW060018
346.500  đ
495.000  đ (-30%)
57 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060035
878.500  đ
1.255.000  đ (-30%)
37 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver đính đá 3 tầng XM00W060001
878.500  đ
1.255.000  đ (-30%)
64 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá ECZ PNJSilver XMXMW000026
752.500  đ
1.075.000  đ (-30%)
93 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver hình Oval đính đá XMXMW060008
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
153 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver XMXMC060000
521.500  đ
745.000  đ (-30%)
206 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver NHXMW060000
276.500  đ
395.000  đ (-30%)
122 đã bán
Nhẫn bạc đính đá Style by PNJ Spring Love ZTMXW000008
766.500  đ
1.095.000  đ (-30%)
19 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Xmas Collection ZTMXW000007
1.046.500  đ
1.495.000  đ (-30%)
6 đã bán
Nhẫn bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000044
416.500  đ
595.000  đ (-30%)
19 đã bán
Nhẫn bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA ZTMXY000002
766.500  đ
1.095.000  đ (-30%)
10 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver 00ZTW060003
521.500  đ
745.000  đ (-30%)
28 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver 00ZTW060001
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
27 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver 00ZTW060000
451.500  đ
645.000  đ (-30%)
33 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver 00XMW060017
570.500  đ
815.000  đ (-30%)
13 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE by PNJ Edgy 0000Z060001
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
17 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060050
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
35 đã bán
Nhẫn bạc đính Ngọc trai PNJSilver PFXMW000005
822.500  đ
1.175.000  đ (-30%)
59 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XM00W060006
528.500  đ
755.000  đ (-30%)
78 đã bán
Nhẫn bạc nam đính đá PNJSilver XM00W060004
696.500  đ
995.000  đ (-30%)
87 đã bán
Nhẫn nam bạc đính đá PNJSilver XM00W060005
528.500  đ
755.000  đ (-30%)
78 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver XM00W060003
801.500  đ
1.145.000  đ (-30%)
91 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000025
752.500  đ
1.075.000  đ (-30%)
93 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver hình Mỏ neo SN0000A060005
717.500  đ
1.025.000  đ (-30%)
189 đã bán
Nhẫn nam bạc đính đá PNJSilver hình La bàn ZT00A060001
717.500  đ
1.025.000  đ (-30%)
65 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver hình con rắn 0000A060004
528.500  đ
755.000  đ (-30%)
136 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver 0000A060003
612.500  đ
875.000  đ (-30%)
125 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver 0000L060000
647.500  đ
925.000  đ (-30%)
240 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver hình La bàn 0000A060001
717.500  đ
1.025.000  đ (-30%)
91 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver hình chim đại bàng 0000A060000
717.500  đ
1.025.000  đ (-30%)
115 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver Gem Melting 0000W000001
409.500  đ
585.000  đ (-30%)
367 đã bán
Nhẫn bạc PNJSilver Gem Melting NHXMW000003
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Nhẫn bạc PNJSilver Gem Melting NHXMW000002
311.500  đ
445.000  đ (-30%)
448 đã bán

Bông tai bạc

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ Sexy XMXMC000030
626.500  đ
895.000  đ (-30%)
12 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE by PNJ Sexy XMXMX060013
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
12 đã bán
Bông tai Bạc đính Ngọc trai STYLE by PNJ Sexy NH00X060003
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
4 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ NHNHY060002
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
26 đã bán
Bông tai Bạc STYLE By PNJ NH00Y060010
346.500  đ
495.000  đ (-30%)
2 đã bán
Bông tai Bạc STYLE By PNJ 0000C060011
311.500  đ
445.000  đ (-30%)
15 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver NH00Y060000
367.500  đ
525.000  đ (-30%)
120 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000013
577.500  đ
825.000  đ (-30%)
46 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ NH00Y000001
528.500  đ
755.000  đ (-30%)
28 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver NH00W060007
402.500  đ
575.000  đ (-30%)
40 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver tòng teng tròn gợn XMXMW060025
460.000  đ
575.000  đ (-20%)
66 đã bán
Bông tai bạc STYLE By PNJ 0000C000020
570.500  đ
815.000  đ (-30%)
35 đã bán
Bông tai Bạc PNJSilver hình giọt nước đính đá XMXMW060027
402.500  đ
575.000  đ (-30%)
34 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver hình bông hoa XMXMW060022
402.500  đ
575.000  đ (-30%)
57 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver XMXMH060002
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
164 đã bán
Bông tai Bạc PNJSilver NH00W060003
381.500  đ
545.000  đ (-30%)
143 đã bán
Bông tai trẻ em bạc đính đá Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs ZT00X000002
772.000  đ
965.000  đ (-20%)
300 đã bán
Bông tai bạc đính đá Disney|PNJ Cinderella ZTXMW000002
636.000  đ
795.000  đ (-20%)
184 đã bán
Bông tai bạc đính đá Synthetic Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs ZTXMW000005
556.000  đ
695.000  đ (-20%)
207 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver Xmas Collection ZTMXW000007
976.500  đ
1.395.000  đ (-30%)
9 đã bán
Bông tai bạc đính đá Disney|PNJ XM00C000020
724.000  đ
905.000  đ (-20%)
257 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE by PNJ DNA ZTMXY000001
1.970.500  đ
2.815.000  đ (-30%)
6 đã bán
Bông tai bạc đính đá Style by PNJ XMXMW060072
311.500  đ
445.000  đ (-30%)
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX060021
472.500  đ
675.000  đ (-30%)
Bông tai Bạc đính đá CZ PNJSilver XMXMX060002
416.500  đ
595.000  đ (-30%)
48 đã bán
Bông tai bạc STYLE by PNJ NH00X060001
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
22 đã bán
Bông tai bạc đính đá Disney|PNJ Beauty and The Beast NHNHW000001
492.000  đ
615.000  đ (-20%)
305 đã bán
Bông tai bạc giả cổ PNJSilver 0000A060000
220.500  đ
315.000  đ (-30%)
46 đã bán
Bông tai Bạc STYLE By PNJ 0000C060000
311.500  đ
445.000  đ (-30%)
7 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver XM00X060000
276.500  đ
395.000  đ (-30%)
52 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver NH00W060001
436.000  đ
545.000  đ (-20%)
169 đã bán
Bông tai Bạc STYLE by PNJ XMXMW000026
731.500  đ
1.045.000  đ (-30%)
44 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver hình ốc sên XMXMW060002
801.500  đ
1.145.000  đ (-30%)
119 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver Juice Me Up hình trái thơm 00ZTW060002
941.500  đ
1.345.000  đ (-30%)
58 đã bán
Bông tai bạc đính đá màu xanh lá PNJSilver Fantasia ZTXMK000030
492.000  đ
615.000  đ (-20%)
500+ đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver Friendzone Breaker hình trái tim XMXMK000207
367.200  đ
459.000  đ (-20%)
1000+ đã bán

Dây chuyền bạc

Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060009
1.716.000  đ
2.145.000  đ (-20%)
478 đã bán
Dây chuyền bạc Ý PNJSilver xoắn bản nhỏ 0000W060008
556.000  đ
695.000  đ (-20%)
500+ đã bán
Dây chuyền bạc Ý PNJSilver xoắn hai màu 0000H060000
956.000  đ
1.195.000  đ (-20%)
414 đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver dây tay lật đơn 0000K060012
352.000  đ
440.000  đ (-20%)
2000+ đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060042
297.500  đ
425.000  đ (-30%)
203 đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver kiểu đai rết 0000W060003
1.436.000  đ
1.795.000  đ (-20%)
439 đã bán

Mặt dây chuyền bạc

Mặt dây chuyền Bạc đính đá STYLE by PNJ Spring Love NHMXW000003
1.116.500  đ
1.595.000  đ (-30%)
9 đã bán
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver Thomas ba trái tim 0000Z060000
241.500  đ
345.000  đ (-30%)
110 đã bán

Dây cổ bạc

Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ Sexy XM00X000009
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
34 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ Goddesses ZT00W000011
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
25 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000005
759.500  đ
1.085.000  đ (-30%)
11 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ XM00W000001
731.500  đ
1.045.000  đ (-30%)
13 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000C000004
1.067.500  đ
1.525.000  đ (-30%)
20 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE By PNJ 0000C000007
976.500  đ
1.395.000  đ (-30%)
23 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver kết nhiều hoa NHXMW060000
591.500  đ
845.000  đ (-30%)
38 đã bán
Dây cổ bạc đính đá ECZ PNJSilver XMXMW000029
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
78 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver XMXMW060003
521.500  đ
745.000  đ (-30%)
162 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ Sweet Spring ZTZTW000005
836.500  đ
1.195.000  đ (-30%)
39 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ Sweet Spring ZT00W000010
948.500  đ
1.355.000  đ (-30%)
54 đã bán
Dây cổ bạc đính đá Disney|PNJ Cinderella NHXMW000007
1.156.000  đ
1.445.000  đ (-20%)
259 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Spring love 0000H000002
822.500  đ
1.175.000  đ (-30%)
10 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver XMXMC060000
521.500  đ
745.000  đ (-30%)
106 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver 0000Y000063
836.500  đ
1.195.000  đ (-30%)
72 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver Xmas Collection ZTMXW000004
801.500  đ
1.145.000  đ (-30%)
176 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver Xmas Collection ZTMXW000003
766.500  đ
1.095.000  đ (-30%)
108 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver Xmas Collection ZTMXC000003
906.500  đ
1.295.000  đ (-30%)
25 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá PNJSilver NHNHC000001
745.500  đ
1.065.000  đ (-30%)
74 đã bán
Dây cổ bạc Ý PNJSilver 0000W060007
1.011.500  đ
1.445.000  đ (-30%)
54 đã bán
Dây cổ bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000057
906.500  đ
1.295.000  đ (-30%)
20 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMC000007
1.525.500  đ
1.695.000  đ (-10%)
37 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ DNA XM00H000018
2.306.500  đ
3.295.000  đ (-30%)
33 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE by PNJ Sexy 0000X000005
1.046.500  đ
1.495.000  đ (-30%)
23 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver 0000W060016
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
22 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE By PNJ NHNHY060000
836.500  đ
1.195.000  đ (-30%)
30 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000W000004
1.003.500  đ
1.115.000  đ (-10%)
13 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE by PNJ Feminine NHXMW060001
731.500  đ
1.045.000  đ (-30%)
27 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver XMXMX060001
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
54 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE By PNJ NHNHC000002
1.186.500  đ
1.695.000  đ (-30%)
18 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE By PNJ hình chìa khóa XM00H060000
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
32 đã bán
Dây cổ Bạc đôi PNJSilver 0000W060017
836.500  đ
1.195.000  đ (-30%)
28 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA XM00C000008
976.500  đ
1.395.000  đ (-30%)
25 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE By PNJ NHNHY000001
1.571.500  đ
2.245.000  đ (-30%)
45 đã bán
Dây cổ bạc PNJSilver Gem Melting NHXMW000001
577.500  đ
825.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Dây cổ bạc đính đá ECZ PNJSilver Minimalist XMXMK000071
490.700  đ
701.000  đ (-30%)
1000+ đã bán

Vòng bạc

Vòng tay Bạc Ý PNJSilver 0000W060002
1.396.500  đ
1.995.000  đ (-30%)
77 đã bán
Vòng tay Bạc STYLE By PNJ XMXMX000002
1.368.500  đ
1.955.000  đ (-30%)
98 đã bán
Vòng tay bạc đính đá PNJSilver XM00W000009
822.500  đ
1.175.000  đ (-30%)
131 đã bán
Vòng tay bạc đính đá PNJSilver XM00H000008
906.500  đ
1.295.000  đ (-30%)
27 đã bán
Vòng tay Bạc PNJSilver 0000W000027
1.151.500  đ
1.645.000  đ (-30%)
30 đã bán
Vòng tay Bạc đính đá Disney|PNJ Mickey & Minnie XM00W000004
788.000  đ
985.000  đ (-20%)
218 đã bán
Vòng tay bạc Ý PNJSilver 0000H060002
996.000  đ
1.245.000  đ (-20%)
179 đã bán
Vòng tay bạc Ý PNJSilver 0000W060004
1.116.500  đ
1.595.000  đ (-30%)
88 đã bán
Vòng tay Bạc PNJSilver 00XMW060002
1.606.500  đ
2.295.000  đ (-30%)
55 đã bán
Vòng tay Bạc PNJSilver 0000W060005
591.500  đ
845.000  đ (-30%)
19 đã bán
Vòng tay Bạc Ý đính đá CZ PNJSilver 00XMW060000
1.186.500  đ
1.695.000  đ (-30%)
129 đã bán
Vòng tay Bạc đính đá PNJSilver 00XMW060001
1.858.500  đ
2.655.000  đ (-30%)
130 đã bán
Vòng tay bạc Ý PNJSilver 0000W060003
1.396.500  đ
1.995.000  đ (-30%)
99 đã bán

Lắc bạc

Lắc tay bạc STYLE by PNJ Active 0000Y060018
1.046.500  đ
1.495.000  đ (-30%)
23 đã bán
Lắc tay nam bạc PNJSilver 0000C000009
1.578.500  đ
2.255.000  đ (-30%)
48 đã bán
Lắc bạc nam đính đá PNJSilver ZT00B000008
1.256.500  đ
1.795.000  đ (-30%)
99 đã bán
Lắc tay hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000C000001
895.500  đ
995.000  đ (-10%)
21 đã bán
Lắc tay Bạc PNJSilver 0000W060039
696.500  đ
995.000  đ (-30%)
86 đã bán
Lắc tay bạc PNJSilver 0000W060042
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
36 đã bán
Lắc tay Bạc PNJSilver mắc xích kết 2 vòng 0000W060041
696.500  đ
995.000  đ (-30%)
46 đã bán
Lắc tay bạc STYLE By PNJ 0000W060045
766.500  đ
1.095.000  đ (-30%)
49 đã bán
Lắc bạc đính đá Disney|PNJ Frozen ZTXMW000003
940.000  đ
1.175.000  đ (-20%)
261 đã bán
Lắc tay bạc đính đá Disney|PNJ Frozen XMXMW000004
1.324.000  đ
1.655.000  đ (-20%)
297 đã bán
Lắc bạc đính đá Disney|PNJ Frozen NHMXW000002
956.000  đ
1.195.000  đ (-20%)
201 đã bán
Lắc tay bạc đính đá Disney|PNJ Winnie The Pooh ZTZTC000002
940.000  đ
1.175.000  đ (-20%)
194 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá STYLE By PNJ Sexy XMXMC000002
1.046.500  đ
1.495.000  đ (-30%)
29 đã bán
Lắc tay Bạc đính Ngọc trai STYLE by PNJ Feminine NH00X000001
892.500  đ
1.275.000  đ (-30%)
31 đã bán
Lắc tay hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000004
619.500  đ
885.000  đ (-30%)
10 đã bán
Lắc tay bạc đính đá PNJSilver ZT00B000006
1.368.500  đ
1.955.000  đ (-30%)
67 đã bán
Lắc bạc Ý PNJSilver 0000W060068
1.236.000  đ
1.545.000  đ (-20%)
58 đã bán
Lắc bạc Ý PNJSilver 0000W060067
476.000  đ
595.000  đ (-20%)
105 đã bán
Lắc bạc Ý PNJSilver 0000W060066
556.000  đ
695.000  đ (-20%)
73 đã bán
Lắc bạc Ý PNJSilver 0000W060064
766.500  đ
1.095.000  đ (-30%)
41 đã bán
Lắc bạc Ý PNJSilver 0000W060061
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
124 đã bán
Lắc tay nam Bạc PNJSilver 0000W000048
1.221.500  đ
1.745.000  đ (-30%)
53 đã bán
Lắc tay nam bạc đính đá PNJSilver ZT00B000004
1.186.500  đ
1.695.000  đ (-30%)
38 đã bán
Lắc tay bạc đính đá Disney|PNJ Beauty and The Beast NHNHW000001
660.000  đ
825.000  đ (-20%)
217 đã bán
Lắc tay bạc Ý PNJSilver 0000K060073
759.500  đ
1.085.000  đ (-30%)
362 đã bán
Lắc tay bạc Ý PNJSilver 0000K060074
1.417.500  đ
2.025.000  đ (-30%)
184 đã bán

Kiềng bạc

Kiềng bạc đính đá STYLE by PNJ DNA XMXMH000001
1.151.500  đ
1.645.000  đ (-30%)
17 đã bán
Kiềng bạc Ý PNJSilver 0000W060016
2.341.500  đ
3.345.000  đ (-30%)
58 đã bán
Kiềng bạc Ý PNJSilver kiểu lượn sóng 0000W060017
956.000  đ
1.195.000  đ (-20%)
149 đã bán
Kiềng Bạc Ý PNJSilver 0000H060000
1.690.500  đ
2.415.000  đ (-30%)
133 đã bán

Charm bạc

Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000004
206.500  đ
295.000  đ (-30%)
2 đã bán
Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ XMXMW000001
227.500  đ
325.000  đ (-30%)
1 đã bán
Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000003
206.500  đ
295.000  đ (-30%)
Phụ kiện trang trí giày hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000W000002
346.500  đ
495.000  đ (-30%)
1 đã bán
Phụ kiện charm hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ XMXMX000002
304.500  đ
435.000  đ (-30%)
2 đã bán
Phụ kiện charm hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ XMXMX000001
234.500  đ
335.000  đ (-30%)
5 đã bán
Hạt Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Spring Love 0000X000001
265.500  đ
295.000  đ (-10%)
32 đã bán
Hạt charm xỏ STYLE by PNJ cung Song Ngư 0000Y000027
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
54 đã bán
Hạt charm xỏ Bạc STYLE by PNJ cung Bảo Bình 0000Y000026
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
51 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Ma Kết 0000Y000025
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
59 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Nhân Mã 0000Y000024
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
44 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Sư Tử 0000Y000020
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
63 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Cự Giải 0000Y000019
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
63 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Song tử 0000Y000018
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
42 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Kim Ngưu 0000Y000017
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
65 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000013
227.500  đ
325.000  đ (-30%)
42 đã bán
Hạt charm bạc STYLE by PNJ DNA XM00W000007
346.500  đ
495.000  đ (-30%)
162 đã bán
Hạt charm xỏ bạc Style by PNJ hạt thủy tinh đỏ 0000W060254
178.500  đ
255.000  đ (-30%)
14 đã bán
Hạt charm Bạc STYLE By PNJ General 0000W060270
178.500  đ
255.000  đ (-30%)
18 đã bán
Hạt charm Bạc STYLE By PNJ General 0000W060264
178.500  đ
255.000  đ (-30%)
6 đã bán
Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000W000003
227.500  đ
325.000  đ (-30%)
Hạt charm bạc STYLE By PNJ 0000X000002
227.500  đ
325.000  đ (-30%)
85 đã bán
Hạt charm treo Bạc STYLE by PNJ 0000Y000012
206.500  đ
295.000  đ (-30%)
70 đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver 0000W060000
318.500  đ
455.000  đ (-30%)
145 đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver Enamel 0000K060192
336.000  đ
480.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình tròn trơn XMXMK060090
294.000  đ
420.000  đ (-30%)
500+ đã bán

Giá bạc trực tuyến 24h trong nước ngày hôm nay

Theo khảo sát vào lúc 22:39 ngày 07/12/2022, thị trường bạc trong nước được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:

Giá bạc Tp Hồ Chí Minh

Ghi nhận ngày 07/12/2022, vào lúc 22:36 , thị trường giá bạc tại Tp HCM được giao dịch cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 22:36 - 07/12/2022
Đơn Vị TínhMua Vào (đồng)Bán Ra (đồng)Chênh Lệch (đồng)
1 kg16,276,00016,834,000558,000
1 ounce461,429477,24915,820
1 gram16,27616,834558
1 lượng (1 cây)610,000 631,000 21,000
1 chỉ61,00063,1002,100

Giá bạc Hà Nội

Theo khảo sát vào lúc 22:36 ngày 07/12/2022, thị trường giá bạc tại Hà Nội được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:

Cập nhật lúc 22:36 - 07/12/2022
Đơn Vị TínhMua Vào (đồng)Bán Ra (đồng)Chênh Lệch (đồng)
1 kg16,224,00016,788,000564,000
1 ounce459,955475,94515,990
1 gram16,22416,788564
1 lượng (1 cây)608,000 630,000 22,000
1 chỉ60,80063,0002,200

Website giá bạc hôm nay: giabac.org

Giá bạc thế giới trên sàn Kitco hôm nay

Khảo sát lúc 22:39 ngày 07/12 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế trên Kitco dao dộng trong 24h như biểu đồ như sau (đơn vị tính USD/oz):

Giá bạc

Thống kê giá bạc trong nước giao dịch trong 24h (quy đổi từ USD sang VND)

Khảo sát lúc 22:36 ngày 07/12 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)

Cập nhật lúc 22:36 - 07/12/2022
Đơn Vị TínhGiá BánGiá Thấp NhấtGiá Cao Nhất
Đồng/Kg 17,446,548 17,050,963 17,490,425
Đồng/Ounce 542,648 530,344 544,013
Đồng/Gram 17,447 17,051 17,490
Đồng/Lượng 654,263 639,413 655,875
Đồng/Chỉ 65,426 63,941 65,588

Lịch sử giá bạc trong nước 90 ngày (quy đổi từ USD sang VND)

Khảo sát lúc 22:36 ngày 07/12 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)

Cập nhật lúc 22:36 - 07/12/2022
NgàyGiá Bán (Đồng/Kg)Giá Bán (Đồng/Ounce)Giá Bán (Đồng/Gram)Giá Bán (Đồng/Lượng)Giá Bán (Đồng/Chỉ)
10/10/2022 15,079,000 469,014 15,079 565,463 56,546
11/10/2022 14,783,000 459,788 14,783 554,363 55,436
12/10/2022 14,689,000 456,875 14,689 550,838 55,084
13/10/2022 14,661,000 455,995 14,661 549,788 54,979
14/10/2022 14,187,000 441,274 14,187 532,013 53,201
17/10/2022 14,599,000 454,069 14,599 547,463 54,746
18/10/2022 14,734,000 458,266 14,734 552,525 55,253
19/10/2022 14,541,000 452,275 14,541 545,288 54,529
20/10/2022 14,736,000 458,327 14,736 552,600 55,260
21/10/2022 15,408,000 479,244 15,408 577,800 57,780
24/10/2022 15,383,000 478,454 15,383 576,863 57,686
25/10/2022 15,470,000 481,172 15,470 580,125 58,013
26/10/2022 15,647,000 486,676 15,647 586,763 58,676
27/10/2022 15,659,000 487,048 15,659 587,213 58,721
28/10/2022 15,377,000 478,271 15,377 576,638 57,664
31/10/2022 15,306,000 476,083 15,306 573,975 57,398
01/11/2022 15,726,000 489,120 15,726 589,725 58,973
02/11/2022 15,416,000 479,502 15,416 578,100 57,810
03/11/2022 15,572,000 484,335 15,572 583,950 58,395
04/11/2022 16,475,000 512,424 16,475 617,813 61,781
07/11/2022 16,649,000 517,845 16,649 624,338 62,434
08/11/2022 17,071,000 530,961 17,071 640,163 64,016
09/11/2022 16,853,000 524,181 16,853 631,988 63,199
10/11/2022 17,348,000 539,599 17,348 650,550 65,055
11/11/2022 17,324,000 538,830 17,324 649,650 64,965
14/11/2022 17,485,000 543,845 17,485 655,688 65,569
15/11/2022 17,180,000 534,373 17,180 644,250 64,425
16/11/2022 17,125,000 532,655 17,125 642,188 64,219
17/11/2022 16,739,000 520,631 16,739 627,713 62,771
18/11/2022 16,704,000 519,561 16,704 626,400 62,640
21/11/2022 16,652,000 517,947 16,652 624,450 62,445
22/11/2022 16,852,000 524,169 16,852 631,950 63,195
23/11/2022 17,210,000 535,287 17,210 645,375 64,538
24/11/2022 17,177,000 534,276 17,177 644,138 64,414
25/11/2022 17,221,000 535,647 17,221 645,788 64,579
28/11/2022 16,691,000 519,141 16,691 625,913 62,591
29/11/2022 16,917,000 526,184 16,917 634,388 63,439
30/11/2022 17,583,000 546,888 17,583 659,363 65,936
01/12/2022 17,919,000 557,352 17,919 671,963 67,196
02/12/2022 18,247,000 567,550 18,247 684,263 68,426
05/12/2022 17,180,000 534,372 17,180 644,250 64,425
06/12/2022 17,131,000 532,821 17,131 642,413 64,241